Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Zvonice a zvony


Zvonice a zvony

Pardubické kostely mají samostatné zvonice. U farního kostela Zvěstování Panny Marie postaveného před r.1359 nechal zvonici postavit Vilém z Pernštejna r.1507, asi náhradou za starší. Byla dřevěná, Vojtěch z Pernštejna ji r.1530 nahradil zděnou. Visely na ní dva zvony, Maria přenesený pak ke sv.Bartoloměji, druhý věnovaný panem Vilémem, r.1532 přestěhován ke kostelu sv.Jana Křtitele. Po švédském odstřelování r.1645 zvonice poškozena, zbyl jen kamenný trup zv.Bašta. Poškozen i kostel, při jeho opravě na střeše vztyčena věžička, až z r.1830 je zmínka o zvonu Arnošt, který odlil hradecký zvonař Josef Schneider. Za 1.svět.války rekvírován, r.1918 vrácen, pro drobnou technickou závadu nezvoní.
- Kostel sv.Bartoloměje, který postavil Vilém z Pernštejna r.1514 jako klášterní, zvonic neměl, ale na střeše štíhlou, 24 m vysokou věžičku se zvonem sanktusníkem. Věžička při opravě kostela 18.9.1814 nahrazena nižší pobitou cínovým plechem. Zvon 16.8.1916 rekvírován, r.1918 nahrazen. Větrná smrť 4.7.1929 věž srazila. Novou r.1930 postavil tesař Jan Polák ze Štrossovy ul., děkan V.Šetina na ní věnoval zvon-sanktusník 118,20 kg těžký, který ulila firma Manoušek z Husovic u Brna, elektrické zvonění zavedl Perner z Č.Budějovic, elektroinstalaci pa.Městská elektrárna.
- Vojtěch z Pernštejna přenesl r.1532 ke kostelu sv.Bartoloměje faru, bylo nutno při něm umístit zvony. Novou zvonici postavila obec r.1556, s kamenným přízemím a dřevěnou nástavbu pro zvony. Z kostela Zvěstování P.Marie přenesen zvon Maria, nazývaný Velký nebo Starý. Během stavby zvonice veřejná sbírka vynesla na další dva zvony, dodal je královehradecký konvář Václav, pojmenovány Bartoloměj a Gallus. To jméno irského světce si lidé počeštili na „Havlíček“.V sousedství zvonice vznikl pa.nejužší dům čp.81. Zvonice 23.4.1653 vyhořela, zvony se roztavily, zachoval se jen Bartoloměj, dnes největší o průměru 1200 mm a výšce 850 mm. Prozatímně byl přenesen na Zelenou bránu. Nové zvony, náhradu za roztavené, ulil a Marii opravil zvonař Martin Schtroetter z Hostinného, zhotovil ještě malý zvon Václav, vysvěceny 7.8.1653. Když Zelenou bránu 17.5.1661 poškodil blesk, byly zvony vráceny na opravenou zvonici. R.1670 z neznámých důvodů pukl opět zvon Marie, opravil je zvonař Jan Pricquey z Ml.Boleslavi, 5.1.1670 znovu vysvěcen. R.1690 ke čtyřem zvonů přibyl Umíráček, pověšený na malé zvoničce vedle zvonice ve dvoře čp.82 Bartolomějská ul., kde byl do r.1776, kdy se dům dostal do soukromých rukou. R.1754 přibyl ještě šestý zvon Pozváneček. V l.1680-1833 byla v přízemí zvonice kaple sv.Rocha. Zchátralá dřevěná zvonice byla r.1872 obezděna, když okresní hejtman zakázal používání neladné a nebezpečné změti trámů. Plány na stavu nové zmařila r.1914 válka. Po první světové válce zůstaly v Pardubicích dva zvony, jeden váhy 1600 kg, pravděpodobně Maria. Moderní zděná zvonice postavena r.1930, 24.6.1930 na ní odhalen Památník pa.obětí 1.světové války. Po r.1990 v přízemí zvonice otevřena prodejna Bartolomeum. Ve zvonici bývaly tři zvony, dva byly za světových válek rekvírovány. Teprve 24.8.2008 papežský nuncius v Praze vysvětil nové zvony Arnošt z Pardubic a Vilém z Pernštejna a zavěšeny na zvonici u sv. Bartoloměj. - Ke kostelu sv.Jana z r.1510 přestěhován r.1523 zvon od kostela Zvěstování P.Marie, r.1568 při něm postavena kostnice a těsně u brány r.1573 dřevěná zvonice. K nejstaršímu zvonu přibyl r.1567 zvon s podivným jménem Vražda, peníze na něj věnoval r.1548 Matouš Borovský, který pak byl pro loupeže „na šibenici za krk uvázán“. Primátor Jan Dubský přispěl r.1575 na další dva. Po požáru 1645 ulity pouze dva nové, není jasné zda šlo o zvonovinu ze dvou či čtyř původních. Kostnice r.1788 zrušena, zvonice přestěhována na její kamennou podezdívku. Po rekvizici r.1916 zde zůstal jediný zvon s letopočtem 1506.
- Kromě na zvonici byl “světský“zvon na věži radnice II, kde se při švédském odstřelování 25.10.1645 roztavil, byl nahrazen novým, po r.1776 na radnici III. Hlásnému sloužil ke zvonění na poplach, biřic jim svolával konšely do rady a vyzváněl „na pokoj“ o adventu, kdy hostince musely být v 7 hod.večer zavřeny.
- Malý zvon byl i na zámecké hlásce, „měl provazec 63 lokte dlouhý do horního placu spuštěný“.
- Klášter minoritů r.1532 přemístěný ke kostelu Zvěstování P.Marie uzavřel r.1701 přístup z náměstí brankou se zvoničkou na které viseli tři zvony: Marie, František, Antonín. Jeden z nich zhotovil r.1645 Martin Scheder z Lince. Po zrušení kláštera r.1786 byla dva prodány do Lánů na Důlku, třetí zde zůstal ke svolávání žáků, zmizel když byla branka r.1890 zbourána.
- Ve věžičce kostela Sedmibolestné P.Marie – Kostelíčka z r.1710 byly dva zvony, jeden věnoval řezník a primátor Martin Ignác Kutnohorský, druhý menší, kupec, mecenáš Kostelíčka, Jakub Antonín Štross. Oba za l.svět.války rekvírovány, r.1921 je nahradil zvon Karel.
- Ve zvonici u kostela sv.Jiljí v Pardubičkách jsou dva krásné zvony, větší má dolní průměr 64 cm, ulit r.1483, druhý průměr 80 cm z r.1633, třetí–Umíráček za 2.svět.války rekvírován. Větší též rekvírovaný se podařilo zachránit, p.varhaník Herget jej po válce objevil v Hamburku, vrácen.
- V Rosicích u kostela sv.Václava dřevěná šestiboká hranolovitá zvonice, svisle bedněná, postavená kolem r.1866. Na zvonici zvon s letopočtem 1567, starší než kostel, a další s daty 1670 a 1723.


      
Viz také:

      Kostel zvěstování Panny Marie

      Kostel sv. Bartoloměje

      Kaple sv.Rocha

      kostel sv. Jana Křtitele

      Sanktusník

      Kostel Sedmibolestné Matky Boží - Kostelíček

      kostel sv. Jiljí

      Kostel sv. Václava


Předchozí heslo: Zvoneček

Následující heslo: Zvoničky


Diskuse k článku: Zvonice a zvony


Jak je to teď?

Napsal(a): Tereza   |   2019-02-07 09:05:01   |   birinjin@seznam.cz
Z tohoto příspěvku jsem se sice dověděla spoustu zajímavostí, ale protože většinou zápisy končí rekvizicí 1. světové války, tak předpokládám, že text je zkopírován z nějakého zdroje (neuvedeného!) psaného před 2. světovou válkou... Ve skutečnosti by mě ale zajímalo, jak je to se zvony ve městě a okrese dnes! Zvony totiž mohly být znovu rekvírované za 2. světové války a některé se mohly vrátit... Existuje nějaká stránka nebo publikace, kde bych mohla zjistit, jak jsou na tom pardubické zvony v současnosti?Napsat příspěvek k článku: Zvonice a zvony


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014