Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Návštěvy


Návštěvy

Návštěvnost Pardubic je prý nízká, bohužel jen podle neúplných statistik. Pardubice hostily návštěvy mnoha významných osob, některé nevítané. Sta záznamů má p.Miroslav Klimp ve svých výročích. Zde z nich jen ty nejvýznamnější:

14.9.1363 Arnošt z Pardubic hostil na svém pa.hradě krále a císaře římského Karla IV.

22.-23.7.1497 návštěva krále Vladislava II.Jagelonského na pozvání Viléma z Pernštejna.

1.12. 1617 císař Matyáš,odtud vydal příkaz obyvatelům Broumova uzavřít tamní evangelický kostel, jedním z impulzů pro druhou pražskou defenestraci v květnu 1618, která zahájila 30tiletou válku.

6.6.1680 císař Leopold I.,dorazil do Paradubic na útěku z Prahy před morem,

28.6. 1680 na pa.zámku podepsal první robotní patent, omezující robotu na 3 dny v týdnu.

21.8.1723 navštívil Pardubice císař Karel VI.

10.12.1741 maršál kníže Lobkovic, velitel rakouského vojska slíbil městu bezpečí,

12.12.1741 když pruská vojska za Labem byla posílena opustil s vojskem město k zármutku měšťanů.

10.10.1771 návštěva císaře Josefa II.,spoluvladaře Marie Terezie, sedláci k němu vypravili deputaci se stížností na pány a bídu po neúrodě,

2.5.1778 druhá návštěva císaře Josefa II.

21.10.1815 v Pardubicích se zastavil ruský car Alexandr I.při své cestě českými zeměm.

9.5.1820 císař František II.s chotí Karolínou Augustou, dcerou arcivévodkyní Klementinou, navštívil Pardubice a Kunětickou horu, slíbil záchranu hradu, následná 5letá jednání byla neúspěšná, na paměť návštěvy v hradní kapli umístěna pamětní deska.

21.7.1820 na Kunětickou horu vystoupil korunní princ arcivévoda Ferdinand se svou suitou.

7.9.1862 přijeli vůdcové národa dr.František Palacký a dr.František Ladislav Riegr, v dubnu 1861 jmenováni čestnými občany Pardubic, návštěvou vyjádřili vděk.

30.6.1866 saský král Jan se zastavil v Pardubicích, přenocoval v domě poštmistra Krause.

6.7.1866 po bitvě u Sadové se do Pardubic nastěhoval pruský hlavní stan, král Vilém ubytován v domě poštmistra Krause, korunní princ Bedřich Vilém v domě J.Budínské, Otto Bismark v domě JUDr.J.Žáka.

24.10.1866 přijel císař František Josef I.

4.11.1866 na inspekční cestu přijel císař František Josef I.,na pa.radnici se podepsal do městské kroniky.

20.4.1873 v sále Odeon hotelu Veselka koncertoval Bedřich Smetana, 19.-21.4.pobýval u JUDr Leopolda Hruše, organizátora pa.hudebního života, který koncert připravil.

9.11.1874 parforsních honů se účastní císař František Josef I. s císařovnou Alžbětou, na jejich počet pojmenována hlavní ulice Zeleného předměstí Královskou třídou, dnes tř.Míru, a Chrudimská ulice od Veselky Ažbětinou třídou, dnes tř.17.listopadu.

15.8.1890 navštívil Pardubice čestný občan, vůdce národy Dr.Fr.Lad.Rieger, předsedal zde valné hromadě Ústřední matice školské.

24.8.1903 Východočeskou výstavu navštívil místodržitel Království českého hrabě Karl Maria Coudenhove.

15.9.1903 Východočeskou výstavu navštívil arcivévoda Karel Ferdinand

16.4.1904 přenášel T.G.Masaryk o životním odkazu J.A.Komenského.

9.9.1913 v rámci inspekční cesty po Čechách přijel generální štáb rakouské armády.

23.9.1922 na třídenní oficiální návštěvu přijel 1.prezident ČSR T.G.Masaryk, ubytován v hotelu Veselka, 4.9.si prohlédl rozestavěnou Sokolovnu Sokola Pardubice I na Olšinkách, 25.9.otevřel nově instalované expozice pa.muzea v zámku.

16.5.1923 francouzský maršál Ferdinad Foche, osvoboditel Francie.

17.11.1924 A.Srba, ministr veřejných prací jednal o splavnění Labe a stavbě kanálu L-O-D.

16.6.1928 na 3denní návštěvu s koncerty přijel český pěvecký spolek "Lyra"z Chicaga.

23.5.1929 návštěva prezidenta T.G.Masaryka.

30.5.1 931 přijel prezident T.G.Masaryk, 31.5.zahájil velkolepou 1.Celostátní výstavu tělesné výchovy a sportu v Pa.v Tyršových sadech.

26.10.1935 americký velvyslanec v Praze, ministr J.Butler Wright

20.8.1936 zahájena šestidenní vojenské manévry ve východních Čechách za účasti prezidenta ČSR dr.Edvarda Beneše, vrchního velitel, který měl hlavní štáb v Pardubicích v hotelu Veselka.

12.2.1938 Wilbur J.Carry velvyslanec USA v ČSR.

13.5.1945 přijel gener.Andrej I.Jeremenko, 6.6.45 jmenován čestným občanem.

16.5.1945 v Pardubicích zastavil zvláštní vlak prezidenta Ed.Beneše, který se vracel z exilu do osvobozené vlasti

21.2.1946 Klement Gottwald, místopředseda vlády ČSR, navštívil chemické závody Rybitví a promluvil v sále Sokolovny.

9.3.1946 velvyslanec USA v Praze L.Steinhardt.

15.3.1946 ministr zahraničních věcí ČSR Jan Masaryk měl projev v plném sále Sokolovny, Pardubice byly 1.místem mimo hl.město, kde po válce veřejně vystoupil.

5.2.1948 ministr dr.Zdeněk Nejedlý zde měl projev o 2letém plánu.

28.8.1948 president Klement Gottwald s chotí na nádrží krátce pozdravil občany.

16.9.1956 Pardubice navštívil prezident Antonín Zápotocký.

Září 1962 dvoudení navštěva prezidenta Antonína Novotného.

15.1.1964 v Pardubicích pobýval kouč kanadského hokejového olympijského mužstva Pater David Bauer, v kostele sv.Bartoloměje dvakrát sloužil mši bez účasti veřejnosti.

14.5.1965 pplk.Andrej A.Leonov, sov.kosmonaut,1.člověk, který vystoupil do kosmického prostoru.

22.6.1970 město a pa.závod Tesla navštívil prezident republiky generál Ludvík Svoboda.

16.2.1971 VCHZ navštívili tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák a min.předseda Lubomír Štrougal.

19.12.1971 přijela delegace družebního města Něžín.

Červen 1984 návštěva delegace partnerského města Rosignano v čele se starostou Guiseppe Denesin, v níž byl známý herec Marcelo Mastroiann.

27.1.1990 v odpol.hodinách krátce navštívil Pardubice prezident Václav Havel.

1.4.1994 velvyslanec USA v Praze Adrian A.Basora.

10.4.1994 izraelský velvyslanec ČR Dr.Moshe Yegara.

15.4.1994 na pa.letiště přiletěli Lech Walensa a Árpád Göns, účastnící se dvoudenního setkání sedmi středoevropských prezidentů v Litomyšli, 16.4. odtud opět odletěli.

18.10.1994 na pracovní návštěvu přijel rakouský velvyslanec v ČR dr.Peter Niesner.

19.10.1994 na pracovní návštěvu Pardubic přijel dr.Peter Niesner, rakouský velvyslanec v ČR.

5.11.1994 arcibiskup pražský, primas český, kardinál Msgre.PhDr.Miloslav Vlk.

10.1.1995 britský velvyslanec v ČR sir Michael Burton s chotí.

9.3.1995 Milan Uhde, předseda Parlamenu ČR.

24.7. až 27.7.1995 delegace US Air Force se seznámila s výcvikem našich pilotů, předvedla stíhačky F-15 a F-16, uspořádán dvoudenní kurz českých vojenských techniků pro jejich obsluhu.

25.7.1995 pa.školní jednotku českého letectva navštívil rumunský ministr obrany Ghoghe Tincu.

28.11.1995 náměstek předsedy vlády a ministr zemědělství Josef Lux se na Kunětické hoře účastnil položení základního kamene Vodárenské soustavy východních Čech.

19.1.1996 na pracovní návštěvě letiště vrchní velitel ozbrojených leteckých sil Švédska generál O.W.Wiktorin.

28.8.1996 druhá krátká návštěva prezidenta Václava Havla.

4.9.1996 na pa.letiště přilétli něm.prezident Roman Herzog a prezident Václav Havel na cestě do Poličky na českoněmecké setkání mládeže.

11.8.1997 Ivan Lendl, americký tenista českého původu, 11 let poté co zde vyhrál Juniorku.

11.5.1998 opat kláštera a meditačního centra Chaumyay Yeiktha v Rangúnu, ctihodný Sayadó Ashin Džanaka, na radnici ho přijal primátor Ing.Libor Slezák CSc.

2.7.1998 mise Jihoafrické republiky v čele s velvyslancem Thomasem Langlym.

24.9.1998 francouzský velvyslanec Philipe Coste, s nabídkou na uspořádání Francouzských dnů, festivalu umění a podnikatelských kontaktů, v Černé za B.otevřen česko-francouzský zásilkový obchod MAGNET-CAMIF B.

19.11.1998 čínský velvyslanec v ČR Zan Peng otevřel ve VČM výstavu "Draci a lidová kultura Číny".

11.3.1999 na pozvání Okresní hospodářské komory přijel kanadský velvyslanec v ČR Ronald Halpin, jednal s podnikateli Pardubicka, Chrudimska, Ústeckoorlicka a Svitavska.

24.5.1999 Mario Baldeschi, prezidenta Rady družebního města Rosignano

18.6.1999 belgický velvyslanec Bernard Pieere.

26.5.2000 přijel velvyslanec USA v Praze John Shattuck, aby Pardubice shlédl očima investorů.

27.9.2000 vyvrcholení oslav 50 let pa.vysokého školství se zúčastnil předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus.

1.a 2.10.2000 návštěva katolických biskupů Čech a Moravy s apoštolským nunciem Giovanni Coppou, v 18 hod.sloužili společnou mši v chrámu sv.Bartoloměje.

9.10.2000 přiletěli kosmonauti James Artur Lovell, první obletěl Měsíc, jehož předkové pocházeli z Čech, a Vladimír Remek, čestný občan Pardubic. Na letadlech L39 Albatros absolvovali 20timinutový let nad Polabím.

27.3.2001 navázat obchodní a kulturních kontakty přijeli velvyslanci Číny, Indie, Indonesie, Japonska, Jižní Koree, Thajska, Vietnamu, Filipin.

11.4.2001 po třetí navštívil Paredubice prezident V.Havel, na UPa hovořil se studenty, setkal se se spisovatelem Dickem Francisem, který do Pardubic přijel po 30 letech se senátorkou Moserovou.

21.5.2001 dvoudenní návštěvu 16členné delegace japonských chirurgů v čele s nejstarším aktivním japonským chirurgem 75letým MUDr.Osahiko Abe.

11.3.2002 v Pardubicích výjezdové zasedání vlády ČR.

22.8.2002 na pa.letišti přistál prezident V.Havel s prezidenty Polska a Maďarska cestou na setkání prezidentů v Litomyšli.

14.01.2003 izraelský velvyslanec v Praze Artur Avnon zahájil výstavu: Židovská obec v Pardubicích, období holocaustu 1938-1945.

8.3.2003 návštěva kanadská velvyslankyně v ČR Margaret Huberové.

27.5.2003 Pardubice navštívil prezident Václav Klaus.

16.06.2003 náčelník gener.štábu Turecka, položil věnec u pomníku tureckých vojáků, kteří zemřeli v Pardubicích za 1.svět.války.

1.3.2004 velvyslanec Spolkové republiky Německo Michel Libal.

6.12.2005 na 3denní návštěvu Pardubického kraje přijel prezident ČR Václav Klaus s chotí Lívií

13.5.2006 Saleziánské středisko mládeže navštívil hlavní představený "Saleziánů Dona Bosca"na světě, Mexičan Don Pascual Cháves Villanueve.

8.2.2007 velvyslanec USA v ČR Richard W. Graber

10.8.2007 finálový den jubilejní 80.pa.Juniorky navštívil premiér Mirek Topolánek.

20.9.2007 UPa. navštivila delegace japonského partnerské Matsumoto Univerzity

16.11.2007 turecký premiér Recep Tayyip Erdogan.

22.11.2007 velvyslankyně Jihoafrické republiky J.E.Nomsa Dube.

22.4.2012 v chrámu sv.Bartoloměje sloužil slavnostní mši kardinál Vlk.


Zdroj: Jiří Paleček


Předchozí heslo: Naučná stezka - Labiště

Následující heslo: Názvy pardubických ulic a prostranství


Diskuse k článku: Návštěvy


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Návštěvy


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014