Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Doprava


Doprava

Dle J.Sakaře Pardubice vznikly na místě nevhodném k osídlení, ale také mimo staré stezky. Proto také první zpráva nich je pozdní až z r.1295. Prý vznikly při brodu přes Labe na vedlejší stezce z Chrudimě do Hradce Králové. Ta nemusela Labe přecházel, ale mohla vést přes starší Sezemice po levém břehu Labe. Spíše byly založeny při vodní cestě po níž se plavilo dřevo z pohraničních hvozdů sáhajících až k Loučné. Z toho měl majitel pardubické tvrze již na počátku 14. stol. právo vybírat clo a první příjem. Proto Arnošt ze Staré tvrz přestavěl tvrz na hrad a před r.1340 založil „město nové“ dnešní Pardubice u soutoku. Pak uměle svedl onu cestu přes „město“. Její trasu prý naznačuje zakřivení Bartolomějské ulice navazující na část Kostelní ulice směřující na východ přes Chrudimku, případně na převoz přes Labe ve směru na Opatovický klášter. Do Chrudimě směřovala cesta z dnešní Bartolomějské ul. přímo na jih na dnešní Karlovu ul. Síť doplnili Pernštejnové cestou na Prahu vycházející z „města v hradbách“ Pražkou (Zelenou) branou na západ, z níž za hradebním příkopem-Městskou řekou odbočovala cesta na Chrudim. Na východ se vyjíždělo Mýtskou (Bílou) branou v dnešní ul.Sv.Anežky České. Labskou ul. obočoval cesta na Hradec Králové. Přes Chrudimku směřovala na Vysoké Mýto a odbočkou dnešní Husovou ul. na Sezemice. Tyto vedlejší cesty po prodeji pardubického panství královské komoře ještě ztratily na významu. Snad více se využívala vodní doprava, po Labi se dopravovaly produkty panství do Brandýsa a odtud povozy do Prahy. Po další 3 století Pardubice míjely všechny významnější cesty. Až r.1814 chrudimský kraj postavil novou přímou císařkou silnici z Chrudimi k Veselce na konci Zeleného předměstí, díky tomu máme jednu z mála přímých delších ulic – 7.listopadu, J.Palacha, Chrudimskou, první severojižní dopravní osu. U Veselky se spojovala s cestou od Prahy, procházela Zeleným předměstím přes náměstí a za Bílou branou se opět rozdělovala. Za Labským mostem u Cihelny se císařská silnice rozdělovala na Prahu a Hradec Králové. To zatím nepřispělo ke zvýšení významu Pardubic. Změna nastává až se stavbou železnice, kdy r.1845 byla zahájena doprava Olomouc-Pardubice-Praha. Dostavníková doprava z pa.nádraží na všechny strany poněkud zvýšila význam vedlejších silnic. Po dokončení trati do Liberce r.1859 a r.1871další přes Chrudim do Německého (dnes Havlíčkova) Brodu se Pardubice staly důležitým železničním uzlem. Přes stavbu dalších státních silnic zůstaly Pardubice mimo hlavní silniční trasy, což i dnes snižuje jejich dopravní význam. Přesto se naopak zvyšují dopravní problémy. Pro obrovský nárůst automobilové dopravy, zůstává městská silniční síť nedostatečná. Kříží se zde sice silniční tahy západ-východ i sever-jih, ale chybí napojení na rychlostní komunikace. Ta dodnes chybí celému pardubickém kraji, ač spojuje Čechy s Moravou. Železniční uzel je od r.1871 komplikován vratnou tratí do Chrudimě přes Rosice. Pardubice jsou kolébkou českého letectví, úspěchem bylo, když armáda r.1994 dala souhlas s civilním leteckých provozem a.s.EBA (East Bohemian Aiport) na pa.letišti, dosud jen vojenském. Pardubice tak mají předpoklad stát se všestranným dopravním uzlem, jedním z nejvýznamnějších v ČR.
Viz Autobusy, Městské hromadná doprava, Plavba, Letiště, Železnice.

      
Viz také:

      Autobusová doprava

      Dočasný průtah městem

      Elektrická dráha

      Československá automobilová doprava – ČSAD

      Dopravní podnik města Pardubic

      Dostavníky

      Chrudimská cesta

      Jihoseveroněmecká spojovací dráha

      Medlešická spojka

      Městská hromadná doprava - MHD

      Trolejbusy


Předchozí heslo: Donucovací pracovna

Následující heslo: Dopravní podnik města Pardubic


Diskuse k článku: Doprava


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Doprava


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014