Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Mateřská škola


Mateřská škola

dříve opatrovna. První opatrovna pro děti od 3 do 6 let, “zvláště těch, jichž rodiče za výživou mimo dům pracují aneb mezi dnem svých dětí opatřovati a vychovávati nemohou“ vznikla v Pardubicích r.1870 zásluhou Zpěváckého spolku Ludmila. Iniciativou a darem 250 zl. nejvíce přispěla Augusta Opitzová. Opatrovna byla ve 3 najatých místnostech domu čp.165 Na Hrádku. R.1871 přenesena do domu čp.15 v Labské ul., od 31.10 se její správy ujala obec. S pomocí dárců, zejména poštmistra Josefa Kraus, získala r.1972 domek čp.50 v místech dnešního Městského divadla. R.1884 přistavěno 1.poschodí. Dům zbourán r.1907 před stavbou divadla. Opatrovna prozatím umístěna ve dvorním křídle domu barona A.Kraus čp.61/62. Mezitím přibyly další dvě opatrovny. Pro děti ze Zeleného předměstí koupila firma Christoph a Unmack r.1903 za 6000 K montovaný domek a postavila jej v parku za kostelem sv.Jana. Děti z Bílého předměstí měly od 1.4.1904 samostatnou novou zděnou školku vedle školy U kostelíčka. Od r.1911 opatrovna u sv.Jana umístěna v sousední nové škole. Uvolněný montovaný domek přenesen na pravý břeh Městské řeky na nároží naproti Městskému divadlu, zde umístěna opatrovna z domu barona A.Krause. Od r.1913 byla opatrovna ve škole na Skřivánku, od r.1925 v nové škole na Přerovsku, dnes ve Svítkově. Na sídlišti n.p.Tesla otevřena moderně zařízená mateřská škola 2.10.1956. První mateřská školka v Polabinách pro 120 dětí a jesle pro 70 dětí otevřeny 30.8.1964. R.1964 měly Pardubice 21 mateřských škol. Dne1.9.1966 dokončena mateřská školka v ul.Na Kamenci. Na Pospíšilově nám. v jednom areálu byly dvě, jedna po r.1990 změněna na Seniorcentrum. R.1970 bylo v Pardubicích 25 mateřských škol se 73 třídami, 2005 dětmi. Náklady na jejich provoz činily r.1970 1 607 000,- Kč.

Do r.1989 postavena ještě řada mateřských škol,

- 4.1.1975 v Polabinách III s jeslemi, později další v Polabinách IV.

- 4.11.1975 v Pardubicích bylo 28 mateřských škol, s 94 odděleními, 2370 místy.

- 8.10.1976 ve Wintrově ul.dokončena úprava staré vily na mateřskou školku,

- r.1977 postavena školka v Gebauerově ul. za 4 mil Kč,

- 4.6.1979 „Dětem k svátku“ zahájen provoz 1.pavilonu mateřské školy Na Třísle, od 14.12.1979 pro 105 dětí pracovnic n.p.Pragoděv sloužil 2.pavilon za 3 mil Kč.

- 29.8.1980 Slavnostně otevřena druhá mateřská školka n.p. Tesla Pa.v Komenského ul. v Pardubičkách, postavená v akci „Z“

- 17.3.1981 v Nerudově ul.dokončena hrubá stavba mateřské školy

- 30.8.1982 na nábřeží ZM slavnostně otevřena nová mateřská škola, toho roku ještě na Dubině

- r.1987 V akci Z dokončena mateřská škola v Dražkovicích, ....

Po r.1990 řada školek zrušena, 20.3.2000 otevřeno Mateřské centrum Pohádka. Od r.2009 se zvýšil zájem o školky, což většinu měst zaskočilo. Pardubice tento problém včas operativně vyřešily přístavbami.


Zdroj: Dr.Pavel Thein; Vlastivědná abeceda Dr.PavlaTheina. Školy mateřské. dr.Thein ZKPP 1/1979


Předchozí heslo: Masnokrámská

Následující heslo: Matiční jezero - Maťák


Diskuse k článku: Mateřská škola


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Mateřská škola


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014