Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Obchod dle abecedy


Hledat v kategorii Obchod


Hesla v kategorii Obchod dle abecedy:Strana: 1 2 3Obchod

Pardubice, které míjely obchodní stezky nebyly obchodním střediskem. Obchod omezen na malé pa.panství na levém břehu Labe. Začátkem 14.stol.majitel pa.tvrze měl právo vybírat clo ze dřeva plaveného po Labi. Za Pernštejnů se staly obchodním střediskem pa.panství rozsahu dnešního Pardubicka.
3.5.1494 Král Vladislav II.povolil stavbu mostu přes Labe a potvrdil právo mýta,
8.9.1509 Vilém...Obchodní centrum Grand

Pražská správa nemovitosti koupila r.1997 zdevastovaný hotel Grand, 3.07.1997 umožnila veřejnost nahlédnout do jeho útrob. Provedla přestavbu na obchodní centrum, které 2.10.1999 uvítalo první zákazníky. ...Obchodní centrum Styl

s textilem a oděvy otevřen 7.2.1963 po rekonstukci býv. OD MÁJ ve dvou podlažích propojených domů čp.109 U Merkura a čp.110 U lva. První poschodí mělo strašné zelené sklolaminátové průčelí. Zanikl r.1990 po restituci domů. Dnes v domě u Merkura je ve dvou podlažích Asijské tržní centrum....Obchodní dům Danila

otevřen 9.9.1992 na tř.Míru v domě čp.112, dříve JUDr. Jan Žáka, starosty Pardubic a poslance. Obchodní dům zakrátko zanikl, nyní v přízemí herna v poschodí levné zboží....Obchodní dům Máj

Po r.1948 znárodněny domy J.France U Merkura a Waltrův U lva. Jejich prodejní prostory propojeny a 1.8.1949 zde n.p.Obchodní domy otevřely obchodní dům MÁJ o prodejní ploše 78m2. Zaměstnával 25 pracovníků. Po r.1960 došlo k další rekonstrukci, prodejny rozšířeny i do 1.poschodí, 7.2.1963 zde otevřen oděvní obchodní dům STYL...Obchodní dům Prior

Po zbourání jezdeckých kasáren na Palackého tř.7.4.1967 rozhodnuto postavit na místě býv.jízdárny na rohu ul. K Polabinám obchodní dům za 60 mil. Kčs. Výstavba měla být zahájena v zimě 1969-70, základní kámen položen 4.6.1971. Kupodivu terén pro stavbu poněkud zvýšen, snad aby byl zvýrazněn nepříliš velký objekt. Měl být dokončen 1.10.1974, proti plánu otevřen již 23.8.1974, stál 76 mil Kč. Podle ...Obchodní gremium

R.1886 založeno Obchodní gremium obchodnictva - Gremium obchodníků...Píšové - bratři Píšové

známý pa.obchod železem, nástroji a zbožím kovovým. R.1886 Antonín Červenka založil železářský obchod v barokním domě na Bělobranském nám. Po jeho smrti obchod převzali bratří Jaroslav a Stanislav Píšovi, kteří jej vedli pod firmou Bratří Píšové od 7.-5.1910, pak jediným majitelem Stanislav. R.1927 koupil dům čp.1 Bělobranské nám., přestavěl podle návrhu arch. K.Řepy, obchod podstatně rozšířil, ...Pojízdné prodejny

zajíždějící do nejmenší obcí Pardubicka provozovalo s.d.Jednota Pardubice, po r.1990 zanikly. ...Potraviny n.p.

Monopolní státní obchod s potravinami. Užíval staré znárodnění prodejny, stavěl nové obchody-velkoprodejny, později samoobsluhy na sídlištích i v přípojených obcích. Pro Duklu původně postaveny dva obchody, po 10 letech je doplnila samoobsluhou při dnešní ul.Čs. armády. V Polabinách postaveny 4 samoobsluhy, Jana, Dana, Hana. Na tř.Míru zřízena velkoprodejna potravin a lahůdek, známá pod lidovým n...Prior - obchodní dům

7.4.1967 rozhodnuto postavit v Pardubicích na místě býv.kasáren obchodní dům za 60 mil Kčs, plánovaný obrat 280 mil.Kčs, prodejní plocha 5850 m2. Základní kámen položen 4.6.1971, dokončení plánováno 1.10.1974. Na místě zbouraných jezdeckých kasáren 23.8.1974 otevřen 1.pa.obchodní dům PRIOR. Postaven podle projektu architektky Žertové z Brna. R.1992 jej koupila americká firma KMART, roku 1996 za...Radio Koten

obchod na Wilsonově tř., za okupace Na Zeleném. Instalace rozhlasových zařízení pro divadla, obce, města, továrny a školy, provoz v Sakařově ul. Po znárodnění začleněn do okresního komunálního podniku Kovopodnik....Rakvičky

křehké cukrářské výrobky se šlehačkou, údajně vynález pa. cukráře Hofmana, který měl známou cukrárnu v Pasáži....Restaurace

10.2.1968 po rekonstrukci znovu otevřena restaurace U Dušičků na Pernštýnském nám. Od poloviny ledna m.j. nabízela ve III.cenové skupině Pardubický špís a Pernštýnský řízek. 15.12.1968 slavnostní otevření za 150 tis.nově upravené výletní restaurace Dubina se 60 místy. 7.6.1973 Na Skřivánku otevřen zahradní trakt restaurace „Na Spravedlnosti“, původně „U Rýgrů“. 10.12.1979 na Slovanech ote...Samoobsluhy

od 60.let jako velký úspěch socializmu budovány ve všech částech města. - 29.4.1961 v Nemošicích otevřena nová velká samoobsluha. - 9.5.1961 místo po bývalého přízemního domku na Stalinově (dnes tř.Míru) u pošty se změnilo v malebné náměstíčko pro odpočinek s obrazovým zpravodajstvím, zakrátko zastavěno samoobsluhou, ta. Po r.1995 zbourána, snes nemalebná volná plocha. - 1.10.1961 v Karlově ...Severka

restaurace v novém bloku na severní straně Palackého tř. vedle Prokopova domu, kde ve staré zástavbě byla restaurace Mexiko....Služby v Pardubicích před 150 lety

Roku 1868 Pardubice měly 580 domů a 7 500 obyvatel. Sloužilo jim 379 provozoven, jimž říkáme služby obyvatelstvu. Nejvíce bylo obuvníků 49, dále bylo 26 krejčích, 4 kožešníci, 4 koželuzi. Byl tu jeden fotograf, 4 hodináři, ale také jen jeden holič, prý proto, že byla doba plnovousů. Celému městu a okolí sloužila jedna lékárna, 3 knihaři, 3 zasilatelé, kteří byli současně velkoobchodníky. Byli zd...Supermarkety - hypermarkety

3.10.1996 v Trnové otevřen supermarket "MANA", 2. v Pa., dnes zaniklý. 20.11.1997 otevřen v Pardubicích supermarket Delvita. 12.02.1998 otevřena prodejna Penny Market na Dubině. 19.7.1998 v Pa.Trnové otevřen hypermarket GLOBUS, po Praze a Brnu třetí v ČR 25.10.1998 v Polabinách otevřen hypermarket KAUFLAND. 3.11.1998 v Trnové otevřen supermarket BAUMAX. 10.3.1999 u Trnové otevřen megamarket...U Schwarzů

výletní restaurace za Kostelíčkem při Dašické silnice, přezdívaní Kafarnou - hospody....Vetešnictví

byly obchody s velmi použitým zboží, hlavně oděvy a obuví, příležitost ošacení lidí v nouzi. Část zboží vracena do výroby, stará hadry do papíren a p. R.1926 vetešnictví provozovali: Hösslerová Božena Labská ul., Kaplanová K. a Koldinská K. v čp.27 v Karlově ul., Pohl Emil Labská ul., Praus Čeněk Ležánka, Tumová Fel. Smetanovo nám, Vavruška J.Hronovická ul. ...Strana: 1 2 3

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014