Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce > Skauti na Pardubicku


Skauti na Pardubicku

(Ze zpráv denního tisku 20. a 30. let 20.století)
V roce 1911 založil v Čechách profesor A.B.Svojsík ze studentů první skalutský oddíl. Samostatný spolek Junák – český skaut byl ustanoven v roce 1914, 1915 přibyl dívčí odbor.
V Pardubicích vznikl první skautský oddíl roku 1919. O rok později se již skauti podíleli na úklidu hradní zříceniny na Kunětické hoře.
První propagační tábor na Olšinkách, který měl být spojen se sjezdem junáků Svazu skautu Republiky československé, postavili místní i jejich hosté v květnu 1921. Jednalo se vlastně o dva tábory – běžný s vůdcovským stanem, dílnami, kuchyní, zdravotnickým zařízením i devíti obyčejnými stany. Druhý tábor byl putovní, na postavení celkem 85 stanů se podíleli junáci nejenom místní, ale i jejich přátelé z Kolína, Litomyšle, Mladé Boleslavi, Vysokého Mýta, Kostelce nad Orlicí a dalších měst. Na tábořišti se uskutečnily koncerty, byly zde předvedeny ukázky ze života v přírodě i skautských řemesel, nechyběl slavnostní táborový oheň, při kterém získal II. pardubický oddíl svou vlajku. Celou propagační akci zakončila v neděli Benátská noc na Chrudimce. V červnu téhož roku pořádali pardubičtí skauti – studenti v sále Veselky hudební večírek s přednáškou. Výtěžek této akce měl podpořit prázdninová putování a táboření. Letní skautský tábor byl uspořádán v údolí Chrudimky pod Strádovem. Na stejném místě stál tábor pardubických skautů i v následujícím roce 1922.
V dubnu 1923 navštívil Pardubice profesor A.B.Svojsík, zakladatel československého skautingu, náčelník Svazu skautů Republiky československé. Jeho přednášku Skauting – moderní výchova mládeže doprovázely „světové obrazy“, místní skauti potom promítli svých čtyřicet diapozitivů. Tábor roku 1923 se konal na stejném místě jako v letech předcházejících, tvořilo jej šest malých a jeden velký stan. V nich trávilo prázdniny sedmnáct účastníků tábora – včetně nejmladšího – osmiletého chlapce. Tábor mohli navštívit rodiče i ostatní zájemci.
V roce 1924 si skauti připomněli založení prvního pardubického oddílu sjezdem skautů a postavením vzorné prázdninové osady Obec Perníkov na Olšinkách, ta byla přesnou kopií skutečného letního tábora pod Strádovem.
Roku 1930 se konaly na Pardubicku v