Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Sochor Josef


Sochor Josef

JOSEF SOCHOR, narozený 2. 12. 1865 v Citolibech, původním povoláním řezník a uzenář v Alžbětině třídě (dnešní tř. 17. listopadu) čp. 228. se objevil v obecní samosprávě roku 1911 jako člen městské rady. Roku 1914, když vypukla první světová válka, byl náměstkem starosty ing. J. Prokopa. V této funkci proslovil 1. července 1914 smuteční projev za oběti sarajevského atentátu. Dne 19. března 1915 byl zvolen 32 hlasy starostou Pardubic, když J. Prokop tuto funkci odmítl. Josef Sochor přednesl 18. srpna 1915 jako nový starosta města holdovací projev k 85. narozeninám císaře Františka Josefa I. V lednu 1916 vyjádřil svou víru ve vítězství rakouských zbraní na frontách světové války. Dne 19. června 1916 vítal v Pardubicích místodržitele hraběte Maxe Coudenhova. O rok později mu advokát JUDr. Karel Horlivý za městskou radu blahopřál k udělení hodnosti c. k. rady. Rok 1917 přinesl v Pardubicích podobně jako v jiných českých městech zásobovací problémy. Po hladových demonstracích 4.6.1917 podepsal J. Sochor vyhlášku o urychlení dodávky mouky do Pardubic. Dne 13. Července téhož roku si stěžoval s Františkem Váchou u okresního hejtmana J. Nápravníka, že se nevydává chléb a mouka, jen 1/2 kg na osobu za týden. Roku 1918 se však situace v tomto směru ještě více zhoršovala. Po známých událostech 7. června na rohu Sladkovského a Hlaváčovy ulice, kde byli zastřeleni maďarskými vojáky tři účastníci hladové bouře, profesor Obchodní akademie Josef Slezák, koželuh František Hátle a školák Oldřich Kudrna, byl starosta Sochor členem vyšetřující komise. Dne 14. října 1918 ustoupil jako doposud věrně loajální rakouský monarchista do politického pozadí. Toho dne již městskému zastupitelstvu předsedal jako náměstek Eduard Kitzinger, který byl zastupujícím starostou až do voleb v roce 1919. Josef Sochor se den po vyhlášení samostatnosti ČSR symbolicky zřekl titulu c. k. rady.
Spolu se svou manželkou Annou byl Josef Sochor spolumajitelem domu U zlaté růže (bývalý hotel Střebský) na dnešní třídě Míru, v letech 1916- 1924 pak byli majiteli vily, kterou od nich v roce 1924 koupil Josef Vodák, po němž vila, stojící nedaleko Zimního stadionu, získala své jméno. Josef Sochor zemřel 26. 2. 1946 v Pardubicích.


Předchozí heslo: Prokop Josef ing.

Následující heslo: Vácha František


Diskuse k článku: Sochor Josef


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Sochor Josef


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014