Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Jaroslav z Pernštejna


Jaroslav z Pernštejna

Nádherymilovný a vzdělaný renesanční šlechtic JAROSLAV Z PERNŠTEJNA, narozený roku 1528, převzal po smrti svého otce roku 1548 nejbohatší část pernštejnských statků - statky východočeské se sídlem v Pardubicích, i on zastával vysoké dvorské funkce, byl štol¬bou a komořím Ferdinanda I. Dvorská služba však prohloubila i jeho finanční nesnáze. Plat za službu mu byl zadržován, přičemž byl nucen k půjčkám či ničení za habsburské dluhy. Jaroslav z Pernštejna měl též nákladné záliby sběratele, lak o tom svědčí „stříbrná komora" a zbrojnice na pardubickém zámku a chov koni v oboře Kladruby nad Labem. Přes svou ženu Alžbětu Thurzóvou byl příbuzensky spjat s augspurskými bankéři Fuggery.
Roku 1558 začalo jednání o prodeji Pardubic synu Ferdinanda I. Marmiliánovi. Jaroslav z Pernštejna však nechtěl pardubické panství dělit ani v prodeji, a proto dvůr jednání přerušil.
Jaroslav z Pernštejna byl sice nepřítelem luteránů a jednoty bratrské, ale kritickýma očima viděl i katolickou církev své doby. Roku 1559 navštívil Itálii, nevíme však přesné, v jaké záležitosti. Zdá se, že tam ujel i před svými hojnými věřiteli. Dopustil se tam zřejmě i několika protihabsburských výrazů, jichž později litoval. Znemožnily mu totiž návrat na původní místo ve dvorské službě.
V březnu 1560 bylo Pardubicko prodáno Jaroslavovými věřiteli královské komoře za 400 000 tolarů. Jaroslav oficiálně propustil Pardubické z „člověčenství" dopisem psaným počátkem května v Hlohovci na Slovensku, na panství své ženy Alžběty Thurzové. Zemřel náhle 27. července 1560 v Prostějově na panství svého bratra Vojtěcha. Stíhán věřiteli i a pro přečin po¬litického rázu, jenž mu zřejmě ukrátil jeho pestrý život.
Chov koni v Kladrubech nad Labem převzali císařové Maxmilián II. a Rudolf, který tam 27, dubna 1579 jmenovací listinou Brusovi von Breitenbach založil císařský hřebčín.


Předchozí heslo: Jan z Pernštejna

Následující heslo: Martin Bacháček z Neuměřic


Diskuse k článku: Jaroslav z Pernštejna


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Jaroslav z Pernštejna


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014