Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Jezdecké posádky


Jezdecké posádky

Sláva pa. jezdeckého sportu souvisí s mnoha jezdeckými posádkami, které bývaly pro město velkou zátěží. V přehledu to byly :

- r.1660 dragouni Pišerovského pluku

- r. 1676 jezdci Labordovského pluku

- r.1700 Palfiho jízda

- r.1712 dragouni Schönbornova pluku

- r.1724 kyrysníci prince z Portugalu

- r.1730 kyrysnící Karaffovi

- r.1794 husaři arcivévody Ferdinanda Milánského

- r.1799 hulánský pluk hraběte Mervelta, který zde pobyl 20 let

- r.1819 6.husarský pluk krále wirtenberského

- r.1830 9.husarský pluk cara Mikoláše, který zde byl 15 let

- r.1845 huláni 1.pluku hraběte K.Civalarta

- r.1854 se sem vrátil 9.husarský pluk cara Mikoláše

- r.1885 27. září do Pardubic z Prahy přemístěn 8.dragounský pluk Graf von Montecuccoli

- r.1900 11.hulánský pluk, zůstala zde náhradní eskadrona 8. dragounského pluku.

- r.1913 zde byla zřízena baterie jízdního dělostřelectva.

Náhradní eskadrona se r.1919 stala kádrem nově organizovaných čs.jezdeckých jednotek. Nový jezdecký pluk podržel č.8, r.1929 dostal název 8.jezdecký pluk Knížete Václava, později se opět vžil název dragounský. Byl v Pardubicích až do r.1939. Po r.1945 bylo v areálu Zámeček obnoveno jezdecké učeliště, ale po r.1950 zaniklo.

      
Viz také:

      Jezdecká kasárna

      Dragouni

      Dělostřelci

      Jezdectví

      Savojský polní oltář jezdeckého pluku č.8


Předchozí heslo: Jezdecká kasárna

Následující heslo: Jezdecké učiliště


Diskuse k článku: Jezdecké posádky


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Jezdecké posádky


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014