Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Zeleň


Zeleň

Pardubice, město sadů, Lesy, Parky, Sady, Bubeníkovy sady, Matiční ostrov, Park Na Špici, Tyršovy sady, Vinice, sady na náměstích, sídlištní zeleň, Arboretum.
Velkou část pa.zeleně tvoří také zemědělská půda, především louky na pravém břehu Labe se skupinami stromů a keřů prakticky v centru Pardubic.
- Po r.1950 vlhké pozemky při trati mezi Studáneckým lesem a zastávkou Černá za B. osázeny rychle rostoucími topoly, obnovitelným zdrojem suroviny pro papírny, les rozšířen asi o 3 ha, jen menší část kácena až r. 2013.
- R.1956 na Pardubicku na výměře 12,62 ha vysázeny topoly, tvořící větrolamy měnící krajinu v délce 295 km. Zbytek dosud zachován na katastru připojené části Hostovice MO 8.
- 18.11.1967 pracovníci Služeb města Pardubic dokončili výsadbu 60 vzrostlých stromů - dubů, buků, javorů a lip u stadionu a Na Hrádku, další výsadbu dokončovali u nádraží a na Koněvově nám.
- 3.12.1970 komise životního prostředí při ONV Pardubice: na obyvatel připadá 16 m2 zeleně, ač má být min.23 m2. Pro příští 5letku navrhla zřízení parků pod lihovarem a na soutoku, úpravy I. a II. okrsku Polabin a další akce za celkem 7 450 000 Kčs, získaných z poplatku za znečištění ovzduší.
- 12.6.1973 Ing R.Vlasák OHES v tisku: „Pardubice mají jen 35 m2 zeleně na obyvatel proti normě 50–70 m2. Na území města je 13 ha veřejně a sídlištní zeleně, na obyv. připadá 15m2. Na první pohled hodně, ale vzhledem ke koncentraci průmyslu a znečištění ovzduší by to mělo být min.30 m2. Realizují se opatření k odstranění disproporcí, dokončuje se rekonstrukce (kácením) sadů Pionýrů (Bubeníkových), připravena rekonstrukce parku na Leninově nám. (Čs.legií, provedena až r.2009), rekonstrukce lesoparku Dukla, ještě nedokončeného. Nedostatek v centru bude vyrovnán zpřístupněním zeleného pásu mezi Labem a sídlištěm Polabiny, dojde k založení nových parků“.
- Pás zpřístupněn jen dvěma stezkami jinak jen občany vyšlapanými pěšinami, zůstává zemědělskou půdou statistikou do zeleně nepočítanou, parky nezaloženy.
- R.1981 Uzavřen celoměstský závazek města Pardubice vysadit 3750 stromků a keřů.

Zdroj: Jiří Paleček


Předchozí heslo: Zeisel

Následující heslo: Zelená alternativa


Diskuse k článku: Zeleň


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Zeleň


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014