Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Přístav Pardubice


Přístav Pardubice

Již regulační plán z r.1912 zpracovaný technickou kanceláří města podle návrhu arch.Vl.Zákrejse a ing.J.Šejny počítal s přístavem. Umístil jej pod lihovarem na západě dnešního nábřeží Závodu Míru. Znárodněné hospodářství počítalo s podstatně většími objemy přepravy. Před r.1970 zahájeny práce na splavnění do Chvaletic. R.1975 Pragoprojet Praha, hl.architek projektu ing.Keil, zpracoval studii pa. přístavu ve výhodné poloze severně od Svítkova s možností rozvoje přístavní průmyslové zóny. Měl by největší atrakční obvod z českých přístavů, s předpokládanou překládkou až 58% zahraničního zboží. Navržen velký přístavní bazén, dlouhá přístavní hrana na levém břehu Labe, celkem 13 překladových poloh, a zimní přístav. Realizace rozdělena do dvou staveb. První do r.1987 pro překládku 500 tisíc tun, z toho 55 % sypkých surovin - obilnin, uhlí, hnojiv, 25% stavebnin, 20% kusového zboží. Pro sypké hmoty a stavebniny měly být určeny tři polohy na severní straně bazénu se třemi jeřáby, čtvrtá poloha v čele přístavu pro zemědělské produkty, poloha při přístavní hraně v řečišti určena pro překládku ostravského uhlí na export. Jižní hrana bazénu byla vyhrazena pro kusové zásilky, v první etapě s jeřábem na 8 t. Pátá poloha v čele přístavu s jeřábem na 50 t měla být pro manipulaci s kontejnery, pro těžké kusy jeřáb na 320 t. U vjezdu do bazénu bylo počítáno se zařízením roll-on, roll-off. Druhá stavba měla do r.1990 zahrnovat skladovací a montážní haly, rozšíření kapacity na 900 tisíc tun ročně s doplněním dvou jeřábů na severní hraně, dvou jeřábů s přejezdem do hal, otočným jeřábem na 125 t, dvěma pneumatickými vykladači obilí. Přístav napojen na Rychlodráhu prodlouženou od lihovar nadjezdem na rosickou tratí, pokračující přes most u Srnojed kolem L.Bohdaneč na dálnici D11. Na železnici měl být přístav připojen vlečkou z Rosic, propojenou nadjezdem na vlečku PARAMA a do nákladového nádraží Pardubice. Území umožňuje rozsáhlou přístavní zónu, kde uvažován nákladní provoz ČSAD, překladiště pro PARAMO, strojírenský závod, skladovací prostory uživatelů. Po r.1990 do areálu přístavu mělo být umístěn logistické centrum, jediné v Pardubicích, pro východní Čechy a západní Moravu. Po regulaci Labe za rosickým mostem zůstal na levém břehu z části oddělený chobot koryta, označen jako zimní přístav.
Druhý, pravobřežní přístav navržen pro VCHZ v západní části odříznutého ramene Labe naproti Srnojedům, závod pracující s velkými objemy surovin i výrobků jej odmítal s odvoláním na hotový systém vleček železniční dopravy.


Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Logistické centrum

      Přístav, akciová společnost


Předchozí heslo: Přísloví

Následující heslo: Přístav, akciová společnost


Diskuse k článku: Přístav Pardubice


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Přístav Pardubice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014