Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Hlavní náměstí

název dnešního Pernštýnského n., od poloviny 19.stol do r.1918, tehdy ještě jediného pa.náměstí, kromě Bělobranského. Předtím se mluvilo jen o „rynku“. Tehdy již bylo rozestavěno Trnkovo nám. na Novém Městě, dnešní Legionářské, plánována byla Schwarzovo a Potěšilovo nám. na Bílém předměstí a dnešní Zborovské nám., centrum Skřivánku, jižní části Zeleného předměstí....Plavba - Splavnění

Plavba po Labi má staletou historii, snad sehrála významnou roli při vzniku Pardubic. Pardubice neležely na významnější pozemní komunikaci. Ale po Labi se již ve 13. stol plavilo dříví, především pro Kutnou Horu z lesa Království sahajícího tehdy až k Loučné. Snad již prvním známý majitel Pardubic Půta z Dubé, zmiňovaný r.1318, získal právo vybírat pod svou tvrzi na soutoku Chrudimky a Labe clo ...Firma Kostelecký

drogerie, prodej barev a olej na Bělobranském nám.založená 1888, měla vlastní výrobnu barev u pod nemocnicí...Corso

či KORZO v Pardubicích. Hlavní ulice na Zeleném, před 1.svět válkou Královská třída po ní Wilsonova byla byla proslulá, chodilo se od jednoho konce ke druhému a zpět. Každý se tu musel potkat a byl to způsob jak navazovat známosti. Původně od 19.stol. byla Královská třída živá hlavně v neděli dopoledně, kdy se tu potkávali občané chodící z kostela a důstojníci jezdeckého pluku obdivovali...Spolek pro vznik spolkového domu a pro evropskou spolupráci

vznikl na schůzi 10.11.1995, vzal si za úkol otevřít v budově býv. Občanské záložna Evropský spolkový dům. To se s podporou města Pardubice podařilo r.1999. K 10.výročí otevření ESD uspořádáno 26.6.2009 slavnostní setkání členů Spolku a zástupců spolků sídlících v ESD....Šedý mor

lidová přezdívka Městské inspekce veřejného pořádku....Záchranná služba

Zápis z jednání Rady města 24.10.1864 uvádí:„Ve zdejším městě častokráte pády se nahodí, kdy k chůzi neschopné osoby do nemocnice dopravovány býti musejí, k čemuž se až dostaváte s obtížemi vozů užívalo. Aby pro budoucnost v takových pádech rychlá pomoc zjednána byla, navrženo, aby k tomu účelu nosítka se opatřily, která na nejvíce 15 zl.r.č. státi mohou, návrh schválen a k provedení doporučen....Duhová aréna

Tak nazván Zimní stadion 5.3.2003 od sponzorující České energetické společnosti ČEZ s platností do r.2007. Nadále se běžné užívá název ČEZ aréna....Východočeské chemické závody n.p. - VCHZ

R.1945 byly znárodněny chemické závody: EXPLOSIA Semtín, SYNTHESIA Semtín, UMA a Spolek pro chemickou a hutní Rybitví a spojeny v chemický kombinát Východočeské chemické závody Semtín, národní podnik. VCHZ vytvořily obrovský areál chemického průmyslu severovýchodně od Pardubice na katastrech obcí Rosice, Doubravice, Rybitví. Rosice a Doubravice, přejmenované na Semtín, byly připojeny k Pardubicí...Dubové návrší

Ulice v nové výstavbě bytových domů na severovýchodě sídl. Dubina navazující na ul. Dubinskou. Název z r.2007. Pokud autoři pojmenování neznali žádného slavného Pardubáka, měli použít název dle geologického podloží „hůrky“, která měla být chráněným přírodním výtvorem. ...V encyklopedii je nyní: 3305 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014