Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Svítkov


Svítkov

připojená část města Pardubice. Dříve obec na potoce Bylanka, první písemná zmínka r. 1465. Na území Svítkova nalezeny četné střepy již ze 7.stol.po Kr. svědčící o slovanském osídlení již v době hradištní. Svítkov býval samostatným zbožím Svítkovských ze Škudel. Jejich tvrz stávala na vyvýšeném místě nade mlýnem. Sídla původní vsi byla rozloženy podél potoka ode mlýna k jihu. Burjan Svítkovský byl úředníkem Vojtěcha z Pernštejna, za Jana z Pernštejna od r.1537 hejtmanem pa.panství, od r.1560 nejvyšším regentem pa.komorního panství. R.1588 Svítkov již patřil k pa.panství, k rychtě rosické, měl 15 lidí osedlých. Mlynářem tehdy byl Jan Rameno. Obec měla vejsadní krčmu. Při obci byly dva plodové rybníky: Spodní pod krčmou a Vrchní nad nim. Známým občanem Svítkova byl v 19.stol.pokrokový rolník Václav Šáda. Při selských dostizích býval první, o ostatcích na koni vodíval průvod maškarád do Pardubic. Na svůj náklad postavil v obci kříž a pomník císaři Josefu II., příznivci rolníků, po státním převratu r.1918 odstraněný. Na truc obci postavil v polích mezi Svítkovem a Popkovicemi pomník Jana Žižky z Trocnova. Překážel nové výstavbě rodinných domků, 20.10.1969 přestěhován na důstojné místo do parčíku v obci. Přesun 108 q těžkého pomníku, plánovaný odborníky na 2 dny, uskutečněn brigádnicky za 4 hodiny. Při sčítání 16.2.1921 měl Svítkov 1996 obyvatel. R.1924 za východním okrajem Svítkova, na katastru Pardubic postavena velká moderní škola nazvaná Habrmanova. Pardubice se až sem rozšířily svým předměstím Přerovsko. V září 1943 Svítkov začleněn do Velkých Pardubic. Když se 17.5.1954 opět osamostatnil, bylo s ním spojeno Přerovsko, kterým se zdvojnásobil. Ke Svítkovu od 1.7.1960 připojena obec Popkovice. Od 1.1.1963 (?1.7.1964) je Svítkov opět částí Pardubic, náleží do MO VI., který zde má své sídlo. R.1964 fotbalový stadion PARAMO přestavěn na plochodrážní, na něj přenesen závod o Zlatou přílbu ČSR. V olšině stál památný strom, dub letní, v současném seznamu chráněných stromů neuvedený. Při sčítání r.2001 měl 2720 obyvatel, z toho 1301 žen, 852 domů, 1038 bytů. Dle statistiky jsou částmi Svítkova: Svítkov-průmyslvý obvod bez obyvatel, Zadní polabina se 130 obyvateli, Zelenobranská dubina s 45 obyvateli.

      
Viz také:

      Přerovsko

      Popkovice

      V olšině

      Zadní Polabina

      Zelenobranská dubina


Předchozí heslo: Speciální škola Svítání

Následující heslo: Svítkovské náměstí


Diskuse k článku: Svítkov


Svítkov

Napsal(a): Mgr.Zdeněk Klimpl   |   2015-09-04 16:34:32   |   zdenek.klimpl@seznam.cz
Rád bych znal původ názvu obce, bližší podrobnosti k pomníku Josefa II. a uvádím, že ve Svítkově je památný dub v ulici Žižkova.Napsat příspěvek k článku: Svítkov


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014