Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Čivické panství


Čivické panství

Deskový statek čivický držel kolem r.1517 Václav Opršal ze Zher a na Čijovicích, Čivice, další majitel není známý.

V 16.stol. přešel z rukou malých vladyků do rukou českého velmože z Pernštejna. Není známo kterého, někde se uvádí, že s pardubickým panstvím byl spojen až koncem 16.st.t.j. za komorního panství.

Pardubické komorní panství bylo r.1863 prodáno a.s.Úvěrovému ústavu, ten je rozdělil na několik velkostatků. Velkostatek čivický prodal 5.11.1864 za 285 tis.zlatých Karlu hraběti Chotkovi z Chotkova a Vojnina.

R.1869 přešel v odhadní ceně 317 tis. zlatých na hraběte Bohuslava Chotka, c.a k.tajného radu a velvyslance u královského dvora v Drážďanech. Za něho bylo sídlo správy velkostatku v Pardubicích, ředitelem byl Karel Šedivý.

Po jeho penzionování přeneseno do Čivic, správa statku spojena se správou lesní a umístěna v novém ú-pravném domě na místě staré myslivny.

Po smrti hraběte Bohuslava r.1896 statek zdědil jeho syn hrabě Volfgang Chotek, c.a k.komoří, c.a k.dvorního rada a c.a k.poručík v Linci. R.1909 velkostatek koupil Emanuel Kokeš, poslanec Českého sněmu, r.1916 postavil čivický zámeček, r.1930 založil Kokešov.
      
Viz také:

      Čivice

      Nové Čivice

      Staré Čivice


Předchozí heslo: Čištění měst

Následující heslo: Čížek Antonín


Diskuse k článku: Čivické panství


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Čivické panství


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014