Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Muzeum perníku

Jediná specializovaná instituce v ČR má od r.2004 sídlo v Perníkové chaloupce z r. 1882 v Rábech pod hradem Kunětická hora. ...Národní banka československá

R.1906 koupila Rakousko-uherská banka pozemek původně určen pro stavbu divadla, za dnešním divadlem. V l.1908-09 zde postavila výstavou budovu pro svou filiálku, čp.784 Zelené předměstí. Po r.1918 zde sídlila Národní banka československá, dnes je zde pobočka Komerční banky. ...Národní výbory

Již začátkem r.1945 vznikly v Pardubicích tajné revoluční národní výbory. Ty 8.5. převzaly od okupantů správu města i okresu. V Pardubicích to byly Místní národní výbor -MNV, první předseda Václav Kvaček a Okresní národní výbor-ONV, první předseda dr.Antonín Blahout. R.1949 vznikl podruhé Pardubický kraj spravovaný Krajským národním výborem-KNV. Pardubický okres rozdělen na tři malé, holický přel...Nezávislá jednota čs. Legionářů

odbočka Pardubice. „Zemská správa politická v Praze nezakazuje utvoření pobočného spolku místní jednoty v Pardubicích 27.12.1921“. Odpověď na žádost o povolení založení spolku, kterou tehdy povolen....Obchodní komora

V rakouské monarchii jich působnost upravena zákony z 18.3.1850 a z 29.6.1868. Před zavedením všeobecného hlasovacího práva měly i politický význam, tvořily samostatnou volební kurii. Do r.1945 Pardubice spadaly pod komoru v Hradci Králové. Pokusy o změnu zůstávaly bez úspěchu. R.1945 nebylo možné pomýšlet na samostatnou komoru, ale prezident pražské komory Ivan Petr, podpořil ustanovení pa.expozi...Občanská záložna

Po získání železnice a vzniku prvního Pardubického kraje 1850-55, a hlavně pa.okresu, počíná rozvoj živností a snaha o zvelebení obchodu. To vyžadovalo peněz, kterých se v chudém městě nedostávalo. Proto zkušení radili: „Hleďte nabývati úvěru svépomocí“. Pa.obecní výbor 22.4.1862 jednal o založení Občanská záložny „k účelu zvelebení a zesílení stavu živnostenského, podporování zdejších průmyslník...Okresní archiv

Státní okresní archiv-SOkA. Od 1.1.1961 Okresním archivem sloučen s archivem městským, sídlo měl na pa.zámku. Studovnu měl v budova Okresního soudu Na Třísle, r.1968 ji navštívilo 62 badatelů, kteří vykonali 438 návštěv. Po zahájené rekonstrukce zámku přestěhován do obytného domu v ul.Bratranců Veverkových, později do budovy Okresního národního výboru na nám.Osovobození. Byla to místa provizorní,...Okresní dětský domov

v Pardubicích je umístěn v ul.Ke Tvrzi, v budova býv.okresního siročince...Okresní hejtmanství

tehdy se mu říkalo „podkrajský úřad“ nahradilo r.1868 Okresní úřad, patrně do r.1918. Úřad který spolu se železnicí přispěl k vzestupu významu Pardubic....Okresní klub mládeže

na Olšinkách, za plaveckým areálem, dokončen koncem 1989....Okresní knihovna - knihovna

Když 1.1.1960 zanikl druhý Pardubický kraj, oznámeno že Krajská knihovna se přestěhuje do rekonstruovaného Oesterreichova domu čp.77, a sousedního čp.78 na Pernštýnském nám. Zde otevřena již jako Okresní knihovně, r.1961 otevřena čítárna. R.1965 knihovna obdržela nejvyšší vyznamenání - titul vzorná okresní knihovna. R.1973 měla pro čtenáře k dispozici přes 157 000 svazků. Od r.2001 je opět Krajsk...Okresní národní výbor

v Pardubicích vytvořen 24.10.1918 jako samosprávný orgán při Okresním úřadě, hejtmanství. Od r.1945 samosprávu i státní správu na okrese zjišťoval jen Okresní národní výbor – ONV. Pro malý pa.okres v letech 1949-1954 jej nahradil Jednotný národní výbor -JNV společný pro Velké Pardubice i okres. Po volbách 6.5.1954 v zasedací síni dosavadního JNV Pardubice, zvolen předsedou ONV Fr.Kubelka. Do r.19...Okresní nemocenská pojišťovna (pokladna)

v Pardubicích zahájila činnost 1.8.1889. R.1923 si postavila výstavný třípatrový palác v Karlově ulici....Okresní nemocnice

je v Pardubicích od r.1903 – viz. Nemocnice....Okresní soud

Soudní správu převzal 1.7.1850 okresní soud. Vznikl soudní okres Pardubice a v rámci pa.hejtmanství ještě soudní okresy Holice a Přelouč. Z nich s malými územními změnami r.1949 vznikla tři samostatné okresy v rámci 2.Pardubického kraje. R.1960 opět spojeny v jeden politický i soudní okres. Soudní okres zůstává i po zániku politického okresu r.2003....Okresní správa sociálního zabezpečení

3.8.1999 položen zákl.kámen její budovy při ulici U Stadionu, dokončena r.2000. Obavy, že zacloní výhled na zámek se ukázaly liché. Správné byly námitky proti rozptýlenosti okresní administrativy. ...Okresní úřad

vznikl r.1850. Od 1.1. převzal politickou agendu městského magistrátu a patrimoniální správy. Vykonával státní správu. Vznik „úřadu“ významně přispěl ke vzrůstu význam Pardubic a jejich rozvoji. Význam pro Pardubice se zvýšil ro zrušení prvního Pardubického kraje, kdy sice podléhaly obnovenému krajskému úřadu v Chrudimi jehož význam byl již omezený. R.1865 doplněno voleným okresním zastupitelstvem...Okresní ústav pro sociální péči zdravotní

po r.1920 soustřeďoval preventivní zdravotně sociální péči. V jednom administrativní celku slučoval poradny: pro nemocné tuberkulosou, nemocné srdečními chorobami, nemocní cukrovkou, nemocné pohlavními chorobami, pro matky a těhotné, dětskou poradnu, poradnu pro péči o duševní zdraví, pro boj pro alkoholismu, prevence duševních a nervových chorob. Pro ústav r.1923 postaven U kostelíčka Dům Charl...Okresní záložna hospodářská

měla svůj původ ve staré josefínské instituci. Základem byly býv. kontribuční fondy obilní a peněžní jednotlivých obcí. V Pardubicích založena r.1882, omezovala sena půjčky ze základního jmění, které činilo 85 790 zlatých. R.1885 záložně povoleno přijímat spořící vklady. Pozoruhodný vzestup nastal po r.1918. Tehdy přispěla k hospodářskému povznesení pa. kraje. Od r.1924 se stala samostatným veřej...Okresní zastupitelstvo

Politicky, pro Pardubice i hospodářsky, významné bylo zřízení okresních zastupitelstev, zásluhou hraběte Richarda šl.Belcrediho, kterého Pardubice 14.2.1866 jmenovaly čestným občanem. Pro pa.okres poprvé zvoleno v srpnu 1965. Na první slavnostní schůzi 12.8.1965 prvním okresním starostou zvolen Václav Bubeník....Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014