Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Stavební dílo za Pernštejnů


Stavební dílo za Pernštejnů

Hlavní břímě velkolepé obnovy města po požáru r.1507 vzal na se pan Vilém z Pernštejna. Chtěje míti vedle pyšného zámku vzkříšenou obec radostné tváře. Vrchol své péče obrátil k úpravě „města v hradbách“. Pusté spáleniště překopáno na jaře r.1507 a “vršek“ na němž po staletí rostlo vyrovnám násypem v širokou čtvercovou plochu, která na jižním okraji vystupovala až 3 metry nad staré okolí. Uměle zdvižený základ obehnali panští stavitelé zemitým valem, ztuženým vně prsní zdí, prejsem krytou, a druhou vnitřní obrácenou k parkánu. Parkan od dvorů odělen zdí příční. Jižní a východní roh hradby měly okrouhlé bašty, rondele. Spojení rondelů a parkánu s branou a ulicemi zajišťovala úzká soutka. Za střed „Nových Pardubic“ kladl pan Vilém „rynk“ do pravidelného obdélníka vyměřený, po starém zvyku náležitě uzavřený. Hlavní ulici k zámku založil v severovýchodním rohu, v severozápadním koutě rynku vyvěrala „ulice podle škoĺy“. Při ní vybrali si Pardubčané rožní místo pro rathúz. Před rathúzem zvihl krámy masné. Valně se změnilo městiště při Arnoštském farním kostele Zvěstování P.Marie. Náspem městské valu ztratilo spojení s východním okolím, zachovalo si jen úzkou uličku k rynku. Na místě zničeného Arnoštského kostela postaven nový Český kostel s farou a školou. Porušený hřbitůvek neobnoven. Veliký důmysl projevil v zužitkování břehů Strúhy, za panským mlýnem z r.,1501 postavil na jihu panský pivovar, na severní straně kamennou lázeň. Na klenbě nad Srúhou u kostela sv.Bartoloměje postaven řeznický kutlof. U městské hradby nad Strúhou postavil Vilém klášterní kostel Panny Marie, později zasvěcený sv.Bartoloměji, naproti r.1514 klášter minoritů. Počet domů „v hradbě“ stanoven předem. Nové domy se starým grunty kryly se jen částečně. Stavěny podle stejného typu, gotické, jednopatrové, zděné, pod sedlovou střecho krytou šindelem. Některé části města měla již dláždění. Hromadná výstavba šla tak rychle, že v mysli písaře Burjana zplodila r.1515 přiléhavé veršování : S těžkem jest česká kronika tak stará,
Aby v tak krátkém času v letech malých,
V jednom městě tolik domuov vystavěných
znovu z gruntu od pána jednoho velikého.
Domové v rynku i věže v hradbách,
Ulice zpraveny byly všecky v stranách,
Kromě toho, co za vodú jest k hradu,
A v některých domích nedoděláno z zadu.
R.1538 celé město v hradbách vyhořelo opět, obnovu na stejném půdorysu ve stísněném prostoru hradeb podpořil Jan z Pernštejna. Nové domy stavěny podle stejného typu, renesanční, dvoupatrové.

Zdroj: Josef Sakař Dějiny města Pardubice IV.díl.
      
Viz také:

      Soutka

      Kostel zvěstování Panny Marie

      Kutlof


Předchozí heslo: Stavební bytové družstvo Družba

Následující heslo: Stavební dílo po roce 1845


Diskuse k článku: Stavební dílo za Pernštejnů


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Stavební dílo za Pernštejnů


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014