Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Administrativní budovy

Administrativních budov mají Pardubice nedostatek, důsledek jejich dlouholetého poddanského postavení. Po staletí stačila malému městu jen malá radnice a pro správu celého panství kancelář v zámku. Po vzrůstu velikosti a významu Pardubice proto noví schopní představitelé města přistoupili ke stavbě nové radnice dokončené r.1894 na místě malé barokní radnice a dvou sousedních domů. R.1908 postav...Administrativní centrum Vinice

jméno rozsáhlého moderní administrativního centra na místě býv. továrny Vilém Čížek na kamna a ocelové konstrukce při ulici K Vinici. Od října 2007 je vlastním nákladem postavila firma DOMEC dle projektu CODE Pardubice, otevřeno v květen 2009. Vyznamenáno jako stavba roku Pardubického kraje 2009. ...AFI Palác

obchodní a společenské centrum, na 20000 m2 s více než 100 obchody, které zabralo celé Masarykovo nám. Stavba za miliardu Kč zahájena 8.11.2006, otevřena v listopadu 2008. Kromě obchodů je zde multikino CINEMA CITY, doplněn byl společenský a kongresový sál. V suterenu je 542 parkovacích míst. Pozoruhodná se prostorná středová pasáž napojena na obchodní dům TESCO, tvořící zastřešenou obchodn...Agrobanka

spolu s Domem techniky postavila na Náměstí Republiky společný moderní objekt, který zacelil proluku na západní straně náměstí a to po 100 letech uzavřel. Základní kámen byl položen 9.10.1991 a objekt otevřen 6.9.1993. Na investici se Agrobanka podílela 60 %. Před koncem století Agrobanka zanikla a dnes je zde GE Money Bank. ...Anglo-Československá banka – Anglobanka

v Pardubicích koupila roku 1923 domy čp.144 a 222 vedle Zelené brány na náměstí Republiky. Na jejich místě postavila v letech 1924-25 první reprezentativní bankovní budovu v Pardubicích podle projektu arch.Josefa Gočára. Budova vyniká průčelím s hranatými polosloupy. Gočár ji navrhl s ohledem na sousedství pozdně gotické Zelené brány. Na krytinu nízkých pultových střech použil měděný plech, k...Antikvariát

Antikvarijní odd. mívala dříve většina pardubických knihkupectví, větší měl knihkupec p. Bízek v Klášterní ulici a p. Lochman pod Zelenou branou. Zde byl po znárodnění knižního obchodu zřízen samostatný antikvariát, který léta vedl p.Trmal, znalec ve svém oboru. Po privatizaci převzal prodejnu p.J.Sakař, přestěhoval ji do Smilovy ulice, ale 1.12.1997 otevřel antikvariat v Klášterní ulici, tam kd...Areál Mírových slavností

Mírové slavnosti se zpočátku konaly v přírodním amfiteatru v Parku kultury a oddech na pravém břehu Labe za tehdejším Labským mostem. Pro velkou účast stavěly vojáci při této příležitosti ještě pontonový most. Slavnost se zde konala jen několikrát, protože Park kultury a oddechu několikrát spláchla povodeň, po r.1960 ani nebyla podpora pro jeho obnovu a dokončení. Areál se pak upravil pod Kunětic...Areál vodních sportů

Tak se od r.2007 jmenuje nábřeží s cyklistickou stezka na pravém břehu Labe asi kilometr nad zdymadlem s loděnicemi ČVK Pardubice, Sportovního gymnázia a Slavie UPa., nového oddílu kanoistů. Klubovnu zde mají i otužilci. ...Arena

Od r.1866 se tak nazýval sál Měšťanské besedy s jevíštěm v hostinci U Šípků.
Název Arena nesl také jeden z pavilonů Východočeské výstavy konané v roce 1903 v prostoru dnešních Olšinek. V Areně se konaly každý večer kulturní vystoupení po celou dobu konání výstavy, tedy od konce července do konce září.
Boxerskou arénou býval velký sál hotelu Grand.
Po r. 2001 se tak začal nazývat Z...Arnoldův statek

patrně vzniklý z bývalé cihelny. Stával za býv. kapličkou sv. Josefa jižně od Cihelny. Po združtevnění zemědělství to bývala léta poustá ruina, odstraněna po r.1970 před stavbou výškové ubytovny Průmstavu, dnes Univerzity Pardubice. V sousedství býv. statku stojí nová sportovní hala Univerzity Pardubice....Atletický stadion

vznikl rekonstrukcí stadionu Rudé hvězdy na Dukle, která byly zahájena 20.10.2003. Jako Městský atletický stadion byl otevřen 21.8.2004 mezinárodními atletickými závody. Kolem r.2000 byla zrušena atletická dráha na devastovaném stadionu, původně všesportovním stadionu TGM, u Labe....Aula Arnošta z Pardubic

je součástí objektu postaveného r.1998 jako druhá etapa knihovny Univerzity Pardubice, je to nejen reprezentační prostor univerzity, ale může sloužit i pro významné kulturní a společenské akce městského významu. ...Autobusové nádraží

První autobusy mívaly stanoviště u starého vlakového nádraží, později i naproti před hotelem Palace. Po otevření nového – 3. pardubického nádraží 1958 byla provizorní autobusová stání podél Palackého tř. od nádraží po Havlíčkovou ul. Autobusové nádraží bylo plánováno původně vedle vlakového s nimž mělo byt otevřeno současně. K tomu nedošlo, stavba se jako vždy odkládala, až bylo rozhodnut...Automatické mlýny

Po regulaci Chrudimky r.1910 postavili bratří Winternitzové r.1911 na pravém břehu moderní – automatické mlýny, které nahradily řadu starších pa. mlýnů, z nichž většina zanikla po regulaci Chrudimky. Stavba provedená podle návrhu arch. Gočára je dnes technickou památkou. Nejmodernější strojní zařízení dodala pa. továrna J.Prokopa synové, snad i elektrické zařízení. Po požáru 19.6.1919 mlý...Autopavilon

byl největším pavilonem l.Celostátní výstavy sportu a tělovýchovy, kde byly předváděny nejmodernější ukázky tehdejšího motorismu a motosportu. Tato akce, tehdy v ČSR nejvýznamnější, byla bohužel jednorázová a Pardubice si významnější motoristickou výstavní tradici nevyvinuly. Autopavilon byl jedním z mála objektů, které nebyly po výstavě zbourány, ale využíval se pro samostatné kulturní a vý...Autosalon

Autosalonem byla nazvána II. Etapa výstavby Mototechny v ul. Na Spravedlnosti o ploše 500m2, dokončená 17.5.1974. Součástí byl autobazar o ploše 400m2. Byla to sláva, dnes po celé Mototechně zůstala cenná, ale pustá plocha sloužící jako provizorní parkoviště. Několik Pardubických autosalonů se v 90. letech konalo v Sokolovně....Autoservis

Od 31.12.1961 byl dán do provozu moderní autoservis Kovopodniku Pardubice v Černé za B.,kam bylo soutřeněno několik starých nevyhovujích autoopraven. S 80 pracovníky měl zajistit autoopravy pro celý okres. Po r.1990 se vyrojilo množství soukromých autoservisů. Velký areál v Černé za B. byl zprivatizován a přeměn na sklad papíru. Jen v západní části je technická kontrola a evidence vozidel o...Azylové domy

jsou dnes v Pardubicích tři. Přesto zdaleka neřeší problematiku bezdomovců. V Milheimově ul.v domě čp.694 otevřelo Středisko křestanské pomoci 8.2.1993 azylový dům pro muže pod patronací Magistrátu. U sv.Trojice byl 15.10.1993 otevřen asylový dům upravený nákladem 4 mil Kč. Je zde též záchytná protialkoholická stanice, služebny městské a republikové policie. Azylový dům pro ženy a matky s dět...Barbakán

Zelená brána-věž má dodnes předbraní, ale původní opevnění doplňoval ještě barbakán, půkruhový opevněný prostor před branou dosahující až hradebnímu příkopu – Městské řece. Podobný byl i před Bílou branou, dosahující až příkopu v místech dnešní ul. Na Třísle. Barbakány byly záměrně zbourány před útokem Švédů a nahrazeny vzdálenějšími předsunutými šancemi, před Bílou branou až za Chrudimkou a p...Bašta u Valchy

byla nízká jednopatrová věž na konci valu táhnoucího se od brány Špitláské (u Veselky) k Městské řece na níž byl mlýn a valcha, v místech před dnešním Zimním stadionem. V baště byl byt, zprvu pro strážného, pak byl pronajímán. Bašta byla součástí opevnění Pražského předměstí na západní straně. To se táhlo od Špitáslké brány k další bráně na konci Karlovy ul. Bylo nedostatečné, ve třicetileté v...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014