Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Salesiáni Dona Bosca


Salesiáni Dona Bosca

mužská kongregace z r.1896, hlavním posláním je péče o ohroženou mládež, v Čechách od r.1927. Jednota pro postavení kostela na Skřivánku s řádem Salesiánů 2.2.1934 koupila parcelu pro klášter a nový kostel sv.Václava, největší v Pardubicích. Katolická akce na své valné hromadě 4.2.1940 v Grandu se oznámila přípravu stavby Salesiánského ústavu s kaplí. Stavba zadána obecním zastupitelstvem pa.staviteli Fr.Veselému. Základní kámen položen 8.12.1940. R.1942 dokončena I.etapa, jednopatrová budova v přízemí s oratoří pro bohoslužby, než bude postaven kostel. Kaple vysvěcena 27.9.1942, mši sloužil biskup Th.Dr Mořic Pícha s arciděkanem Msgre.Vincencem Šetinou. Objekt 1.4.1944 zabrala Fliegerkommandatur pa.letiště, od 12.5.1945 Rudá armáda. Arciděkan V.Šetina 3.11.1946 oratoř znovu vysvětil, jejím ředitelem byl P.Antonín Směták. Ředitelem chlapeckého domova byl P.Josef Januš. Po zřízení Salesiánského ústavu byla z pa.farnosti oddělena jižní část a zřízena samostatná farnost. R.1946 ředitelem ústavu a současně farářem byl P.Jan M.Vtípil, kaplanem P.Josef Vandík, katechetou P.Josef Hlavatý, školním rádcem P.Jan Vaněk, zpovědníkem P.Stanislav Jurečka. Po válce se Salesiáni starali i o sirotky po obětech nacismu, na př.O.Valčíka, manželů Bartoňových. V domově pracovali scholastikové Jan Šmýra, Jan Holík a Cyril Jukoška, laik Josef Holík a salesiáni K.Polák, Jan Starý a Fr.Mikulík. Americký červený kříž poskytl v říjnu 1946 domovu ošacení pro děti. Děti v domově měli kapelu, divadlo, sport, letní tábory. Pro pa.veřejnost pořádány osvětové přednášky. Ještě r.1949 žádala 8.organizace KSČ o pronájem místnosti, kaple. Odmítnuta s tím, že není půjčována ani ČSL. Již r. 1950 záslužná činnost Salesiánů ukončena, objekt zabrán krajskou vojenskou prokuraturou a soudem. P.Směrák a P.Hlavatý v akci „K“ odvezeni do sběrného kláštera (koncentračního tábora) v Želivě. Od 2.9.1959 v budově zahájila vyučování 4.devítiletá škola se ředitelem V.Řeřuchou. Rozšířena o přístavbou podle návrh ing.arch.J.Semeráka, kde vyučování zahájeno 1.9.1962. Do r.1990 tu byla Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. I po zrušení ústavu byla v Pardubicích druhá farnost, kterou spravoval poslední člen P.Josef Vandík, faru měl v býv. hrobníkově domku vedle kostela sv.Jana Křtitele. Domek zbourán při stavbě CORSA po r.1970. Podle zákona 298/90 Sb.objekt 2018 se stav. parcelami 3555 a 5092 restituován Salesiánům, kteří 1.11.1990 obnovili v Pardubicích činnost. V přístavbě školy mělo MV do r.2000 archivní službu pro vyhledávání ve svazcích StB. Nyní je zde Centrum Dona Bosca.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.Pavla Theina. Salesiáni Don Bosca.... PhDr.Jičí Kotyk Ph.D. ZKPP 3-4/2009
      
Viz také:

      Salesiánské středisko mládeže

      Státní bezpečnost


Předchozí heslo: Salavcova ulice

Následující heslo: Salesiánské středisko mládeže


Diskuse k článku: Salesiáni Dona Bosca


Akce K - Salesiáni Pardubice

Napsal(a): Waldemar Fibigr   |   2022-12-03 22:30:33   |   w.fibigr@seznam.cz
Dobrý den ,je mi 82 let , žiji v Pardubicích a jsem přímým účastníkem údálostí akce K v noci z 13 na 14 únor 1950 . Osobně si pamatuji p. Januše a nejvíc p. Jana Vaňka který byl naším vychovatelem . Do školy jsme chodili do základní školy Na Skřivánku,té jsme říkali blešárna . Celou akci jsme pozorovali z okna,jak byli kněží autobusem odváženi . Ráno už tam byli civilisti a v krátké době jsme byli všichni rozprášeni. Mám k dispozici i pár dobových fotek. S pozdravem W.FibigrNapsat příspěvek k článku: Salesiáni Dona Bosca


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014