Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Hasiči

Již po druhém požáru 1538, kdy opět shořelo celé město vydal Jan z Pernštejna r.1539 hasičský řád, který ukládal povinnosti jak předcházet požárům i úkoly při požáru, týkaly se všech občanů. R.1793 vydán tiskem “řád pro hašení ohně“. R.1768 město zakoupilo velkou stříkačku za 7 zl. a 30 kr. a 5 ručních po 24 kr., r.1793 zakoupilo další velkou za 320 zl a 4 malé za 57zl. Velkou stříkačku měl i z...Hospodářský odbor okresu

ustaven 26.5.1862, jednatelem zvolen Václav Půlpán, sedlák ze Lhoty, r.1848 první zvolený poslanec do říšské rady za Pardubicko. Schůze odboru se staly příležitostí k projednávání i politických otázek, scházeli se tu četní uvědomělí a pokrokoví občané. Odbor pomohl k obnově aktivity Hospodářského spolku, jen pro okres pardubický, holický a přeloučský r.1869. ...Jednota

lidové spotřební družstvo. První svépomocní družstvo OUL vzniklo 22.3.1868, mělo prodejnu v Pernštýnské ul.č.6. Brzy zaniklo. Myšlenka spotřebního družstevnictví ožila r.1897, vzniklo SD BUDOUCNOST. Jeho nástupcem se r.1948 stalo SD JEDNOTA s působností na celý tehdejší Pardubický kraj, provozovalo prodejny a restaurace. Četné provozovny zřizovala převážně v menších městech a obcích. V Pardubicíc...Jednotné zemědělské družstvo – JZD

V Pardubicích bylo po r.1950 založeno JZD Pardubice 3, se sídlem v Trnkově statku na Židově. Číslo 3 vycházelo asi z čísla pošty, pod níž Bílé předměstí se Židovem patří. Jednalo se o malé JZD. Malá JZD vznikla i ve všech obcích dnes připojených k městu. Postupně se spojovala do velkých celků. JZD Pa. 3 se sloučilo s JZD Studánka a Spojil, kde byl postaven rozsáhlý zemědělský areál. V konečné fá...Jednotný národní výbor - JNV

byl V Pardubicích ustaven 1.7.1949, spojoval funkce okresního a městského národního výboru. Předsedou se stal dělník Jaroslav Půlpán. Po ustanovení JNV Pardubice byly Velké Pardubice rozděleny do 9 obvodů s obvodními radami:
I Vnitřní město
II Karanténa, Skřivánek, Jesničánky, Nové Jesenčany, Nové Nemošice
III Bílé Předměstí, Studánka, Spojil
IV Slovany, Pardubičky, Ne...Jednotný závodní klub

vznikl r.1965 spojením ZK několika pa.podniků v čele se ZK PARAMO Pardubice a TMS Pardubice. Jeho sídlem se stal téhož roku otevřený Kulturní dům ROH Dukla. Při tomto klubu byl r.1965 založen Klub přátel Pardubic - KPP. ...Komerční banka

nám.Republiky čp.222. Budovu postavila býv. Anglobanka v l.1924-25 podle návrhů semínského rodáka arch.Josefa Gočára. V 19.stol. zde stával hostinec U Vostřebalů (U české koruny), kde se v Pardubicích hrálo první české ochotnické divadlo. Od znárodnění do r.1990 byla v budově Státní banka. Komerční banka je zde od privatizace. Budova jí patrně nedostačuje, provozy má na ve více objektech. V Pardu...Komunální služby města Pardubic

vznikly z dřívějšího městského hospodářství, Městského dvora, postupným připojování řady „znárodněných“ drobných živností, holičů, kominíků, krejčích, zámečníků, truhlářů aj. Měly městské zahradnictví a sady. Později z rozrostlého podniku se oddělovaly komunální podniky: Bytový, Stavební, Technické služby, který se staly okresním podnikem. Městské zahradnictví pod Vinicí pěstovalo materiál pro pa....Komunistická strana Československa – KSČ

V Pardubicích se 14.1.1921 sešel župní výbor sociálně demokratické levice, od té doby se organizace marxistické levice začaly přejmenovávat na komunistické. Ustavujícího sjezdu KSČ 14.5.1921 se zúčastnili M.Burešová z Jesničánek, K.Culek z Jesničánek, M.Košťálová ze Svítkova, Jan Miška z Pardubic, J.Žáček z Nemošic. Režim té dělnické strany po třicet let 1960-1989 utiskoval dělnického město Pardu...Kooperativa

pojišťovna, po r.1990 koupila Pírkův dům čp.49 tř.Míru, kde do té doby byl Park kultury a oddechu, dům zbourala a na jeho místě postavila novou budovu svého ředitelství. ...Krajské muzeum Pardubice

Původně Městské muzeum spravované Muzejním spolkem, bylo r.1952 nazváno Krajským muzeem, následně Východočeským muzeem. R.1953 zámek a muzejní sbírky převzal stát, jeho správou pověřeni profesionální pracovníci. Ještě na jaře 1954 je zmiňováno Krajské muzeum Pardubice, které založilo hudební oddělení. Pak již je trvale užíván název Východočeské muzeum....Krajské ředitelství policie

Po 10 letech Pardubický kraj získal další krajskou instituci, nutnou pro plnohodnotnost krajské správy, 1.1.2010 v Pardubicích otevřeno Krajské ředitelství policie v budově Na Spravedlnosti, ředitelem plukovník Radek Malíř...Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody -KSPPOP

bylo za Vč.kraje jedno z mála krajských institucí se sídlem v Pardubicích Kanceláře mělo na zámku, který také spravovalo, ale opravy pod politickými vlivy zanedbávalo. Rekonstrukce zámeckého paláce zahájena po r.1975, ale po vystěhování muzea a vybourání většiny oken zámek chátral rychleji než byl opravován. Opravy urychleny a zhruba dokončeny po r.1990 již v režii Východočeského muzea. Po r.1990 ...Krajské zřízení

Od vzniku krajského uspořádání spadaly Pardubice a pardubické panství do kraje chrudimského. R.1850 reorganizací vznikly větší kraje, mezi nim zřízen nový Pardubický z býv. chrudimského a čáslavského. Vídeňské vláda prozíravě ocenila budoucí význam Pardubic. Kraj měl 11 okresů : Kostelec nad Černými lesy (dříve kraj kouřímský), Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Pardubice, Vysoké Mýto (dříve kraj chrud...Krajský národní výbor – KNV

byl za minulého režimu název úřadu zabezpečujícího samosprávu i státní správu v rámci kraje, v l.1949-1960 Pardubického, v l.1960-1990 Východočeského se sídlem v Hradci Králové. ...Krajský soud

Obchodní gremium v Pardubicích vypracovalo r.1894 pamětní spis, požadující zřízení krajského soudu v Pardubicích. Ten měl tehdy sídlo v Chrudimi až do r.1960 i za 2.Pardubického kraje. Po vzniku Vč.kraje r.1960 byl přemístěn do Hradce Králové a spojen s hradeckým. Po vzniku třetího Pardubického kraje se opět objevil požadavek na zřízení krajského soudu v Pardubicích. Od 31.1.2002 byla otevřena doč...Léčebna dlouhodobě nemocných

šestipatrová budova s 204 lůžky v pa.nemocnici otevřena 8.7.1987. ...Léčebný ústav a lázně

MUDra Vojáčka, založeny r.1911, elektroléčba, uhličité, rašelinné a pěnové koupele, rentgen, horské slunce v Hlaváčově ul. ...Lékaři

Prvním známým pa.lékařem byl Jan Vorsák, jinde jmenovaný Jan Hořák nebo Jan Horčák, který měl dům čp.23 v Zámecké ul., který r.1529 prodal a koupil dům čp.66 na náměstí. Lékaři Jiříkovi prodal Vojtěch z Pernštejna r.1523 díl vinice u Pardubiček. Pana Vojtěcha také léčil Petr Homon z Bartolomějské ul. Znamenitý lékař Jan Kopp z Raumenthalu, napsal v Pardubicích známou příručku „Grutovní a dokonalý...Lékařská služba první pomoci

zahájila 1.9.1998 provoz v nových prostorách budovy Dopravní zdravotní služby v Pardubičkách. Záchranná služba ....Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014