Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Císařská strúha


Císařská strúha

zvaná také Pernštejnská nebo městská strúha, umělý tok, který vybudoval Vilém z Pernštejna středem města a pod novostavbou Bartolomějského kostela krátce po r.1500. Snad využil staré rameno zde se rozvětvující Chrudimky. Náhon podtéká Pernštýnskou ulice, která se v této části nazývala „Na mostě“. Zde poháněla císařský a obecní mlýn, zásobovala vodou městský pivovar za radnici, lázně v Kostelní ulici i Masné krámy, pro které sloužila i jako odpadní kanál. Před kostelem sv.Bartoloměje se náhon spojoval s Městskou řekou a společně tekly dnešní Sukovou tř. Po regulaci Chrudimky r.1910 byla Městská řeka zasypána. Voda z náhonu byla svedena do kanalizace a do Tyršových sadů, kde po parkových úpravách r.1931 napájela dva rybníčky a Jezírko. Struha byla nejen užitečná, ale i pěkný vodní prvek města. V úseku od Chrudimky do dvorů domů v Pernštýnské ul., kde se ještě před 80 léty pralo prádlo a v létě lidé koupali, byla postupně zasypána, průtok je jen potrubím. Otevřené úseky zůstávají na Wernerově nábřeží, což opravňuje jeho název nábřeží a u kostela sv. Bartoloměje. Tato část byla také nazývána pardubické Benátky. Voda tudy přetékala do 50. let min.století. Při rekonstrukci kanalizace v Pernštýnské ulici, byl průtok pod ulicí přerušen a přes připomínky památkářů i Klubu přátel Pardubicka nebyl léta obnoven.
Až při projednávání záchranného archeologického průzkumu chrámu sv. Bartoloměje 22.10.1992 na Magistrátu mě.Pa. byla připomenuta nutnost napuštění císařského náhonu, aby dubové základy byly pod vodou. Strúha byla zavodněna až 2.4.1994. Po zrušení Záhorského jezu se snížila hladina Chrudimky i tím přítok. Přesto není dosud zajištěn trvalý průtok strúhou, odtok do kanalizace bývá uzavřena. Průtok Tyršovými sady dosud nebylo obnoven, tím jsou ochuzeny o krásné vodní prvky, ale přesto prý jsou podmáčeny vic, než když tudy voda tékala. Vilém z Pernštejna během 10 let vybudoval složitý systém strúh a vodního opevnění celého města.

Zdroj: JUDr Pavel Thein
      
Viz také:

      Císařský mlýn

      Městská řeka

      městská strúha

      Povodně

      Císařský náhon


Předchozí heslo: Cirkusy

Následující heslo: Císařský mlýn


Diskuse k článku: Císařská strúha


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Císařská strúha


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014