Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Kalvoda Karel, arch.


Kalvoda Karel, arch.

Dnes bohužel neprávem pozapomenutý architekt se narodil 17. července 1903 v Pardubicích v rodině sedláře Václava Kalvody (pracoval i pro dostihového jezdce R. Poplera) a jeho manželky, učitelky Pavlíny Kalvodové, rozené Votrubové. Syn absolvoval pardubickou starou reálku a poté v letech 1923-29 České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze (obor architektura a pozemní stavitelství). Zde byli jeho profesory m. j. R. Kříženecký, F. Kadeřávek, A. Ondřej, O. Blažíček, F. Cibulka, A. Mendl, A. Ausobský, F. Hodač, A. Engl, Z. Wirth aj. Studium ukončil státní zkouškou, k níž dostal 31. prosince 1926 vysvědčení. Druhou část zkoušky pak absolvoval 6. června 1931. Jeho přáteli byli v Pardubicích m. j. hoteliér Veselky Erna Košťál a motocyklový závodník František Hladěna, kteří byli r. 1940 svědky na jeho svatbě s Markétou Zenkerovou z Liberce (nar. 15. 10. 1921). První zkušenosti v architektuře získával K. Kalvoda v Praze a Paříži (m. j. v projekční kanceláři slavného Corbusiera!) Z jeho realizací kromě "Zlaté štiky" (1940) připomeňme např. reklamu pro Celostátní výstavu tělesné výchovy a sportu (1931). R. 1935 byl jednatelem výstavy "Stavba měst" v Pardubicích pořádané Spolkem čs. inženýrů a architektů. Za první republiky také dozoroval stavby Ing. arch. L. Machoně v Pardubicích. Vlastní projekční kancelář měl na Wilsonově třídě (dnešní Třídě Míru) v čp. 24/107, dnes zbouraném domě svého otce (kdysi bývaly v tomto domě Lovecké potřeby). Arch. Kalvoda projevoval trvalý zájem o pardubický sport (byl mj. spoluautorem motocyklového závodu Zlatá přilba a navrhl i její cenu realizovanou klenotníkem J. Lejhancem, s kamarádem L. Francem ze známé obchodnické rodiny založil vodáckou AROSU, na Městských hřbitovech navrhl dnes ukradenou sochu motocyklového závodníka J. Koutského). Kromě návrhů na reklamu a design se věnoval ve funkcionalistickém duchu i nábytku.
Za druhé světové války byl nacisty internován v Natschungu, po ní spolu
s J. Hričárem realizoval ideový návrh MUDr. Karla Jičínského na památník obětí nacistického popraviště Zámeček. R. 1948 inspiroval výstavu „Východní Čechy republice“
v bývalém Autopavilonu v Tyršových sadech. Plán na zřízení Výstaviště průmyslové chemie v Pardubicích se nezdařil. Při staré silnici na Bohdaněč navrhl letní amfiteátr PKO (Parku kultury a oddechu), protože se celý život zajímal intenzívně o kulturní a zábavné parky celého světa, o nichž sbíral dokumentaci (dnes bohužel ztracenou). Roku 1953 navrhl pro kavárnu dnes zbořeného hotelu „Veselka“ (zbořen r. 1972) lustry a t. zv. estrádní plochu. Byl též členem odborné komise pro instalaci pomníku J. V. Stalina od J. Malejovského ve vchodu do Tyršových sadů (po XX. sjezdu KSSS a maďarských událostech r. 1956 byl zvolen motiv adorace Rudoarmějce
pionýrem a členkou JZD za porážku maďarské „kontrarevoluce“). S kolegy K. Řepou a J. Dandou se podíleli na projektu a výstavbě nového nádraží v Pardubicích, jež bylo uvedeno do provozu 1. května 1958. Arch. K. Kalvoda spoluzakládal r. 1948 pardubický Stavoprojekt a byl hlavním projektantem sídliště Dukla. V letech 1948–50 projektoval dům čp. 2073 ve Štěfánikově ulici. Od roku 1950 až do své smrti byl členem Svazu architektů, v 70. letech ještě pracoval ve Vojenském projektovém ústavu (VPÚ)
v Pardubicích. Zemřel 11. listopadu 1971 ve věku 68 let.

Zdroj: PhDr. Jiří Kotyk

      
Viz také:

      Památník Zámeček

      Pardubická sídliště


Předchozí heslo: Návesník Miloš, ing. arch.

Následující heslo: Česká abilympijská asociace


Diskuse k článku: Kalvoda Karel, arch.


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Kalvoda Karel, arch.


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014