Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Historie > Čištění měst


Čištění měst

na to bývalo dbáno tu více tu méně. Na prostřední míře byli páni z Pernštejna, r.1515 poručili Pardubickým, aby nenechával nikdo hnojů před domem déle než dvě neděle pod pokutou 5 grošů bílých. Později se stali přísnějším.

V ulicích a na ryncích netrpěny ouřady vepře, kozlové a kozy jako zvířata smrdutá, pak toulaví psi. V Pardubicích jakmile přišel cizí kat do města na exekuci, vždy mu ukládali zabíjeti psy a kliditi jejich mrchy z ulic (1530, 1531).

O tomtéž svědčí i počty města Sezemic r.1601. Na úklid nejhorší nečistoty býval všude ve městech buď pastýř nebo pohodný, ras, kat, kde ho měli. Za odklizení mrch, což bylo nectnou prací, měli konšelé přidávati rasu zvláštní odměnu. Soused, jemuž se vyvážela mrcha neb fekálie musel koupiti svíčky a dbáti bezpečnosti města, jelikož vývoz se děl v noci.

Rasovna v Pardubicích bývala odedávna u mlýna na Valše osamělým hospodářstvím, mezi nimž a Zeleným předměstím stálo několik stodol. Pohodnice holická byla na Podlesí nad rybníkem Blažkem. Malou potřebu mohl vykonávati každý, jen když se po-stavil za roh, do výklenku, za strom a pod.

V Pardubicích takový asylem na Zeleném byla ulička k Bubenči. V obvodu města kouty Zelené a někdejší Klášterní brány, pod Sklípky, u býv.měšťanského pivovaru, průchodní domy „v kufru“ a u Plešů, okolí zvonice aj. Zvláštností málo estetickou byly u Rabasova, Šmejzlova a Lhoteckého domu v Kostelní ulici a u některých v Arnoštské záchody v první poschodí na trámci trčící nad vodou.

Nyní stojí veřejný záchodek na nábřeží pod Zelenou branou a v parku. Dle počtů pardubických r.1530 čištěno bylo město za rok jen jedenkrát a strouhal kdosi bláto jen v rynku za 43 groše a jiný vynášel mrchy z město za 1/2 kopy.

V letech pozdějších jest již náklad větší. R.1561na příklad: „Od strouhání bláta na rynku a na vozy nakládání, i od metení rynku při slavnostech výročních vydáno 71/2 kopy a od vybírání myší 8 grošů.

Na sklonku XIX. věku meten v Pardubicích rynk po každém týdenním trhu v pátek. Za okupace 1866 viděli jsme poprvé pod dozorem Prušáků zametati i silnici a chodníky na Zeleném předměstí. Dnes mete se v hlavních ulicích dle potřeby stále, takže neleží kupa papírů – jako někdy v rigolu u pošty- celý týden, čekajíc až jí voda odplaví. V létě bývají ulice kropeny, přesto jest prachem známé Zelené předměstí, zvlášť když se zvíří prach na chrudimské silnicí a písek na Čuličkách (Jesničanský samum).

V zimě, když je kluzko posypávají metaři cesty a pp.domácí chodníky pískem. Čistotu ulic pod porují nyní nákladné kanály, jejichž síť zejména v Pardubicích a Přelouči se rozšiřuje.

Po výstavbě kasáren r.1898 zmizel v Pardubicích hluboký příkop za Veselkou a Grázlovými, zmizely otevřené rigoly na Královské třídě a příkopy travnaté po obou stranách Palackého třídy, vroubené na sev. straně stromy třešňovými, na jižní dosud stojící lipovou alejí. V Karlově ulici byl vystavěn nákladný kanál r.1905.

Zdroj: F.K.Rosůlek 1905
      
Viz také:

      Služby města Pardubic


Předchozí heslo: Čípa Miroslav

Následující heslo: Čivické panství


Diskuse k článku: Čištění měst


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Čištění měst


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014