Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Sport dle abecedy


Hledat v kategorii Sport


Hesla v kategorii Sport dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Svazarm

po r.1948 celostátní vrcholová organizace, člen Národní fronty. Sdružovala branné sporty, střelecké, motorizmus, letectví a j. V Pardubicích do r. 1960 krajský výbor Svazarmu, poté jen Okresní výbor. Sídlo měl v býv. hostinci U modré hvězdy před podjezdem. - 4.2.1954 I.Krajská konference sjednocené branné organizace – Svazarmu, zprávu o činnosti přednesl předseda J.Náhlovský. - 29. 9.1971 Ve výs...Světový běh harmonie

jehož 56 000 km vedlo územím 80 států, dorazil 8.6.2010 do Pardubic. Štafetu na pa.náměstí přinesl hokejista Robert Somík....Šachy

se začaly v Pardubicích organizovat na konci 19.stol. Po r.1918 se aktivita zvýšila. Pořádány městské i oblastní turnaje. Do Pardubic zváni šachoví mistři: 25.1.1920 v hotelu Veselka hrál šachovou simultánku mistr světa Duras, ze 25 partií 19 vyhrál, 1x remizoval, 5x prohrál. Pa.nadšenci uspořádali v Pardubicích skvělý sjezd Ústřední jednoty, na 15.3.1925 pozvali velmistra Aljechina, při té příle...Šerm

sportovní, se v Pardubicích poprvé představil 30.8.1903 na akademii pořádaní Českým šermířským klubem Riegel z Prahy při Východočeské výstavě. Kromě pražských sportovců vystoupili tehdy i italští šermíři. Již v září téhož roku ustaven přípravný výbor, který v tisku vyzval zájemce o tento sport k sdružení do spolku. K jeho ustavení však nedošlo. V 60. a 70. letech min. stol.pěstoval šerm oddíl Dyna...Šibřinky

tradiční maškarní plesy Sokola Pardubice I pořádané od r.1868. První se konaly v sále Odeon hotelu Veselka. Název od šibřiti t.j.maskovati se, škádliti, žertovati. Po otevření sokolovny každoročně v únoru ve všech jejich prostorách. Nekonány se jen za okupace. Pořádány i po r.1948 po sjednocení tělových, kdy místo Sokola je organizovala T.J.Dynamo....Team

pa.fotbalový klub, 18.3.1923 otevřel hřiště pod Bubenčem, na jeho místě v květnu 1931 otevřen moderní všesportovní stadion.....Tělocvična

22.10.1882 na Komenského nám.otevřena samostatná tělocvična reálky, kterou užíval i Sokol. - 23 6.1923 slavnostně otevřena sokolovna Sokola Pardubice I. - 23.1.1926 v Hronovické ul.otevřena tělocvična Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ), po r.1950 Kulturní dům Tesla, dnes Kulturní dům Hronovická. - 1956 postavena nová tělocvična v Pardubičkách. - 18.2.1972 ve Svítkově brigádnicky vybudovaná...Tělovýchova

7.2.1953 sobota, v pardubickém hotelu Grand slavnostní zasedání nově ustaveného Krajského výboru pro (sjednocenou) tělovýchovu a sport, do čela postaven dlouholetý tělovýchovný pracovník Hugo Konvalinka. - 1.7. 1966 vstupuje v platnost dvoustupňové řízení článků ČSTV, bez krajských orgánů, první předzvěst chystaného rušení totalitních krajů, po r.1968 zapomenutého. ...Tělovýchovné jednoty

v Pardubicích k 31.12.1971 se zaokrouhlenými počty členů, bez žactva: T.J.Dynamo 1100 členů T.J.VCHZ Synthesia 700 T.J. Tesla 700 T.J. Rudá Hvězda 600 T.J. Lokomotiva 600 T.J. Sokol Polabiny 350 T.J.PARAMO 300 T.J. Slovan-Průmstav 300 T.J. Pardubičky 250 T.J. Slavie VŠCHT 250 T.J. TMS 200 T.J. Vodní t...Tenis

Tento sport přinesl do Pardubic baron Artur Kraus, který r.1896 přeložil z angličtiny pravidla hry, téhož roku vydaná v Pardubicích tiskem. Na zahradě svého domu (Stará pošta) dal zřídit písečný dvorec. Zde uspořádal ve dnech 30.-31.7.1896 první turnaj o titul mistra (královského komorního města) Pardubic. Zvítězil v něm poručík baron Viktor de Lago. R.1903 vznikly další dvorce na Olšinkách, r.19...Těžká atletika

První veřejné vystoupení předvedly r.1903 u příležitosti Východočeské výstavy pražské kluby Žižka a Bivoj v čele s populárním zápasníkem Josefe Šmejkalem. Těžkou atletiku později pěstoval zájmový kroužek S.K.Pardubice. Nejlepších výkonů dosáhl Josef Dostál v nadhozu (125 kg). V dřívějších dobách vystupovali v Pardubicích zápasníci pouze v cirkusech jako samostatná čísla. R.1930 založen TAK–Těžko...TJ Lokomotiva

od r.1953 název Slavoje Pardubice, sportovního klubu v Nových Jesenčanech, Na Dolíčku....TJ Sokol Pardubice I

Josef Lernet, majitel Bubenče, Václav Bubeník, starosta, Leopold Werner, koželuh, Josef Klika, prof.reálky a Eduard Zajíček, novinář se 20.7.1863 na 1.schůzce dohodli na založení Sokola v Pardubicích, 9.8.1864 schváleny stanovy Sokola Pardubice I., jednota patří k nejstarším v Čechách. Za války r.1866 činnost utlumena. Až r.1867 stolní společnost mladých v Měšťanské besedě vydala provolání „ve věc...TJ Sokol Pardubice II.

pro Skřivánek a Jesničánky založen 18.2.1920, vlastní tělocvičnu měl v hale býv. nádraží váleční nemocnice Karantena, Ve druhé hale dnes 23.3.1929 otevřel kino Sokol. R.1931 ustaven dramatický odbor, který využíval vlastní jeviště v hale býv.nádraží. R.1945, po zákazu za okupace, činnost obnovena, při sjednocení tělovýchovy začleněn do TJ.Lokomotiva, po r.1990 neobnoven. ...TJ Sokol Pardubice III.

pro Familii a Studánku založen r.1937, cvičil v sále Bobčíkova hostince ve Familii, r.1939 zde zřízeno kino, cvičení přesunuto do sálu Vojtěchova hostince ve Studánce. Zde r. 1945 činnost obnovena, letní hřiště svépomocí zřizováno v Pardubičkách na okraj obory Zámečku, při dnešní ul.U Borku. Při sjednocení tělovýchovy začleněn do TJ.Slovan, jako odd.základní tělovýchovy měl k dispozici sál znárod...TJ Tesla

Po sjednocení tělovýchovy r.1948 se AFK Pardubice stal závodní tělocvičnou jednotou Tesla Pardubice s 10 oddíly a 3 odbory. - červen 1988 s dvouměsíčním předstihem proti plánu v investiční akci Z dokončena víceúčelové zařízení TJ Tesla Pardubice pod Vinicí, ve dvou podlaží na 1500 m2 hala stolního tenisu, společenské sály, ubytovna s 21 lůžkem. I po r.1990 zachován název TJ Tesla, dál upravová...Tři řeky

Za třetí řeku, mimo Labe a Chrudimku, je někdy pokládána Halda, přivádějící značnou část vody z Loučné až do Pardubic. Podle toho r.1945 nazván překážkový kanoistický závod Pardubické tři řeky....Turistická plovárna

R.1923 odbor KČT Pardubice schválil návrh na postavení plovárny u Labe s převlékárnou a firmou: „KČT Pardubice - vodní odbor“. Rozpočet na postavení 7 tis.Kč, vybavení 80 skřínkami 8 tis.Kč. Náklad byl z části hrazen podílníky. Ve zprávě ze schůze 12.7.1923 zapsáno: „průběh jednání o stanovení výše vstupného pro členy, hosty, kteří nejsou podílníky, bylo bouřlivé, pro členy vstupné 2 Kč, pro tří...Velká pardubická

Nejstarší a nejslavnější pardubická sportovní a společenská událost se světovou popularitou. Její zakladatelé čerpali z Velké národní steeplechase, známé jako Velká liverpoolská. Cílem bylo postavit jiný druh překážek, tak v Pardubicích vznikla ojedinělá, pro jezdce i koně mimořádně náročná překážková dráha. První ročník se konal ve čtvrtek 5.11.1874, ze 14 koní doběhlo do cíle pouze 6, jako vít...Velká pardubická cross country atletů

V l.1928 a 1929 se na pa dostihovém závodišti běžela Velká pardubická atletů, 12.4.1959 1.ročník obnoveného závodu "Velká pardubická cross country" lehkých atletů. Od té doby se koná nepřetržitě každoročně dodnes, mnohokrát jako mistrovství republiky v přespolním běhu. Vícekrát se zde běhal Celostátní přebor dorostu v přespolním běhu. - 26.3.1961 Velká pardubická – přespolní běh o putovní pohár...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014