Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Explosia Semtín


Explosia Semtín

Dne 23.3.1920 se konala ustavující valná hromada Československé továrny na látky výbušné, 6.10.1920 Ministerstvo vnitra a Min.veřejných prací schválilo projekt, podle něhož se v Čs.akciové továrně na látky výbušné Semtín bude vyrábět nitroglycerin, dynamit, bezdýmý prach, dynamon, nitrocelulózu, kyseliny, tritol, zápalné šňůry a černý prach, 23.12.1920 vydána koncesní listina Čs. akciové továrně na látky výbušné EXPLOZIA na výrobu výbušných látek "právo výhradní pro dobu od 1.7.1923 na třicet po sobě jdoucích let". Výstavba zahájena r.1920, provoz zahájen r.1923. R.1934 byla továrna přejmenovaná na EXPLOSIA, když v sousedství vznikl samostatný podnik SYNTHESIA vyrábějící kyseliny a j.chemikálie, především pro EXPLOZII. Ta byla a je nebezpečný podnik, proto její umístěn daleko od Pardubic tehdy na katastru obce Doubranice, na místě zaniklého dvora Semtín. Při výstavbě bylo nutno dodržet přísné předpisy pro vybušiny, přesto došlo závodě k řada výbuchů na v jednotlivých úsecích dle bezpečnostních předpisů izolovaných. Nejvážnější: 26.4.1929 výbuch při něm zahynuli 2 dělníci, a již 29.4.1929 zahynulo 5 dělníků,dalších 15 zraněno, 10.4.1937 4 mrtví a 18 zraněných, 10.1.1938 zahynuli 4 dělníci.. Přestože v EXPLOSII, rizivé výrobě, byly poměrně dobré platy, došlo zde k řadě mzdových stávek, jako v srpnu 1929, kdy stávkujícím byl věnován výtěžek z představení Lido-bio v Dělnickém domě. K výbuchům docházelo i za války, také sabotážemi, i po ní, kdy byly utajovány. Při velkém v 60. letech byla vyražena okna až v Pardubiích v domech naproti letnímu stadionu. R.1958 byla EXPOSIA spojena se Synthesii, sousedním závodem UMA a chemickými závody v Rybitví v největší chemický kominát n.p.Východočeské chemické závody Pardubice. K nejvěštšímu výbuchu došlo v pondělí 28.5.1984, ale v závodě UMA na výrobě celulozy, nikoliv v EXPLOZII. Po r.1990 byl kombinát přejmenován na VCHZ Syntheisa, privatizován, 1996 začleněn do CHEMAPOL Group, r.1997 transformován na a.s.VCHZ Synthesia. Dne 27.7.1995 v závodě EXPLOZIA Semtín zahořel odpad z výroby bezdýmého prachu, při čemž popáleni 4 zaměstnaci. Po r. 2000 byla EXPLOZIA oddělana a zřízen opět samostaný státní podnik a.s.EXPLOSIA Semtín. Výrobky EXPLOZE jsou světoznámé, zejména Semtex. Neslouží jen k vojenským účelům a v lomech. Závod se podílel vývoji širokého využití výbušin, v zemědělství, rozmetání mrvy, při melioracích, hloubení výkopů pro potrubí, tváření kovů aj.
Dne 20.4.2011 došlo k výbuchu ve výrobně nitroglycerinu, 9 zraněných, 4 nezvěstní.

      
Viz také:

      Československá továrna na látky výbušné

      Fantovy závody

      Horka

      CHEMA n.p. Pardubice

      Chemická oblast

      Pardubický průmysl

      Prachárna

      Průmysl

      Semtín

      Sportovní klub Explosia Semtín

      Synthesia a.s.

      UMA – Umělé materiály

      Východočeské chemické závody n.p. - VCHZ


Předchozí heslo: Experiment Východní Čechy

Následující heslo: Fáblovka


Diskuse k článku: Explosia Semtín


upřesnění

Napsal(a): Otomar   |   2019-05-26 06:00:32   |   oberanek@gmail.com
......K nejvěštšímu výbuchu došlo v pondělí 28.5.1984, ale v závodě UMA na výrobě celulozy, nikoliv v EXPLOZII......................CHYBA! SKLAD, STÁL NA ÚZEMÍ EXPLOZIE! CELULOZA SE NEVYRÁBĚLA NA UMĚ ALE NA ODDĚLENÍ E V SEMTÍNĚ!Napsat příspěvek k článku: Explosia Semtín


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014