Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Stavba

lidové družstvo, Pardubice vzniklo r.1953, 14.4.1973 oslavilo 20 let trvání. Po r.1970 si při Palackého tř. na rohu Jungmanovy ul.postavilo čtyřpodlažní administrativní budovu. ...Stavební bytové družstvo Družba

vzniklo postupným sloučením řady menších stavebních bytových družstev vzniklých při pa.podnicích po zahájení družstevní bytové výstavby. První družstevní domy postaveny při Sezemické ul.r.1962. Na severní straně ul.Jiřího Potůčka si před r.1980 postavilo správní budovu. R.1989 SBD Družba oslavilo 30 let trvání. Dnes spravuje většinu družstevní bytů v Pardubicích, bohužel další nestaví....Stavební podnik města Pardubic

po r.1950 jeden z městských komunálních podniků. Měl rozsáhlý areál za podjezdem na Skřivánku po zaniklé firmě Hübner-Opitz. Při tehdejším nedostatku stavebních kapacit, umožňoval městu levně, rychle provádět menší stavby, rekonstrukce. Stavbami pro jiné místní podniky i soukromníky, přinášel městu finanční prostředky. Ve dnech 28.3.a 5.4. 1988 ve Stavebním podniku města Pardubic volba ředitele, ...Stavební podniky

Před r.1948 byla v Pardubicích řada drobných stavebních podniků. Ty byly po r.1948 znárodněny a spojeny v pozdější velký národní podnik Pozemní stavby Pardubice. Kromě toho vyrostly v Pardubicích silné národní podniky Průmstav a Plynostav. Na náměstí Budovatelů si postavily blok tří správních budov. V budově Pozemních staveb měl sídlo ještě n.p.PREFA Pardubice. Město mělo komunální Stavební podn...Středisko prací a služeb

v Polabinách zahájilo činnost 15.1.1973. Studentský podnik SSM, sedmý v republice s cílem pomoci národnímu hospodářství krátkodobými brigádami, zabezpečováním obtížně mobilizovatelných pracovních sil z řad studentů....Svazarm

po r.1948 celostátní vrcholová organizace, člen Národní fronty. Sdružovala branné sporty, střelecké, motorizmus, letectví a j. V Pardubicích do r. 1960 krajský výbor Svazarmu, poté jen Okresní výbor. Sídlo měl v býv. hostinci U modré hvězdy před podjezdem. - 4.2.1954 I.Krajská konference sjednocené branné organizace – Svazarmu, zprávu o činnosti přednesl předseda J.Náhlovský. - 29. 9.1971 Ve výs...TechnoPark

- 20.10.2004 ustavena komanditní společnost TechnoPark s cílem zajistit výstavbu technologického centra v průmyslové zóně St.Čivice. - 21.2.2005 rektor UPa.Prof.Ing.M.Ludvig podepsal smlouvu o vstupu UPa do společnosti. - 27.10.2007 slavnostní položení a poklepání základního kamene TechnoParku Pardubice. - Stavba architektonicky vynikající dokončena r.2008 za 420 mil.Kčs, 300 mil.Kč získal k...Tělovýchova

7.2.1953 sobota, v pardubickém hotelu Grand slavnostní zasedání nově ustaveného Krajského výboru pro (sjednocenou) tělovýchovu a sport, do čela postaven dlouholetý tělovýchovný pracovník Hugo Konvalinka. - 1.7. 1966 vstupuje v platnost dvoustupňové řízení článků ČSTV, bez krajských orgánů, první předzvěst chystaného rušení totalitních krajů, po r.1968 zapomenutého. ...Tělovýchovné jednoty

v Pardubicích k 31.12.1971 se zaokrouhlenými počty členů, bez žactva: T.J.Dynamo 1100 členů T.J.VCHZ Synthesia 700 T.J. Tesla 700 T.J. Rudá Hvězda 600 T.J. Lokomotiva 600 T.J. Sokol Polabiny 350 T.J.PARAMO 300 T.J. Slovan-Průmstav 300 T.J. Pardubičky 250 T.J. Slavie VŠCHT 250 T.J. TMS 200 T.J. Vodní t...Těsnopis

11.12.1883 v Pardubicích založen Klub stenografů....Toastmasters Intenational Pardubice Enthusiast

společnost jejíž programem je kultivování mluveného projevu a rozvíjení tvůrčích schopností jednotlivců, byla založena r.1998 jako první v ČR, má v průměru 25 členů. Dvakrát ročně se konají mezinárodní řečnické soutěže. R.2002 byla pořadatelem podzimní Evropské Konference Toastmasters Internacional. Členka Zuzana Grofová pracuje ve výboru evropského distriktu. U příležitosti vstupu ČR do EU společ...Tramping

zakotvil v Pardubicích brzy po příchodu do Čech. Jezdilo se do Železných hor, nejvíce k Sečské přehradě po jejím naplnění, něž zde vyrostla rekreační střediska. V Pardubicích provozován na chatách, původně velmi prostých, po obou březích Labe ke Kunětické hoře. 26.1.1931 založeno Sdružení trampských osad Pardubice -STOP. Dle tisku bylo r.2011 v Pardubicích asi 30 trampských osad. Po r.1945 zde půs...Trias

základní organizace České speleologické společnosti v Pardubicích vznikla r.1987, se 16 členy zprvu zkoumala vápencové jeskyně v Železných horách, nejvýznamnější Podolskou jeskyni. ...Tvar

Výrobního družstva PENCO Pardubice založené r.1945 bylo po 10 letech přejmenováno na TVAR Pardubice, zaměřené na zpracování plastických hmot. Mělo malou, starou provozovna na Zavadilce. Odtud se v 60.letech přestěhovalo do většího, zchátralého, provozu na Vrtálně po CENTROPENU přemístěném do Dačic. Po r.1970 vybudován moderní závod za Židovem. V květenu 1978 VD TVAR uzavřelo kontrakt na výrobky z...Tyflo Centrum

dobrovolně sdružení nevidomých, slabozrakých a jejich přátel, aktivní pobočka v Pardubicích, 18.6.2007 uspořádalo vyjížďku na 70 nevidomých a slabozrakých z Pardubicka, Kolínska, Chrudimska na lodi Arnošt, kterou zpestřil jeden z účastníků hrou na harmoniku....Typografia

zájmové i společenské sdružení tiskařů. Místní pa.odbočka se Syndikátem čsl.novinářů v Pardubicích uspořádala 14.až 28.11.1937 v Městském průmyslové muzeu výstavu obrazů a grafiky pa.rodáků, ak.malířů F.V.Danihelky a Vojmíra Vokolka....Ústřední matice školská

sdružení pro podporu škol na převážně německém území založené r.1880 v Praze. Pardubický odbor vznikl r.1883. V Pardubicích 14.8.1890 zahájen jubilejní X.sjezd Ústřední matice školské. Dne 15.8.1890 navštívil Pardubice čestný občan zdejší, vůdce národa Dr. Fr.Ladislav Rieger a předsedal valné hromadě Ústřední matice školské. Po regulaci Chrudimky r.1910 pa.odbor Matice převzal a opravil restaurac...Útvar hlavního architekta

Po r. 1985 bylo při MěstNV Pardubice zřízeno Městské urbanistické středisko, jeho zakladatelem a vedoucím, prvním hlavním architektem Pardubic byl Ing.arch. Zdeněk Kozub z Ostravy. Narozen 1933, od r.1958 pracoval v pa.Stavoprojetku, od r.1985 místopředseda KPP. Bohužel v lednu 1987 na následky úrazu zemřel, právě v době, kdy se začaly uplatňovat jeho záměry v rozvoje Pardubic. Jeho nástupcem se s...Veterinární nemocnice

Ve Štrossově ul.1.7.1934 zrušena vojenská nemocnice otevřená r.1898. Areál změněn na veterinární nemocnici pa.jezdecké posádky. Postupně přeměněna na veterinární nemocnici pro veřejnost. Sem umístěna okresní veterinární správa. Po r.1950 zřízeno státní veterinární školící středisko s hotelem. Po r.1990 školící středisko zaniklo, hotel privatizován, veterinární správ přemístěna na Židov. Privatiz...Vodní družstvo

pro úpravu řeky Loučné a potoka Lodrantky ustaveno 22.6.1885 v Dašicích, v okolí následoval další odvodňující zamokřené pozemky a upravující toky, aby bylo zabráněno povodním, Pardubice byly centrem toho dění. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014