Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Části Pardubic


Části Pardubic

Dle historika PhDr. F.Šebka jsou stopy počátků Parubic na třech lokalitách: u kostela sv. Jiljí, u tvrze při ústí Chrudimky do Labe a v dnešní ul. Ke trati. Tato lokalita asi při původní možné stezce Chrudim- Pardubice-Sezemice -Hradec zanikla po jejím převedení přes „město nové“, které kolem r.1332 založil Arnošt ze Staré se synem Arnoštem z Pardubice. Toho roku lokalitu u kostela sv. Jiljí věnoval klášteru cyriaků, staly se z ní Pardubice Mnichové, pak samostatné Pardubičky. Pardubice byly soustředěny k pardubické tvrze-hradu, kde Arnošt z Pardubic založel před r.1359 farní chrám Zvěstování Panny Marie. Tehdy již za Chrudimkou stál panský dvůr Vystrkov, pozdější městká část.

Vilém z Pernštejna po požáru Arnoštova města r. 1507 je celé přestavěl a důkladně opevnil vzniklo Město v hradbách- Město - Staré Město. Za branami vyrůstala předměstí: za Pražkou – Zelenou - Pražské – Dlouhé- dnes Zelené, za branou Mýtskou- Bílou Malé-Bílé předměstí.

Vojtěch z Pernštejna připojil k Pardubicícm r.1531 vsi Bukovinu a Lhotku na severovýchodě a Jan z Pernštejna připojil r.1538 ves Přerov na západě. Při číslování domů r.1770 byly Pardubice rozděleny na čtvrtě: Město, Bílé předměstí s Bukovinou a Lhotkou, Zelené předměstí s Přerovem, Zámek s Příhrádkem a osada Vystrkov vzniklá na místě panského dvora. Toto rozdělení původních Pardubic trvá dosud, jen Vystrkov, na jehož pozemcích na východě vznikla raabizační osada Familie dnes Slovany, byl v 50.letech 20.stol. sloučeny se Bílým předměstím.

Za okupace r.1943 byly zřízeny Velké Pardubice, po několikerých organizačních změnách zanikly r.1954 a Pardubice se dělily na: vnitřní město (Staré město a severní část Zeleného Předměstí), Karantena, Skřivánek, Jesničánky, Nové Jesničany, Nové Nemošice, Bílé předměstí se Slovany, Studánka a Pardubičky. Organizačně byly rozděleny na 3 čtvrti označované římskými číslicemi: I vnitřní město, II jih za tratí a III.východ za Chrudimkou. Toto označení bylo na červených smaltovaných uličních tabulkách, na níž bylo i vysvětlení jména ulice. Postupně byly připojovány další obce: r.1960 Cihelna a Spojil (r.1994 se osamostatnil), r.1963 Trnová a Svítkov s Popkovicemi, r. 1975 Rosice n.L., r.1976 Černá za B. s osadou Žižín a připojenými obcemi Drozdice, Mnětice, Staročernsko, a také Semtín s osadou Doubravice, Dražkovice, Nemošice, Ohrazenice a Staré Čivice. K 1.březnu 1980 byly v městě Pardubicích vymezeny části: Bílé Předměstí, Cihelna, Doubravice, Dražkovice, Drozdice, Mnětice, Nemošice, Nové Jesenčany, Ohrazenice, Pardubice-Staré Město, Pardubičky, Polabiny, Popkovice, Semtín, Spojil, Staré Čivice, Staročernsko, Studánka, Svítkov, Trnová, Zámek, Zelené Předměstí, Žižín. K 1.1.1986 byla připojena obec Lány na Důlku s připojenými částmi Opočinek a Srnojedy (ty se r.1992 osamostatnily).
Návrh územní plánu před r.1980 uvažoval rozdělení na sektory (možná jen z urbanistického hlediska: střed - mezi Labem a hlavní tratí,
východ - na východ od Chrudimky,
jih – jižně od trati Praha-Č.Třebová,
sever – na pravém břehu Labe,
západ – za tratí Rosice - Chrudim, což se zdá rozumnější než dnešní obvody.
Dle sčítání r.2001 měly oficielní částí Pardubice následující počty
obyvateldomů obyvateldomů
Bílé předměstí11491 1633 Popkovice 420 146
z toho Hůrka 40 14 Rosice n.L. 1866 564
Slovany2406 541 Semtín - -
Cihelna 2432 128 Staré Čivice 806 244
z toho Sever 2121 29 Staré Město 525 93
Černá za B. 968 173 Staročernsko 45 21
Doubravice 265 65 Studánka 12766924
Dražkovice 498 132z toho Dubina 10114 330
Drozdice 85 29 Svítkov 2720 852
Lány na Důlku 330 122 Trnová 1286 269
Mnětice323 114 Zámek 4 1
Nemošice 929 320 Zelené předměstí30538 2198
Nové Jesenčany 527 162z toho: Dukla 6471 316
Ohrazenice 1881 291 Jesničánky 1820 543
Opočinek 194 73 N.Jesenčany 527143
Pardubičky 1572 417 Skřivánek 3569 534
Polabiny 18132 368 Višňovka 3955 195
z toho I 3068 92 Žižín 35 20
II 3920 97
III 4512 65
IV 3824 48
V 2323 45
Stavařov 472 18

Od 1.1.2007 částí Pardubic, městkým obvodem VIII, se stala obec Hostovice (2011 221 obyvatel, 68 domů)

Kromě těchto oficielních částí jsou v Pardubice neoficielní názvy, některé neuváděné ani na plánu města: Kréta, Nové Město, Vilová čtvrť, Okrouhlík, Židov, samostatnou čtvrtí je campus Univerzity Pardubice, i připojené části mají další místní pojmenování.
Jako statutární město se Pardubice administrativně dělí na 8 městských obvodů.

      
Viz také:

      Dlouhé předměstí

      Doubravice

      Dražkovice

      Dubina - sídliště

      Dukla

      Fáblovka

      Familie

      Hostovice

      Integrace

      Jesničánky

      Jména ulic

      Krchleby

      Lány na Důlku

      Město Pardubice

      Městské čtvrti

      Nové Čivice

      Ohrazenice


Předchozí heslo: Časopisy

Následující heslo: Čechova ulice


Diskuse k článku: Části Pardubic


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Části Pardubic


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014