Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Historie > Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu


Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu

v Pardubicích r.1931 byla největší a nejslavnější akcí města v jeho historii. Byla velkolepá, Pardubice se téměř na půl roku staly centrem republiky, celostátní tisk o ní neustále psal v superlativech a nazýval ji "bílou pohádkou". Původcem myšlenky byl arch. Bohumil Korbel, ředitel pa. průmyslového muzea. Pro uspořádání byla založena Výstavní akciová společnost: město Pa., pa. elektrické podniky, Občanská záložna, Okresní hospodářský spolek. Za výstaviště byl vybrán zámecký příkop (dnešní Tyršovy sady) a Děkanská hráz se zasypaným korytem Městské řeky (dnešní Sukova tř.). Zamokřený příkop musel být vysušen, děkanská hráz i severní část dneš. nám. Republiky vydlážděny. Práce započaly 5.4.1930 a již 16.10. byla zahájena výstavba pavilonů. Zabíraly plochu 1289 m2 s prodejními stánky 14939 m2. Výstaviště navrhli arch.Pavel Janák a arch. Karel Řepa, ten s ing.Fr.Porůčkem byl pověřen řízením staveb. Pavilony byly lehké montované konstrukce, pro jednorázové použití se svítivě bílou omítkou. Jako trvalé stavby byl současně vybudován Okresní dům - hotel Grand, hlavní výstavní pavilon-nová budova Průmyslového muzea, a všesportovní stadion s tehdy nejdokonalejší klopenou cyklistickou drahou. Výstavu zahájil 31.5.1931 prezident T.G.Masaryk. Během výstavby byla uspořádána řada celostátních sjezdů, konfernecí aj.akcí jako: 6. Celostátní sjezd sdružení vodárenského a plynárenského, Celostátní sjezd průplavních a vodohospodářských spolků, 5.-8.6 Celost. sjezd čs.inženýrů, 11.6. Zájezd účastníků XV. Mezinár. zemědělského kongresu v Praze, 14.6 Celost.sjezd odbor. Organizací „Střed“., 21.6. Valný sjezd Jednoty čs.lékařů, 25.6. Den hoteliérů a velkorestauratérů ČS, 29.6. Všehádankářský sjezd, 1.7. Ceslost.sjezd učitelstva měšťanských škol, 5.a 6.7. Župní sjezd Čsl. Obce legionářské, Celost.sjezd Klubu inženýrů a stavitelů, Celost.sjezd společesntva řezníků a uzenářů, 11.a 12.7. Celost. sjezd poštovních a telegrafních zaměstnanců, Sjezd Čsl. Červe