Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Ješek z Pardubic


Ješek z Pardubic

Legendární postava JEŠKA Z PARDUBIC patří do oblasti pověstí. Původní kresbu Alše provedl roku 1903 Bohumil Vlček ve zvětšeném měřítku jako mělký reliéf, umístěný na západním předbraní Zelené brány. Literárně zpracoval tento výjev F K Rosůlek. v Pověstech z Pardubicka„ kde zřejmě vyšel z textu Václava Hájka z Libočan.
Český král Vladislav II. přivedl do Lombardie vojsko na pomoc německému císaři Frid¬richovi I. Barbarossovi. Roku 1158 se česko - německé voje utábořily před Milánem. Několik českých odvážlivců se vloudilo do obleženého města. Sebrali jistou kořist a na koních, které si vzali v městských konírnách, ujížděli pryč z města, aby je Milánští nezajali, Když se přiblížili k otevřené bráně, byli zpozorováni. Pověžný přeťal lano, kterým se spouštěla ochranná mříž v bráně. Mříž dopadla plnou vahou na koně jednoho z českých bojovníků - Ješka Kůň byl přestat mříží vejpůl, „ale Ješek, neztrativ ducha, vzal přední půli koně i s kořistí sebranou na svá bedra a tak obtížen doběhl Českého ležení a tam se ukázal králi Vladislavu. Král užasl i všichni kolem něho a odměnil pak Ješka za ten odvážný čin znakem, jenž má v červeném poli přední polovinu bílého jízdního koně s uzdou a s levou nohou zdviženou.“ Ješek byl vlastně povýšen do šlechtického stavu a stal se jakýmsi bájným zakladatelem rodu pánů z Pardubic, jejichž znak přešel i na město Pardubice. Vladislav 11. pak obdržel od císaře na slavnostní bohoslužbě po pokoření Milána královskou korunu
První listinná zmínka o osadě Pordoby — Pardubice je obsažena v hule Bonifáce VIII. z 15. prosince 1295, v níž je brán v ochranu klášterní kostel sv. Bartoloměje s domem řádu cyriaků, tj. křižovníků s červeným srdcem. Pardubice se konstituovaly jako město pravděpodobně mezi lety 1332-1340. Arnošt z Hostýně a ze Staré sepsal 29. prosince 1340 závěť, v níž jsou Pardubice poprvé nazývány „civitas nova" - město nové. Tento Arnošt učinil vykonavatelem závěti svého nejstaršího syna, tehdy děkana pražské kapituly.


Zdroj: PhDr. Jiří Kotyk


Předchozí heslo: ŽUPA II východočeská Pardubice

Následující heslo: Smil Flaška z Pardubic


Diskuse k článku: Ješek z Pardubic


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Ješek z Pardubic


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014