Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Nemošická stráň


Nemošická stráň

přírodní památka vyhlášena r.1982, katastrální území Droznice, Nemošice, Pardubičky, výměra 8,45 ha, nadmořská výška 230-240 m. Zalesněná stráň, strmá říční terasa, nad pravým břehem Chrudimky mezi Nemošicemi a Drozdicemi. Tvoří ji svrchnokřídové vápenité jílovce překryté svahovinami. Ojedinělé výchozy ve starších umělých odkryvech, kde nalezeny zkameněliny živočichů křídového moře. Jedinečná ukázka lesního porostu typického pro Pardubicko. Množstvím rostlinných druhů se řadí mezi nejbohatších botanické lokality kraje, přestože leží v těsném sousedství průmyslové oblasti Černá za B. Dolní nejvlhčí partie porůstají dubo-jilmové doubravy s česnekem medvědím. V horní části přecházejí v sušší společenstvo dubohabřin. Uchovány vzácné druhy rostlin: áron plamatý, růže keltská, okrotice bílá, dýmnivka dutá, křivatec luční a j., ze vzácných hub žampion Langův. Hojný bělásek řeřichový. Hnízdiště mnoha druhů ptactva : pěnice, budníčci, slavík obecný, lejsek šedý, žluva hajní, strakapoud malý, krutihlav obecný. Běžná ještěrka obecná a slepýš křehký, ojediněle pozorována velmi vzácná užovka podplamatá. Území slouží krátkodobé rekreaci, vede jim naučná stezka.
      
Viz také:

      Chráněná přírodní území

      Geologie

      Ochrana přírody a krajiny

      Potoky

      Přírodní památky

      Studánky


Předchozí heslo: Nemošice

Následující heslo: Nemošická ulice


Diskuse k článku: Nemošická stráň


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Nemošická stráň


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014