Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Turista

pa.pobočka cestovní kanceláře čs.turistického svazu 19.11.1961 obnovila autobusovou rychlíkovou linku Pardubice-Praha, odjíždějící každou středu a neděli z Pardubic v 6.30. Pa.Turista uspořádal 17.1.1964 autobusový zájezd do Národního divadla na slavnostní představení Svatopluka za účasti pa.rodáka Hanuše Theina k oslavě jeho 60.narozenin....Kunětice

spolek vysokoškolských studentů založený v 60.letech 19.stol. Pořádal divadelní přestavení, přednášky, besedy taneční zábavy, podílel se na různých slavnostech. Rozešel se r.1872. Jeho následovníkem se stal Akademický spolek Arnošt založený r.1883....V. Vajsar a spol

strojírna, výroba nůžek a děrovadel na železo, papír, kůži v sousedství železničního depa na počátku ul.V Ráji, po znárodnění r.1948 provoz Okresního kovopodniku, po r.1990 restituce. ...Ulice Josefa Ressla

na Dukle z Lexovy ul. směřuje na západ do lesoparku u závodiště. Jako nová r.1954 pojmenována Hakenova, r.1990 dostala dnešní jméno. Josef Ressel (1793-1857), rodák z Chrudimě, lesník v okolí Terstu, vynálezce. V Terstu zkoušel zlepšit pohon lodí. R.1827 vynalezl lodní šroub. Šroub na zádi vyzkoušel 4.8.1829 na lodi Civetta. Zlepšil také lis na kovy, pneumatickou potrubní poštu, navrhoval uži...Forberky

Kolem panského dvora Vystrkov vznikla za první pernštejsné výstavby Pardubic kolem r.1500 kolonie tzv. městských forberků. Název odvozený ze zkomoleného německého Fuhrwerk-povoz, protože zde bydleli povozníci, kteří sváželi do města stavební materál a později i jiné zboží. Byl to základ pozdější samostatné pa.čtvrti Vystrkov, dnes opět zaniklé....Vinice na zámeckých valech

Po r.1836, když fortifikační ředitelství se s konečnou platností vyslovilo, že Pardubice nejsou již vojenskou pevností, přikročila správa panství ke zvelebení a osázení celých valů, zřídila ovocný sad a vinici, vysázela 1200 ovocných stromů a 1600 keřů révy, ...Jednota starých českých rodů

Pobočka Jednoty (přátel) starých českých rodů byla v Pardubicích ustavena r.1943. Dne 7.3.1943 uctila památku Vojtěcha z Pernštejna (+ 1534) zádušní mší a věncem na sarkofágu. Ve dnech 8. a 9.5.1943 pa.pobočku navštívilo předsednictvo Jednoty starých českých rodů. Členové si prohlédli město, muzeum a zajímali se propagaci města. Pa. pobočka v době své krátké působnosti vydala soupis znak...Rudá záře

20.5.1945 vyšlo první číslo komunistického týdeníku "Rudá záře", od 1.1.1949 list KV KSČ Pardubice, později název změněn na ZÁŘ....Řempo

Před zánikem 2.Pa.kraje r.1960 se podařilo do Pardubic získat národní podnik ŘEMPO, zásobující komunální a stavební podniky a kutily, řemeslníci nebyli. Ředitelství umístěno v chátrajícím domě U bílého koníčka, kde byla restaurace zrušená. V průmyslové oblasti Černá za B. budoval podnik sklady a odbytový závod připojený na železniční vlečku, postupně rozšiřovaný. Ve Sladkovského ul.31.10.1969 otev...Dražkovice

Dříve samostatná obec jižně od Pardubic. Pojmenována podle Dražka - hlavy rodu, který se zde usadil. Na staré osídlení ukazují archeologické nálezy pravěkých kultur, hlavně slezsko-platěnické v okolních cihelnách. První písemná zmínka r.1340, kdy jsou uváděny jako součást pardubického zboží. R.1384 odebral král Václav IV. část pa.panství s Dražkovicemi pánům z Pardubic a dal je r.1385 Janu Stř...V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014