Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Elektrické podniky města Pardubic


Elektrické podniky města Pardubic

Začátkem r.1911 začalo město jednat s Ing.F.Křížíkem o vykoupení elektrárny o vlastní režie, to se stalo 1.7.1911. Ihned po převzetí rozhodlo zastupitelstvo města rozšířit elektrárnu, aby mohla dodávat proud i okolním obcím a městům. R.1911 byla do provozu uvedna hydroelektrárna se dvěma Francisovými turbinam o celkovém výkonu 017 MW a r.1912 podstatně zvýšen výkon parní elektrárny. Koncem r.1912 byl celkový výkon pa.elektráren 1,7 MW. Vznikly Elektrické podniky města Pardubic a zahájen rozvod do okolí. První přespolní kabelová linka byla roku 1912 již 42 km dlouhá a vedla do Sezemic, Koloděj, Lánů u D., Dašic Komárova, Rovně, Ostřetína, Holic s odbočko do H.Jelení. Postupně byly připojeny další obce na východě Pardubicka. R. 1914 položen druhý přespolní 5 km dl.kabel na Skřivánek, do Jesničánek, na něj r.1915 připojena válečná nemocniceKaranténa. Rozšiřování sítě pokračovalo i za války, ještě před r.1918 překročila hranice chrudimského okresu. Pardubicko bylo do r.1920 prakticky elektrifikováno. V rámci elektrifikace ČSR byla r.1919 pa.síť propojena s celostátní nadzemními rozvody o napětí 30 000 V. R.1921 Elektrické podniky provozovaly, výrobu, rozvod, dodávky elektřiny do Pardubic, 10 měst, 65 obcí, 15 mlýnů a 45 průmyslových závodů. Měl vlastní instalační závod montující primární a sekundární sítě, trafostanice, motorové pohony a j. V podniku bylo zaměstnáno 14 úředníků, 105 dělníků, z toho 8 strojníků, 12 topičů, 6 obsluhvačů strojů, 4 zámečníci, 2 lampáři veřejného osvětlení, 4 vrchní elektromontéři, 10 elektromontérů, 9 pomocných dělníků. R.1922 předaly rozvodné sítě a dodávky elektřiny Východočeskému elektrárenskému svazu Pardubice založenému r.1918. Ten byl r.1945 také znárodněn.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.Pavla Theina. Elektrické podniky města Pardubic. Josef Janiš. 9/1977
      
Viz také:

      Elektrárny východních Čech

      Elektrárna Pardubice - Městská elektrárna

      Bělobranské náměstí

      Hydroelektrárna

      Osvětlení

      Plyn - plynárna

      Služby města Pardubic

      Výstava hospodářského rozvoje města Pardubic 1940


Předchozí heslo: Elektrická dráha

Následující heslo: Elektrifikace železnice


Diskuse k článku: Elektrické podniky města Pardubic


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Elektrické podniky města Pardubic


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014