Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Brody


Brody

V době počátku Pardubic byly brody důležité pro obchod. Víme o brodu přes Chrudimku pod Pardubičkami, další patrně býval v místě železného mostu kudy se od Pardubiček přicházelo na Bělobranské nám., k Bílé bráně od níž pokračovala nejstarší pardubická ulice dnes Kostelní a Bartolomějská. Přes tento brod asi vedla nejstarší cesta na Sezemice-Hradec i na V.Mýto. Přechod Chrudimky nebyl problém, asi proto o tomto významném brodu nejsou zprávy.

Od pravěku sloužil brod přes Labe u Brozan, pod místem zv. V Úzkém. Využívali jej již v době kamenné obchodníci s porcelanitem z Kunětické hory. Ve středověku byl nazýván Bukovský, protože z Pardubic k němu ved-la cesta přes Bukovinu, kde se oddělovala od Sezemské. Předpokládaný brod v místě pozdějšího Labského mostu, dnes zdymadla je sporný, ledaže by Labe tehdy teklo až pod pardubickou tvrzí a rozlévalo se do větší šířky. Toto místo spojované s počátky Pardubic bylo spíše místem, kde se vybíralo clo z plaveného dřeva. Neregulované Labe bylo možno přebrodit na mnoha místech, ovšem za nižšího stavu vody a ne vždy na stejném místě. Také jezdci při parforsních honech často Labe brodili na více místech a právě u Rosic u železničního mostu zachraňovali topícího se občana z Rosic.

To bývalo než hladinu Labe zvedlo zdymadlo u Srnojed.

Až do toho vzedmutí býval brod i pro povozy mezi Rosicemi a Svítkovem, sjezd byl pod rosickou farou, byl snad vydlážděn šikmo proti proudu na levý břeh. Vynutili si ho rosičtí občané po první regulaci Labe r.1910. Dalo se po něm v létě přejít s vykasanými nohavicemi. Po vzedmutí Labe srnojedským zdymadlem ho nahradil pře-voz, po 2.svět.válce dřevěná lávka, r.1967 před druhou regulaci Labe, které právě odtud bylo napří-meno, ocelová lávka i pro osobní auta.

- Za normálních poměrů v suchých letech lze Labe (r.1920) přejít brodem u Dřítče, v Úzkém pod Hůrkami, za bývalou bažantnicí u Pardubic, kde se 5.7.1866 huláni a kyrysníci pruští dostali na levá břeh a tak bez mostu do Pardubic. Též jsou brody u Rosic pod farou, u Mělic a Semína. V Přelouči byly brody „pod domy“ a „za strží“, kde bývaly i převozy. Brody se každoročně proudem měnily, nebylo bezpečno přes ně se pouštěti.


Zdroj: F.K.Rosůlek
      
Viz také:

      Akvadukt


Předchozí heslo: Britské centrum

Následující heslo: Brozanská ulice


Diskuse k článku: Brody


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Brody


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014