Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Dědické právo


Dědické právo

R.1509 Vilém z Pernštejna stvrdil právo svobodného rozhodování při sdělávání posledních vůlí a r.1512 se ve prospěch města zřekl nároků na odúmrť. To doplnil Vojtěch z P. tak, že majetek, zanechaný bez posledního pořízení, má připadnout nejbližšímu příbuznému. Kdyby se žádný nehlásil, má být rozdělen mezi obec a špitál. Testamenty byly sepisovány za přítomnosti purkmistra nebo rychtáře a zapisovány do knihy kšaftů. Velká péče byla věnována správě sirotčího jmění, kterou vedli dva městští ředitelé sirotčích peněz. Sirotčí peníze se na úrok a záruku půjčovaly soukromníkům, obci i vrchnosti, např. Jaroslavovi z Pernštejna. Půjčovalo se i císaři, jako Maxmiliánovi II., jehož nástupce Leopold I. stvrdil 20.12.1661, že dluhuje 1600 kop míšeňských. Po zrušení patrimoniální správy a magistrátního zřízení převzal městskou sirotčí pokladnu 29.10.1851 okresní soud. Pro ilustraci uveďme, že r.1911 spravovala soudní sirotčí pokladna vklady v celk. výši 1 232 000,- K.

Zdroj: Vlastivědná abeceda dr. Pavla Theina, Dědické právo ZKPP 3/77


Předchozí heslo: Dašická ulice

Následující heslo: Dějiny Pardubic


Diskuse k článku: Dědické právo


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Dědické právo


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014