Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Perníková chaloupka

není sice v Pardubicích, ale pod Kunětickou horou. Původně lovecký zámeček z r.1882 slouží od konce 20.stol.jako výletní místo pro všechny, co nepřestali věřit na pohádky. Sídlí zde muzeum perníku, Informační centrum Děda Vševěda a další služby pro turisty a návštěvníky, hlavně děti....V Chaloupkách

ulice na západě Starých Čivic, úředně pojmenovaná r.1998 dle staršího místního názvu....Sedmička

7.oddíl vodních skautů Pardubice, založen r.1936 ve dvoře truhlářské dílny p.Svobody v ul.K Polabinám. Zde pod jeho patronací pořízeno několik pramiček na nichž členové trénoval na nedalekém Labi. Hned po okupaci majetek oddílu zabrala Hitler Jugend, oddíl zanikl. R.1945 obnoven, klubovnu měl krátce na pravém břehu Chrudimky pod nemocnicí. Pak si postavil dřevěnou klubovnu na kůlech na pravém b...U kamenného mostku

pozemky na levém břehu Chrudimky za mostkem pod Drozdicemi...Tůnický

východní polovina „ostrova“ mezi starým Labem a nové řečištěm po regulaci po r.1970. Před regulací zde byl pozůstatek lužního lesa s Labíšťaty, nádherný zbytek polabské krajiny. Po regulaci zde zřízeno vojenské cvičiště, na západní polovině, z části i na katastru obce Srnojedy vzniklo obrovské odkaliště chemický závodů....Svatováclavské náměstí

za okupace název Zborovského nám.na Skřivánku....Okresní nemocnice

je v Pardubicích od r.1903 – viz. Nemocnice....Fortuna

Viz. zámecká fortuna...Mateřská škola

dříve opatrovna. První opatrovna pro děti od 3 do 6 let, “zvláště těch, jichž rodiče za výživou mimo dům pracují aneb mezi dnem svých dětí opatřovati a vychovávati nemohou“ vznikla v Pardubicích r.1870 zásluhou Zpěváckého spolku Ludmila. Iniciativou a darem 250 zl. nejvíce přispěla Augusta Opitzová. Opatrovna byla ve 3 najatých místnostech domu čp.165 Na Hrádku. R.1871 přenesena do domu čp.15 v La...Okrašlovací spolek

v Pardubicích založen 17.12.1887, kdy se konala první valná hromada, kterou řídil starosta L.Werner. Předsedou zvolen c.k.okresní soudce Vladimír Wagner. Výzva ke spolupráci měla ohlas, spolek již první rok měl 208 členů. Volba významných mužů do výboru získala přízeň městského zastupitelstva. To Spolku svěřilo péči o zanedbanou městskou školkou. Podporu mu poskytl Hospodářský spolek. S obcí 5.1....V encyklopedii je nyní: 3308 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014