Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Mejtská cesta

název historické cesty do Vysokého Mýta při níž kolem r.1340 založen panský dvůr Vystrkov. Z míst dnešní Zlaté štiky z ní odbočovala stará Sezemská cesta, po níž bylo možno jet do Hradce Králové bez překračování Labe. U Vystrkova se k ní připojovala patrně nejstarší Chrudimská cesta přes Pardubičky, původní Pardubice. Podél cesty do poloviny 18.stol.obestavěné osamělými dvorci vzniky ul.Mezi mosty...Brány a fortny

Kromě Zelené a Bílé brány – věže, uzavírající vstupy do Města v hradbách, postavil Vilém z Pernštejna brány uzavírající i vstupy do předměstí. Na západním konci dnešní Tř.Míru stávala do třicetileté války brána Horská, protože se tudy vyjíždělo ke Kutné Hoře. R.1639 městský počet zaznamenal, že ustal příjem ze světničky v bráně, poněvadž „ohněm spálena, od soldátův rozkopána s zemí srovnána jes...Nový svět

statistikou uváděná část Bílého předměstí, MO III, na plánech, ani v Místopise města neuváděné místo, r.2001 neměl ani obyvatele ani domy. Snad se týká zapomenutého záměru sídliště naproti Dubině, na místě vysušeného Nového rybníka, vedeného též po názvem sídliště Halda. ...ulice jdouce k Zelené věži

kolem r.1547 pojmenování dnešní Zelenobranské ulice....Hradební příkop

Městské hradby chránil hradebním příkop napájený z Chrudimky, který je obtékal po jižní (Jáhnova ul.) a západní (nám. Rebpubliky) straně, nazývaným Městská řeka. Po východní straně Města v hradbách, před Bílou branou byla větev hradebního příkopu ústící do zámeckého příkopu. ...Výzkumný ústav organických syntéz

Pardubice - Rybitví – VÚOS, největší český vývojový ústav v oblasti organické chemie a toxikologie. Již r.1941 v novém závodě Spolku pro chemickou a hutní výrobu byly založeny výzkumné laboratoře. O 10 let později z nich vznikl Výzkumný ústav pro obecnou chemii a za rok Výzkumný ústav organických syntéz. V jižní části areálu VCHZ postavil vlastní budova a podstatně se rozvinul. Za privatizace v...Pořádek podružský

ustaven počátkem 18.stol., dohlédal na něj magistrátem ustanovený inspektor, první Václav Strnad zaznamenán r.1706. R.1750 přibyli dva dozorci pro Bíle předměstí a tři pro Zelené. Organizace podruhů sledovala i cíle sociální, dbala na výši mzdy a pod. Cech podruhů zrušen r.1786, ale ve volné formě se udržel déle. ...Labský most

Most přes Labe v místech starého přechodu přes řeku se připomíná („starý labský most“) již r.1494. Byl spálen Švédy r.1639, r.1793 postaven z kamene, ale r.1804 byl stržen povodní a nahražen jen dřevěným mostem. Ten zapálili r.1866 ustupující rakouské jednotky po bitvě u Hradce Králové. R.1882 zde byl postaven železný most, který sloužil provozu až do r.1947, kdy jej nahradila dvouproudová lávka, ...Družstvo na rozšíření chrámu sv. Bartoloměje

O rozšíření děkanského kostela sv.Bartoloměje se uvažovalo již od počátku 18. stol. R.1733 byla k jižnímu boku přistavěna Kaple umučení Páně - Černá kaple. R.1791 se magistrát města obrátil až na císaře, ale nebyla ustavena ani komise. R.1851 zkoumala možnost rozšíření komise okresu a města, opět bez výsledku. Kdy došlo k ustavení Družstva není známo. Zachovala se jen zmínka o schůzi ředitelstva ...Koželužna

Stávala Na Zábraží na místě pozdějšího čp.88. Komorní panství ji založilo r.1663 současně s papírnou a tříselnou. Rozšířilo tak tehdejší „průmyslovou oblast“ Na valše. Na dvoře byla váha s okovem jimž se čerpala voda do dílny. Zde bylo 11 velkých kádí do země zadělaných pro nakládání koží. Ke koželužně patřila tříselna. Je zajímavé, že ul.Na Třísle je až na Bílém předměstí. R.1778 byla již koželuž...V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014