Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Studánka


Studánka

připojená část města Pardubice, MO III, malá část jižně od železničního koridoru patří k MO IV. Ves založena r.1785 v rámci raabisace na hranici katastru Pardubic při dnešní Hraniční ul., na hrázi vysušeného rybníka Studánka. Panské pozemky přiděleny 22 přišlým českým osadníkům. Studánka tvořila se Spojilem a Staročernské jednu obec, samostatnou se stal po r.1918. Od založení těsně sousedila s také nově založenou osadou Familie, dnešními Slovany, částí Vystrkova. Postupně s ní stavebně propojena. Hranice se Slovany probíhá mezi ulicí Dašickou a Ve Stezkách, dále po ulicích Hraniční, Pod Lipami, Mandysova k ulici Divišově, odtud na jih přes železniční koridor a po ulici Fibichově k památníku Zámeček, na katastru Pardubiček. R.1921 měla 392 obyvatel. V neděli 23.8.1925 odhalen jehlancový pomník padlým 1914-18 s bustou T.G.Masaryka. Od 21.9.1943 Studánka začleněna do tehdy zřízených Velkých Pardubic, zůstala součástí Pardubic i po jejich rozpadu po r.1945. Po r.1950 v centru Studánky postavena první pavilónová základní škola, dnes v krásném parkovém prostředí. R.1974 na katastru Studánky zahájena výstavba sídliště Dubina. Dnes Studánka patří k MO III., malá část zasahuje do MO IV.
Při sčítání r.2001 měla Studánka s rozestavěným sídlištěm Dubina a částí v MO IV celkem 12 766 obyvatel, 924 domů, 4 873 bytů,
z toho:
Studánka MO III 1 476475475
Na Drážce východ92565368
Dubina10 114 obyv.330 domů3 856 bytů
Pipenec-les311
Studánka MO IV2485381


Zdroj: Jiří Paleček

      
Viz také:

      Hraniční ulice

      Spojil

      Slovany

      Familie

      Pardubičky

      Fibichova ulice

      Dašická ulice

      Studánka - průmyslový obvod

      Studánka - rybník

      Studánky

      U kanálku

      Vystrkov


Předchozí heslo: Studánecký les

Následující heslo: Studánka - průmyslový obvod


Diskuse k článku: Studánka


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Studánka


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014