Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Rolnické družstvo

Hospodářské družstvo po otevření obilního skladu za pa.nádražím, dnes ul.K Vápence, svolalo na 21.8.1904 valnou hromadu, na které se přejmenovalo na Rolnické družstvo, zapsané společenstvo s ručením omezeným. Předsedou představenstva se stal J.V.Markalous. Nová organizace v novém objektu začala slibně, obchod 1.roce byl značný, prodáno 253 vagonů obilí. R.1909 obchod poklesl, klesla cena obilí. Bi...Rotary klub

v Pardubicích založen 4.3.1927 na ustavující schůzi v hotelu Veselka, zakládajícím členem byl 22-ti letý Arnošt Košťál. Po 41-ti leté nucené přestávce obnovil svou činnost 1.7.1995, jeho 1.předsedou zvolen Ing.arch.Miroslav Petráň ml....Sbor dobrovolných hasičů

v Pardubicích založen r.1878. Viz Hasiči...Sdružení historických sídel

Pardubice, člen sdružení, uspořádaly 26.3.1997 v hudebním sále radnice setkání členů Sdružení historických sídel východních Čech. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo ...Sdružení měst a obcí

zahájilo 18.6.1996 v Pardubicích dvoudenní zasedání Výborů městských obvodů a částí statutárních měst a hlavního města Prahy...Sekuritas

akciová společnost v Praze, smluvní společnost Autoklubu republiky ČSR pro pojišťování záruk z triptichů, jakož i pojišťování p.t.členů jako majitelů automobilů a motocyklů. Na střeše nového domu na rohu Sladkovského ul. a Wilsonovy tř.( tř.Míru) s novou lékárnou, který projektoval Ing.Sedlák, bývala její reklama. Podle ní dům, někdy i lékárna, obecně nazýván Palác Sekuritas. Reklama zanikla př...Seniorcentrum

Organizace zřizovaná městem zajišťující všestranné využívání volného času byl otevřen 7.4.1998 v bývalé mateřské škole na Pospíšilovo náměstí....Skaut

Politická správa okresu Pardubice vzala na 10.5.1921 vědomí stanovy Místního sdružení přátel skautingu v Pardubicích, to již 4.5. uspořádalo v restauraci na stadionu přednášku majora Al. Těšitele: „Co má vědět skaut, jeho rodiče a přátelé o branné výchově“. - 24.4.1999 slavnostně otevřen skautský domov v parku na Špici, jehož stavba začala r.1994, zakrátko jej vypálil neznámý žhář. R.2011 otevř...Skauti na Pardubicku

(Ze zpráv denního tisku 20. a 30. let 20.století) V roce 1911 založil v Čechách profesor A.B.Svojsík ze studentů první skalutský oddíl. Samostatný spolek Junák – český skaut byl ustanoven v roce 1914, 1915 přibyl dívčí odbor. V Pardubicích vznikl první skautský oddíl roku 1919. O rok později se již skauti podíleli na úklidu hradní zříceniny na Kunětické hoře. První propagační tábor na Olšink...Služby města Pardubic

založené r.1996 zabezpečují potřeby města zejména v oblastech: úklid veřejných prostranství a komunikací, likvidace odpadů, zajištění osvětlení města, správa hřbitovů, provoz krematoria. Mají 6 samostatných provozů: čištění města, údržba komunikací, péče o zeleň, likvidace odpadu, veřejné osvětlení a světelná signalizace, pietní služba. Zajišťují i služby v oblasti reklamy, informační navigační...Sociální služby města Pardubic

mají sídlo v ul.Kpt.Jaroše čp.726, ředitelem 10.6.2010 jmenován Mgr.Petr Krejčí, dosavadní ředitel Domova pro seniory U Kostelíčka. K městským sociálním službám dnes patří Domov důchodců U Kostelíčka, dva penziony pro důchodce na Dubině, azylový dům pro ženy a matky s dětmi PAPRSEK otevřený 9.3.1994 v ul.Na Spravedlnosti, asylový dům pro muže v Milheimova ul a U sv.Trojice otevřený r.1993, Dětský ...Soud

vykonávali konšelé podle zásad o soudu konšelském, které vydal Vilém z Pernštejna 18.6.1512 v rámci obecního zřízení. Do podrobností propracované překvapují svou moderností. Jednat se má bez zbytečných průtahů a odkladů, do soudní síně nesmí nikdo se zbraní, žádný konšel se nesmí za nikoho přimlouvat atd... Nad formálním průběhem a zachováváním sněmovních nálezů bděl radní písař, zapisoval také v...Spořitelna

Městská spořitelna v Pardubicích, r.1945 jako jiné peněžní ústavy znárodně. Stala se částí České státní spořitelny. - 21.4.1975 na Palackého tř. v Pa.otevřena nová budova České spořitelny postavená podle projektu architektů Miloše Návesník, Lubomíra Drimla a Miroslava Řepy. - R.1990 Česká státní spořitelna privatizována s názvem Česká spořitelna, pardubická pobočka, původně Městská spořitelna,...Sružení cestovatelů v ČSFR "GLOBE

v Pardubicích ustaveno na ustavující schůzi 12.5.1990....Stará pošta

Při zahájení provozu na železnici 24.8.1845 zřízena na pa.nádraží poštovní stanice, postavena poštovní budova čp.191 za přejezdem, kde je ulice Na Staté poště. Provozoval ji poštmistr Josef Kraus. R.1854 koupil dům čp.61/62 na Zeleném předměstí, naproti dnešní hlavní poště, poštu sem přenesl. Předpokládal vznik hlavní, Královské třídy. Dům byl jedním z mála dvoupatrových. Pošta r.1891 postátněna ...Státní bezpečnost

měla v Pardubicích do r.1960 hlavní sídlo v býv. hotelu Libuše Hlaváčova ulice, jakousi pobočku v býv.hotel Bouček Havlíčkova ulice. Po r.1960, po vzniku Vč.kraje, patrně jen pobočku v nové budově Bezpečnosti v ul.Na Spravedlnosti. Archiv StB - r.1997 Ministerstvo vnitra zřídilo v přístavbě kláštera Saleziánů, bývalé škole, archivní službu pro vyhledávání ve svazcích StB, po r.2000 zrušena....Státní okresní archiv

Městský archiv od 1.1.1961 sloučen s Okresním archivem, dnes Státní okresní archiv. 29.6.1978 v 1. poschodí okresní vzorné knihovny otevřena výstava archiválií k dějinám Pardubic ze Státního oblastního archivu Zámrsk a Okresního archivu Pardubice. Byl umístěn v pa.zámku. R.1979 pro opravy zámku vystěhován. Pracovnice OA roztřídily a odstěhovaly 900 bm písemností z dosavadních prostor, do depozit...Státní pojišťovna

zřízená r.1945, měla v Pardubicích sídlo v budově býv. Občanské záložny na Pernštýnském nám. Viz Česká pojišťovna....Státní statek Pardubice

Vyčlením z O.P.(oborový podnik) Velkovýkrmny Praha–Řepy 1.1.1987 zřízen Státní statek Pardubice, pro celé Pardubicko, se sídlem v Dražkovicích, ředitelem jmenován Ing Miroslav Souček. ...Státní ústav pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek

založený zásluhou primáře MUDr. Cyrila Gály v pa.nemocnici zahájil 6.10.1930 činnost. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014