Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Špitál


Špitál

Vilém z Pernštejna snad již r.1507 založil pro chudé a opuštění obyvatele města pernštejnský špitál neboli chudobinec. Zakládací listina je z 28.9.1510. Nechal jej přistavět k jižnímu boku Horské brány na západním konci Dlouhého předměstí, přičlenil k němu hospodářské stavení, kostel sv.Jana, hřbitov. Z panské nadace pod městskou správou zde žilo zpočátku jen 5 chovanců. O rozšíření se zasloužil Jaroslav, poslední Pernštejna v Pardubicích. Zvýšil r.1548 počet chovanců na 12, rozmnožil příjmy špitálu, věnoval mu výtěžek z prodeje sboru Jednoty českých bratří, když se museli r.1548 vystěhovat. Za švédského obléhání r.1639 špitál i s dvorem shořel. Nahrazen po r.1645 malým dřevěným domkem na kamenném základu. Neopravované stavení zchátralo. Teprve r.1832 postaven nový špitál celý zděný, jednopatrový s nehořlavou krytinou. Proto r.1833 nepodlehl požáru, který zachvátil Zelené předměstí. Když r.1850 skončila patrimoniální správa, přešel do výlučné správy města, vlastnické právo vtěleno r.1884 do pozemkových knih. Město r.1889 koupilo od Anny Schwarzové pozemek za Kostelíčkem pro stavbu důstojnějšího ústavu, chudobince, chorobince a městského dvora. R.1891 rozhodlo o stavbě nového špitálu, po jeho dokončení starý r.1892 prodalo. Na jeho místě postaven nový dům čp.73 nazývaný Vlachův.
Když císařský patent z r,.1784 uložil panstvím a obcím péči o choré postavil pa. panství při můstku před Městkou řeku, kterému se říkal Katův, malý domek. Říkalo se mu Panský špitál, ač se jednalo chorobinec, na rozdíl od Penštejnského, který byl chudobincem. Zchátral, v l.1910-12 zbourán po zasypání Městské řeky. Oba špitály, pozdějisší chudobinec i chorobinec nahrasil po r.1950 Domov důchodců, dnes Domov pro seniory.


Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Nemocnice

      kostel sv. Jana Křtitele

      Chudobinec

      Chorobinec

      Domov důchodců

      Ve tvrzi

      Vlachův dům


Předchozí heslo: Šlejferny

Následující heslo: Šrank


Diskuse k článku: Špitál


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Špitál


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014