Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod> O projektu

O projektu Parpedie:


PARPEDIE je elektronická encyklopedie nebo abeceda obsahující ve výsledku několik tisíc hesel, které mají nějakou souvislost s Pardubicemi. Autorem myšlenky a autorem encyklopedie je čestný předseda Klubu přátel Padubicka Jiří Paleček, který vznik databíze vysvětluje takto:


"R.1974 vydala Informační služba města Pardubic knížečku „Pardubice od A do Zet“, jejímž autorem byl archivář Zdeněk Bičík, člen Klubu přátel Pardubicka. Byla to od r.1940 první vlastivědná publikace o Pardubicích a vzhledem k tehdejším podmínkám Pardubic práce vysoce záslužná. „Neangažovaná“ publikační činnost zejména pro Pardubice nabyla žádoucí. Proto byla tato práce politickými a hmotnými důvody omezena na drobnou publikaci. Dnes ani tato knížka není k dostání. Bohužel se nenalezli odborníci, kteři by na ni navázali.


Jen Zprávy Klubu přátel Pardubicka (ZKPP), jejíchž redakční rady byl Zdeněk Bičík členem, se snažily prohlubovat znalosti členů Klubu. M.j. v letech 1976 – 1977 otiskovaly abecedu „Kapitoly z Pardubické topografie“ od JUDr.Pavla Theina, dále seriály „Pardubické plastiky“, „Pardubický Slavín“ a j. Od r.1977 je součástí ZKPP lístkovnice „Vlastivědná abeceda Dr.Theina“, který do r.2010 připravoval Josef Janiš. Obsahuje již přes 1400 hesel, ale stále jsou ještě tisíce hesel k uveřejnění, tedy úkol na další destítky let. Od roku 1994 začala Společnost pro rozvoj Pardubicka (SPRP) a pak Klub přátel Pardubicka (KPP) vydávat brožury AB-Zet Pardubicka. Vyšlo jich již přes šedesát i to je úkol dlouhodobý, trvalý. Chtěl jsem tedy shrnout abecedu Pardubic do brožury AB-Zet Pardubicka. Při přípravě jsem však zjistil, že mám podklady stále nedostatečné a potřebuji pomoc.


Rozhodl jsem se tady ten neúplný material uveřejnit postupně jako koncept budoucí publikace nebo elektronické databáze a požádat ochotné a znalé Pardubáky o doplnění chybějících údajů i opravu chybných. Autoři budou uvedeni jménem. Práci omezuji zatim na věcná hesla bez osobností Pardubic. Přopomínky a doplňky budou zahrnuty, než dílo dozraje k případnému knižním vydání hodnému stotisícového města Pardubic. Za spolupráci předem děkuji."


Podklady :
Zd. Bičík : Pardubice Od A do Zet, jeho hesla, kromě osobností, opisuji. 1974
Vlastivědný sborník Parubicko-Holicko-Přeloučsko. 1927
Josef Sakař : Dějiny města Pardubice nad Labem. 1933
Vlastivědný časopis Krajem Pernštýnův 1920 - 1938
Sborník PARDUBICE. 1940
Marie Chudá, Josef, Daněk, Helena Mandysová. Pardubické vzpomínky. 1997
František Šebek a kolektiv : Dějiny Pardubic I.díl 1990, další díly bohužel nevyšly.
Kolektiv (členové KPP) : Kniha o města PARDUBICE 1999
Jana Poddaná, Miroslav Klimpl, Lubomír Netušil : Pardubická zastavení. 2002
Miroslav Klimpl : Co se kdy na Pardubicku šustlo. 2003
Zprávy Klubu přátel Pardubicka (ZKPP) 1965 – 2010 a pardubický tisk.
Vlastivědná abeceda Dr.P.Theina. 1977 - 2010 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014