Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Sport dle abecedy


Hledat v kategorii Sport


Hesla v kategorii Sport dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Stolní tenis

Prvním průkopníkem stolního tenisu, tehdy zvaného ping-pong, byl Lawn Tenis Club- LTC Pardubice. R.1927 uspořádal turnaj o „Mezinárodní mistrovství Pardubic“ v sálech hotelu Veselka. Organizátoři byli Lukesle a JUDr.Racek, zvítězil Heller z Prahy, v soutěži pardubických hráčů Lukesle. Později pravidelně pořádán Table-tennis Cup. Při Celostátní výstavě tělesné výchovy a sportu roku 1931 uspořádán v...Studentská XI Pardubice- SK Studentská jedenáctka

fotbalový klub založený r.1910 malou skupinou 15 - 18-ti letých studentů, který zprvu neměl ani výbor. Sportovní výkon i počet členů rychle stoupaly. Světová válka omezila činnost, zasáhla i do řad členů. R.1918 vznikala Východočeská župa fotbalová, klub zařazen od II.třídy pa. okrsku, v příštím roce postoupil do I.třídy, kde byl i SK Pardubice. Pro hřiště najat pozemek pod Bubenčem. R.1921 přejme...Svazarm

po r.1948 celostátní vrcholová organizace, člen Národní fronty. Sdružovala branné sporty, střelecké, motorizmus, letectví a j. V Pardubicích do r. 1960 krajský výbor Svazarmu, poté jen Okresní výbor. Sídlo měl v býv. hostinci U modré hvězdy před podjezdem. - 4.2.1954 I.Krajská konference sjednocené branné organizace – Svazarmu, zprávu o činnosti přednesl předseda J.Náhlovský. - 29. 9.1971 Ve výs...Světový běh harmonie

jehož 56 000 km vedlo územím 80 států, dorazil 8.6.2010 do Pardubic. Štafetu na pa.náměstí přinesl hokejista Robert Somík....Šachy

se začaly v Pardubicích organizovat na konci 19.stol. Po r.1918 se aktivita zvýšila. Pořádány městské i oblastní turnaje. Do Pardubic zváni šachoví mistři: 25.1.1920 v hotelu Veselka hrál šachovou simultánku mistr světa Duras, ze 25 partií 19 vyhrál, 1x remizoval, 5x prohrál. Pa.nadšenci uspořádali v Pardubicích skvělý sjezd Ústřední jednoty, na 15.3.1925 pozvali velmistra Aljechina, při té příle...Šerm

sportovní, se v Pardubicích poprvé představil 30.8.1903 na akademii pořádaní Českým šermířským klubem Riegel z Prahy při Východočeské výstavě. Kromě pražských sportovců vystoupili tehdy i italští šermíři. Již v září téhož roku ustaven přípravný výbor, který v tisku vyzval zájemce o tento sport k sdružení do spolku. K jeho ustavení však nedošlo. V 60. a 70. letech min. stol.pěstoval šerm oddíl Dyna...Šibřinky

tradiční maškarní plesy Sokola Pardubice I pořádané od r.1868. První se konaly v sále Odeon hotelu Veselka. Název od šibřiti t.j.maskovati se, škádliti, žertovati. Po otevření sokolovny každoročně v únoru ve všech jejich prostorách. Nekonány se jen za okupace. Pořádány i po r.1948 po sjednocení tělových, kdy místo Sokola je organizovala T.J.Dynamo....Team

pa.fotbalový klub, 18.3.1923 otevřel hřiště pod Bubenčem, na jeho místě v květnu 1931 otevřen moderní všesportovní stadion.....Tělocvična

22.10.1882 na Komenského nám.otevřena samostatná tělocvična reálky, kterou užíval i Sokol. - 23 6.1923 slavnostně otevřena sokolovna Sokola Pardubice I. - 23.1.1926 v Hronovické ul.otevřena tělocvična Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ), po r.1950 Kulturní dům Tesla, dnes Kulturní dům Hronovická. - 1956 postavena nová tělocvična v Pardubičkách. - 18.2.1972 ve Svítkově brigádnicky vybudovaná...Tělovýchova

7.2.1953 sobota, v pardubickém hotelu Grand slavnostní zasedání nově ustaveného Krajského výboru pro (sjednocenou) tělovýchovu a sport, do čela postaven dlouholetý tělovýchovný pracovník Hugo Konvalinka. - 1.7. 1966 vstupuje v platnost dvoustupňové řízení článků ČSTV, bez krajských orgánů, první předzvěst chystaného rušení totalitních krajů, po r.1968 zapomenutého. ...Tělovýchovné jednoty

v Pardubicích k 31.12.1971 se zaokrouhlenými počty členů, bez žactva: T.J.Dynamo 1100 členů T.J.VCHZ Synthesia 700 T.J. Tesla 700 T.J. Rudá Hvězda 600 T.J. Lokomotiva 600 T.J. Sokol Polabiny 350 T.J.PARAMO 300 T.J. Slovan-Průmstav 300 T.J. Pardubičky 250 T.J. Slavie VŠCHT 250 T.J. TMS 200 T.J. Vodní t...Tenis

Tento sport přinesl do Pardubic baron Artur Kraus, který r.1896 přeložil z angličtiny pravidla hry, téhož roku vydaná v Pardubicích tiskem. Na zahradě svého domu (Stará pošta) dal zřídit písečný dvorec. Zde uspořádal ve dnech 30.-31.7.1896 první turnaj o titul mistra (královského komorního města) Pardubic. Zvítězil v něm poručík baron Viktor de Lago. R.1903 vznikly další dvorce na Olšinkách, r.19...Těžká atletika

První veřejné vystoupení předvedly r.1903 u příležitosti Východočeské výstavy pražské kluby Žižka a Bivoj v čele s populárním zápasníkem Josefe Šmejkalem. Těžkou atletiku později pěstoval zájmový kroužek S.K.Pardubice. Nejlepších výkonů dosáhl Josef Dostál v nadhozu (125 kg). V dřívějších dobách vystupovali v Pardubicích zápasníci pouze v cirkusech jako samostatná čísla. R.1930 založen TAK–Těžko...TJ Lokomotiva

od r.1953 název Slavoje Pardubice, sportovního klubu v Nových Jesenčanech, Na Dolíčku....TJ Sokol Pardubice I

Josef Lernet, majitel Bubenče, Václav Bubeník, starosta, Leopold Werner, koželuh, Josef Klika, prof.reálky a Eduard Zajíček, novinář se 20.7.1863 na 1.schůzce dohodli na založení Sokola v Pardubicích, 9.8.1864 schváleny stanovy Sokola Pardubice I., jednota patří k nejstarším v Čechách. Za války r.1866 činnost utlumena. Až r.1867 stolní společnost mladých v Měšťanské besedě vydala provolání „ve věc...TJ Sokol Pardubice II.

pro Skřivánek a Jesničánky založen 18.2.1920, vlastní tělocvičnu měl v hale býv. nádraží váleční nemocnice Karantena, Ve druhé hale dnes 23.3.1929 otevřel kino Sokol. R.1931 ustaven dramatický odbor, který využíval vlastní jeviště v hale býv.nádraží. R.1945, po zákazu za okupace, činnost obnovena, při sjednocení tělovýchovy začleněn do TJ.Lokomotiva, po r.1990 neobnoven. ...TJ Sokol Pardubice III.

pro Familii a Studánku založen r.1937, cvičil v sále Bobčíkova hostince ve Familii, r.1939 zde zřízeno kino, cvičení přesunuto do sálu Vojtěchova hostince ve Studánce. Zde r. 1945 činnost obnovena, letní hřiště svépomocí zřizováno v Pardubičkách na okraj obory Zámečku, při dnešní ul.U Borku. Při sjednocení tělovýchovy začleněn do TJ.Slovan, jako odd.základní tělovýchovy měl k dispozici sál znárod...TJ Tesla

Po sjednocení tělovýchovy r.1948 se AFK Pardubice stal závodní tělocvičnou jednotou Tesla Pardubice s 10 oddíly a 3 odbory. - červen 1988 s dvouměsíčním předstihem proti plánu v investiční akci Z dokončena víceúčelové zařízení TJ Tesla Pardubice pod Vinicí, ve dvou podlaží na 1500 m2 hala stolního tenisu, společenské sály, ubytovna s 21 lůžkem. I po r.1990 zachován název TJ Tesla, dál upravová...Tři řeky

Za třetí řeku, mimo Labe a Chrudimku, je někdy pokládána Halda, přivádějící značnou část vody z Loučné až do Pardubic. Podle toho r.1945 nazván překážkový kanoistický závod Pardubické tři řeky....Turistická plovárna

R.1923 odbor KČT Pardubice schválil návrh na postavení plovárny u Labe s převlékárnou a firmou: „KČT Pardubice - vodní odbor“. Rozpočet na postavení 7 tis.Kč, vybavení 80 skřínkami 8 tis.Kč. Náklad byl z části hrazen podílníky. Ve zprávě ze schůze 12.7.1923 zapsáno: „průběh jednání o stanovení výše vstupného pro členy, hosty, kteří nejsou podílníky, bylo bouřlivé, pro členy vstupné 2 Kč, pro tří...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014