Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Aeroklub

viz Aviatické družstvo, Východočeský aeroklub...Agroprojekt Pardubice

byl jedním z řady projekčních ústavů, které vznikly v Pardubicích v 50. letech 20.stol. Byl založen r.1954 a projektoval zemědělské stavby, ony pověstné „velkokapacitní“ kravíny aj. zemědělská zařízení. Na dnešní tř. Jana Palacha postavil vlastní provozní budovu. R.1989 oslavil 35.výročí vzniku, po r.1990 zanikl....Agrostav

Pardubice vznikl r.1971 jako Zemědělské stavební sdružení, zajišťoval výstavbu zemědělských objektů a meliorace zemědělských pozemků na Pardubicku, výrazně přispěl ke změnám krajiny Pardubicka. V ul.Boženy Němcové postavil ve dvou etapách budovu Okresní zemědělské správy, kterou po r.1990 zvýšil pozoruhodnou nástavbou. V budově sídlí několik zemědělských organizací a Agentura ochrany přírody a...Akciový fond zřízenců společnosti Telegrafia

vznikl krátce po přemístění akciově společnosti Telegrafie r.1920 do Pardubic. Zprávy o jeho činnosti chybí....Apolenka

hipoterrapeutická farma v areálu bývalého JZD ve Spojile, vedle koní tu lze nalézt i jiná, i exotická zvířata. Na ponících i koních se mohou svézt i děti návštěvníků. Pořádány jsou zde také dětské parkurová soutěže ...Archiv městský

vznikl jako odborné zařízení MNV 1.9.1948. Archivní materiály a sbírky soustředěné do té doby v pardubickém muzeu sahají nejstaršími písemnostmi do počátku 16.stol. (Např. Nejstarší privilegium z r.1507, městská kniha rudá z r.1515 atd.) Kromě základního fondu obecního (městského) byly zde uloženy archívy místních spolků, sdružení, sportovních klubů, škol, cechů společenstev, dále pozůstalos...Archiv StB

V budově Salesiánského ústavu na Zborovském nám bylo 28.8.1997 otevřeno tzv. zpřístupňovací pracoviště min.vnitra. Občané zde mohli nahlížet do "svého"svazku, který na něj Státní bezpečnost - StB vedla. ...Asociace polabských měst

byla v Pardubicích ustavena 26.5. 1991, další zprávy o její činnosti nejsou....Autoklub republiky Československé

Ustaven valnou hromadou 2.6.1935, předsedou zvolen JUDr. Leopold Thun-Hohenstein z Choltic, jednatelem JUDr.Josef Vozáb z Pardubic. Motoristické akce se v Pardubicích konaly již před 1. svět. válkou, jako motocyklové závody Pardubice -V.Mýto-Hradec Králové-Pardubice r.1908. Již - 29.9.1929 se jel 1.ročník Zlaté přílby ČSR na pa.dostihovém závodišti a 31.7.1931 I.ročník ploché dráhy o Memoriál...Autoškola

Pardubický puškař a obchodník zbraněmi Vincenc Chomrák, průkopník cyklistiky a motorismu v Pardubicích, prodával i automobily, zejméma zn.Peugeot. R.1910 otevřel v Pardubicích autoškolu, první svého druhu v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Nová velká autoškola Svazarmu pro celé Pardubice a okolí byla 1.8.1969 otevřena v ul. Na Spravedlnosti vedle Mototechny. Na rozdíl od ní se zachovala. V...Aviatická škola

Od léta 1910 se pod dojmem Kašparových úspěchů rodilo Aviatické družstvo v Pardubicích. Družstvo, s finanční podporou města, postavilo dva hangáry. Zda Družstvo uvažovalo o zřízení „aviatické školy“ spolehlivě nevíme. Jednoznačnou odpověď nám mohla dát pouze kniha protokolů výboru družstva, která se však koncem 30. let XX. století ztratila. Družstvo zpočátku uvažovalo, že po postavení obou hangárů...Aviatické družstvo Pardubice

bylo založeno 10.9.1910 a kladlo si za cíl podporovat pardubickou aviatiku, vytvořit podmínky pro odborný výcvik aviatiků, získat letiště, postavit hangary. Ustavující valná hromada se konala 26.dubna 1911. Družstvo vyvíjelo prakticky činnost do počátku 1. světové války. Po válce zaniklo, nástupcem se stal Východočeský aeroklub. Aktivní činnost zahájilo po schválení stanov c.k. místodržitels...Bankovní dům Ota Resch

býval na dnešní třídě Míru v miniaturní provozovně, byl zaměřen převážně na prodej losů. Jeho majitel Resch Ota velkou část výnosu věnoval na podporu pardubického sportu....Banky

Dnes je v Pardubicích řada bank. První pardubickou samostatnou bankovní budovou byl Krausův dům (vedle Grandu), který koupila a pro své účely upravila Rakousko-Uherské banka, 17.9.1900 zde otevřena svou filiálku. Vlastní budovu se postavila Anglo-Československá banka podle projektu arch. Josefa Gočára vedle Zelené brány, otevřela ji 14.10.1925. Dnes je zde Komerční banka, která budovu po reko...Berní úřad

lidově zvaný Berňák, je starší název pro Finanční úřad, býval v místech okresních soudů, tak na okrese Pardubice byly v Holicích, Pardubicích a Přelouči. V Pardubicích původní byl v radnici, až r.1908 byl pro něj na místě zbouraných domů čp. 80 a 81 na Pernštýnském nám. postaven obecní dům čp.80 s průchodem ke zvonici podle návrhu arch. Boži Dvořáka. Po r.1950 zde byl Vojenský projektový ústav....Blahobyt

bytové družstvo po 1.svět válce, které pomohlo pracovníkům místních podniků postavit si převážen přízemní rodinné domy vytvářející především ulici K Blahobytu na Skřivánku. Tento způsob výstavby umožnil poměrně rychlou, ale převážně nízkou, zástavbu nové čtvrti. Od původně uvažované vícepodlažní zástavby město muselo ustoupit, protože místní podniky bytové domy nestavěly a jiní silní investoři zd...Bytový podnik

byl jedním k městských komunálních podniků, spravoval tisíce městských bytů z tehdejší státní výstavby i v domech po r.1948 zkonfiskovaných. R.1966 s 459 pracovníky spravoval 1214 domů s 10 633 byty nákladem 29,8 mil Kčs. R.1970 s 566 pracovníky spravoval 1196 domů s 11 095 byty nákladem 37,8 mil.Kčs. Příjmy z nájemného byly jen r.1966 15 488 tis. Kčs., r.1970 24 219 tis.Kčs. Město na byty ...Celní úřad

Ministerstvo financí zřídilo v Pardubicích 15.6.1927 Hlavní celní úřad I.třídy, činnost zahájil od 16.1.1928 ve Svatojánské ul. (dnes ul.Bratranců Vveverkových). Spadalo pod něj 242 poštovních úřadů východních Čech. Po 2.svět. válce býval v sousedství starého nádraží. Jako Krajský celní úřad zahájil svou činnost 20.2.2001 v rekonstruované budově Č.pojišťovny za novým nádražím....CESA a.s.

Počítačová firma na jižním okraji Trnové při ulici J.Potůčka. Od r.1997 zde upoutává pozornost šikmá ocelová konstrukce na střeše administrativní budovy. Měla nést antény pozemního řídícího střediska pro řízení první české geostacionární družice jehož základní kámen byl položen 13.7.1997, ale to zůstalo nedokončené. Společnost se stala od listopadu roku 2011 součástí konsorcia Vydis. Snížen p...Česká abilympijská asociace

Nezisková organizace s řadou aktivit zaměřených hlavně na zlepšování života osob se zdravotním postižením vznikla v roce 1997. Většinu přitom soustředí do Centra Kosatec, svého moderního bezbariérového sídla – více ho popisuje samostatné heslo. Výsadní postavení mezi aktivitami mají sociální rehabilitace a osobní asistence, dvě registrované sociální služby. První především pomáhá lidem s handic...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014