Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Česká obec bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu

místní pobočka Pardubice. Na žádost o povolení založení spolku Zemský výbor pro Čech av Praze oznámil, že založení nebylo zakázáno. Na ustavující schůzi 9.2.1933 zvoleni: předseda Ing Čeněk Nosek, prof. prům.školy v Pardubicích, místopředseda Antonín Kňourek, jednatel Jan Kolman, pokladník Josef Dobiáš, členové výboru: František Holý, Bohumil Jirout, František Plch, František Synek, náhradní...Česká pojišťovna

Její pobočka sídlila po r.1950 v budově býv. Občanské záložny, dnes Evropský spolkový dům na Pernštýnském nám. R.1975 byla schválena stavba nové 7-mi podlažní budovy za 20 mil. Kčs na místě býv. mlékárny a části Veselky. Byla to jedna z mála administrativních budov, jejichž výstavba byla v Pardubicích povolena. Již v prosinci se začal navážet materiál, přitom se 16.12.1975 nákladní auto propadl...Česká spořitelna

Pobočka tehdy Statní spořitelny v Pardubicích vznikla r.1948 ze znárodněné pa. Městské spořitelny, převzala i její budovu u Zelené brány. Patrně s ní byla znárodněná a sloučena Občanská záložna Pardubice. Sídlilo zde i oblastní ředitelství než byla na Palackého tř.21.4.1975 otevřena nová budova České spořitelny postavená podle projektu architektů Miloše Návesníka, Lubomíra Drimla a Miroslava Ře...Česká svaz včelařů

základní organizace Pardubice založena r.1907. Sedmadevadesátou výroční schůzi uspořádali 15.1.2005 v Kulturním domě Hronovická, předsedou opět zvolen Evžen Báchor. Má v plánu vybudovat v Pardubicích Včelařský dům. R.2007 oslaveno 100 let trvání organizovaného včelařství na Pardubicku, k tomu vydán krásný sborník. ...Československý červený kříž – ČČK

Pa.pobočka vznikla r.1919 hned po založení republikové organizace. V první dvou letech rozdělovala jen dary z Ameriky. S vlastní prací se začalo r.1921, kdy byla ve V.Chvojně zřízena osada pro oslabené děti, příštího roku v Bělečku. R.1926 spolek zakoupil první sanitní automobil v Pardubicích a převzal provoz záchranné stanice. Toho roku zahájil stavbu ozdravovny ve Veské dokončené r.1927. Poprv...Český rozhlas Pardubice

17.srpna 1945 vznikl Východočeský rozhlas se studii v Pardubicích a Hradci Králové. Pardubické pracoviště po několika provizoriích začalo působit ve Vodákově vile (vedle dnešního zimního stadionu). Zpočátku byla společná rozhlasová práce obou měst úspěšná, rivalské vztahy zaměstnanců obou studií však později přispěly k tomu, že Východočeský rozhlas zanikl k 31.12.1946.
Od 1.listopadu 1950 to ...Český svaz chovatelů

sdružuji chovatele králíků, drůbeže, okrasných a užitkových holubů, koz, ovcí, kožešinových zvířat, okrasného ptactva, zpěvných kanárů, psů, ušlechtilých koček, akvaristy, teraristy. Na Pardubicku v 17 organizacích na 300 členů. R.2009 předseda František Svatoň, schůzky první úterý v sudém měsíci v ESD....Český svaz ochránců přírody

Dne 30.11.1979 se v Pardubicích konala ustavující okresní konference Českého svazu ochránců přírody, nové organizace státem schválené v rámci tehdejší Národní fronty. Pozván byl i Klubu přátel Pardubicka. Na konferenci promluvili Pardubáci Miloš Chvalina, ředitel 6.odboru Ministerstva kultury ČR a ing.Jiří Svoboda, ředitel Krkonošského národního parku. Připomněli slavné tradice ochrany přírody n...Dětský domov Pardubice

R.1915 zakoupil pardubický okres vilu z pozůstalosti právníka Leonidase Lhoty pro siročinec, ten zde byl do r.1948,kdy se jeho název změnil, poslání zůstalo stejně. Po r.1990 je to Dětský domov s kapacitou 40 dětí. Nejmladší, děti mladší 3 let, tu jsou se staršími sourozenci, aby se sourozenecké skupiny nerozdělovaly. Jsou to děti vyžadující ústavní péči, umístěné sem soudním rozhodnutím pr...Dobročinný spolek „Odkaz“

povolen Zemským úřadem, vznikl 15.21934. Řádná ustavující valná hromada 12.11.1934. Pokračování činnosti ohlášeno 5.5.1939. Ještě 17.4.1940 valná hromada zvolila 22 členný výbor a předsedou Jana Pekárka....Domovní správa

Hned po r.1921 město postavilo „nouzové domy“ na Čechově nábřeží, dnes nejhezčí část Pardubic, a po jedné straně Jiráskovy ul. Také přeměna „karanteny“ na nouzové sídliště byla prospěšným a pokrokovým dílem města, bezdomovci nebyli. Na Skřivánku postavilo dva domy „obecňáky“, později levné dva na Židově a v 30. letech moderní obecní dům za divadlem s novou hasičskou stanicí. Postaralo se tak, ved...Dostihový spolek Pardubice

Na ustavující schůzi 15.12.1992 v hotelu Zlatá štika byl založen a.s."Dostihový spolek Pardubice". Město Pardubice a Dostihový spolek 5.1.1993 uzavřely smlouvu podle které Dostihový spolek bude pořadatelem dostihů na pa.závodiští. Rada města Pardubic 20.1.1993 schválila pronájem dostihové závodiště na 7 let. Pronájem byl r.2000 prodloužen. Spolek na závodišti pořádá řadu dostihů a jiných akcí, jej...Družba

Stavebně bytové družstvo pro celý pa.okres vzniklo postupným spojením menších většinou podnikových bytových a stavebních družstev. Sídlo má v Pardubicích-Trnova při ul.Jiřího Potůčka. Spravuje všechny družstevní byty v Pardubicích, bohužel nové nestaví. ...Družstevnictví

Staré kořeny má na Pardubicku zemědělské družstevnictví, na jehož začátku byl Okresní hospodářský spolek, který prováděl též nákup zemědělských potřeb, hnojiv, krmiv a strojů. Hospodářské družstvo bylo ustaveno 10.10.1890 a po družstvu v Čáslavi bylo druhým v Čechách. Společný nákup hospodářských potřeb byl podstatně rozšířen r.1894, kdy bylo Na Zavadilce postaveno obilní silo. R.1904 bylo družs...East Bohemian Airport - EBA

akciová společnost, založena 29.1.1993. Po dohodě s armádou se od 7.9.1994 stala provozovatelem civilní části pa.letiště. Pa.mezinárodní civilní letiště bylo oficiálně otevřeno 18.5.1995. Od r.2002 se 100% majitelem a.s. stalo město Pardubice. Přistávací dráha prodloužena na 2500 m, rozšířena na šířka 75 m, mohou zde přistávat i obří letouny. Po r.2005 do a.s. vstoupil Pardubický kraj, aby pomohl ...Elektrárny východních Čech

koncernový podnik. Vznikl r.1977 s odůvodněním, že Pardubicko se stává energetickým centrem východní poloviny Čech a zápádní poloviny Moravy. První krokem k tomuto postavení byly Elektrické podniky města Pardubic z r.1905 výkonu cca 20 MW, druhým elektrána Opatovice z r.1960 výkonu 330 ME, třetím Elektrárna Chvaletice 800 MW. Byla ještě plánována elektrárna Opatovice II.o výkonu 1000 MW. Uhlí se m...Finanční úřad v Pardubicích

vznikl r.1854 současně s okresními soudy, s nimiž měl stejnou územní působnost. Na pa. politickém okres byly tři soudní okresy, pardubický, holický, přeloučský. Původně se název byl berní úřad, lidově berňák. První budova okresních finačních úřadů byla postavena 1908 na Pernštýnském nám.čp.80 s průchodem ke zvonici. Současně okresním soudem byla r.1937 na břehu Chrudimky otevřen druhá budova fina...Gabriel – Emil Gabriel

komanditní společnost, velkoobchod autovýzbroji, založena r.1936 v Teplicích, po záboru pohraničí r.1938 přesídlila do Pardubic, Sladkovského ul. Pardubice si vybrala jako tehdy známé město motosportu, ohnisko zájmů motorismu. Firma a Pardubice byly ve světě motorizmu společným pojmem. Její působnost zahrnovala východní Čechy a Moravu....Global Cities Dialogue (GCD)

Pardubice se staly 24.3.2003 členem této prestižní organizace. Dosud byla činnost organizace formální, má být zpoplatněna, město uvažuje o vystoupení....Grémium obchodníků

Ustavující valná hromada 15.3.1886, prvním předsedou zvolen J.V.Střebský. Okresní hejtman, místodržitelský rada Ignác Baukal uložil svolání nové valné hromady za účelem schválení stanov a sestavení seznamu obchodníků. Přípravné práce si vyžádaly mnoho času, tak další schůze se konala 22.3.1888. Uložena povinnost starat se o pokračovací školu kupeckou, členům kteří nebudou posílat učně do školy hro...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014