Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Ulice Pod sklípky

pivovarskými, úzká ulička spojující Pernštýnskou ulici se Wernerovým nábřežím, patří k ní průchod domem čp.11 v Pernštýnské ul.a podle Sakaře domy čp.110-114 po jižní straně. Severní stranu tvořil od počátku 16.stol. panský mlýn, poté když Pardubice a celé panství přešlo r.1560 do císařských rukou nazývaný císařským mlýn i poté, kdy byl prodán r.1759 soukromníkovi. Do r.1631 byla ulička součástí...Free zone

bezcelní výrobní zóna vznikla r.1992 v bývalém zemědělském areálu na západním okraji Starých Čivic. Dohoda o založení a.s.Free Zone Pardubice byla uzavřena 8.4.1991, účastnnci: Úřad města Pardubice, Okresní úřad Pardubice, Městský úřad Chrudim, ZD Agroservis St.Čivice a MULTISYS Pardubice, který byl iniciátorem. Dne 20.8.1991 povoleno zřízení FREE ZONE, 1.7.1992 zahájen zkušební provoz. Po 3 m...Heraldika

Zprávy KPP věnovaly velkou pozornost heraldice Pardubicka v letech 1972 – 77. Zpracoval ji Karel Vyšín z Davle u Prahy. Popsal přes 50 znaků většinou drobných šlechticů, působících ve službách pa.panství na pa.zámku. Jeho práci doplnili O.Ullrich, I.Horák, Ing. G.Kadlec. I obsáhlejší rodopisné příspěvky s dotýkají heraldiky. Nejznámějším heraldickým dílem je deska na Zelené bráně znázorňující dl...Státní odborná škola mlynářská

do Pardubic přemísten r.1939 z Břeclavi, po krátkém pobytu v Brně. Viz Střední škola potravinářství a služeb....ulice Ostřešanská

Nemošice, severojižní průtah ze Starého nám. na Ostřešany. ...Odbor KPP pro výstavbu a životní prostředí

Klub přátel Pardubic založen r.1965 především se zaměřením výstavbou města, tehdy již negativně ovlivňovanou Vč.krajem. Proto nucen odejít z Kulturního domu Dukla. Záchranu nalezl ve VČM, kde měnil zaměření na vlastivědné a název na Klub přátel Pardubicka. Část členů nerezignovala na původní záměr, vytvořila Odbor pro rozvoj a výstavbu, časem přejmenovaný na Obor pro výstavbu a životní prostředí....Velká pardubická cross country atletů

V l.1928 a 1929 se na pa dostihovém závodišti běžela Velká pardubická atletů, 12.4.1959 1.ročník obnoveného závodu "Velká pardubická cross country" lehkých atletů. Od té doby se koná nepřetržitě každoročně dodnes, mnohokrát jako mistrovství republiky v přespolním běhu. Vícekrát se zde běhal Celostátní přebor dorostu v přespolním běhu. - 26.3.1961 Velká pardubická – přespolní běh o putovní pohár...Špitál

Vilém z Pernštejna snad již r.1507 založil pro chudé a opuštění obyvatele města pernštejnský špitál neboli chudobinec. Zakládací listina je z 28.9.1510. Nechal jej přistavět k jižnímu boku Horské brány na západním konci Dlouhého předměstí, přičlenil k němu hospodářské stavení, kostel sv.Jana, hřbitov. Z panské nadace pod městskou správou zde žilo zpočátku jen 5 chovanců. O rozšíření se zasloužil ...Šrank

Pódium, jeviště, které město postavilo na náměstí pro divadelní a recitační vystoupení studentů pa.latinské školy v l.1552 a 1553....Cyklostezky

Pardubice jsou všestranně cyklistické město a z Pa. do Semtína byla zřízena v 50.letech 20 stol. první cyklostezka v ČSR, později prodloužená do L.Bohdaneč. R.1960 byl otevřen nový most přes Labe s cyklistickými stezkami po obou stranách, které zakrátko byly při opravě praskajícího mostu zrušeny. Větší výstavba cyklostezek začala po r.1990. Ucelená cyklistická stezka z Pardubic do Sezemic byla ...V encyklopedii je nyní: 3308 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014