Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Majetek města


Majetek města

býval vždy malý. Pardubice byly městem poddanským. Od Pernštejnů dostaly dům na radnici, pivovar a mlýn na slad s vodárnou, ovšem vždy výměnou. Vojtěch z Pernštejna r.1531 věnoval městu téměř zaniklé obce Bukovinu a Lhotku, s ní Bělobranskou dubinu. Jan z Pernštejna r.1538, chtěje městu pomoci po zhoubném požáru věnoval městu obec Přerov, z níž ale šel plat 9 kop Betlémské kaple, s ní i Zelenobranskou dubinu. Pro srovnání, královská města měla desítky poddanských vsí. Za třicetileté války tyto vsi i obě pa.předměstí zanikly. Město sice odolalo trojímu dobývání Švédy, ale bylo celé zničeno. Z toho se zotavovalo jen vlastními silami. V r.1728 zřídilo gymnazium, r.1777 zrušeno. R.1760 si kupodivu postavilo krásnou, ale malou radnici. R.1780 na území města vznikla raabizační osada Familie, výnos z ní mělo panství. R.1863 město založilo Občanskou záložnu, která mu pomáhala v rozvoji, r.1890 si postavilo vlastní budovu. Až koncem 19.stol.dochází k větší městské výstavbě, patrně z příjmů ze vznikajících podniků, spíše živnostenských než průmyslových. Staví se řada potřebných škol, r.1863 stará reálka, r.1880 první novoměstská škola, po r.1890 chlapecka a dívčí staroměstské, 1895 druhou novoměstskou, pozdější gymnázium, 1899 průmyslovou školu, 1903 U kostelíčka, 1904 obchodní škola,1907 Vesna, pozdější zdravotní školu, 1911 třetí novoměstskou, dnes bratranců Veverkových a na Skřivánku. Vyžádaly si velké investice, na výnosné stavby nezbylo. R.1911 převzalo od Ing.Křižíka Městskou elektrárnu, postavilo na Chrudimce hydroelektrárnu. Po válce z části Karantény zřídilo nouzovou kolonii, vyřešilo bytovou nouzi. Postavilo desítky tzv.nouzových domů na Čechovo nábř, Jirásková ul., obecňáky na Skřivánku, Obecní dům za divadlem, před r.1940 obecní domy na Židově. R.1931 uspořádalo nádhernou 1.Celostátní výstavu tělovýchovy a sportu, která přispěla k propagaci města. Bohužel se již neopakovala, získané zkušenosti nezúročeny. Výstaviště zrušeno, městu zůstal palác Městského průmyslového muzea, vydlážděné náměstí před kostelem, dnešní Sukova tř., Tyršovy sady s halou Autopavilón, kavárnou Na jezírku a Rotundou. Za války těžce poškozeno bombardováním. Po válce znárodněním přišlo o elektrárny, Občanskou záložnu, Městskou spořitelnu. Postupně získávalo městské podniky: Komunální služby města, Městská stavební podnik, Bytový podnik, který získal do správy tisíce bytů ze státní výstavby.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Bělobranská dubina

      Bukovina

      Karantena

      Gymnázium

      


Předchozí heslo: Majestáty

Následující heslo: Majitelé Pardubic


Diskuse k článku: Majetek města


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Majetek města


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014