Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9OUL

Lidové spotřební družstvo, k jehož založení dali 22.3.1868 podnět členové pa.Besedy sdružení v „obci Švihov“, prodejnu mělo v Pernštýnské ul.č.6. Brzy zaniklo, myšlenky ožila 1897, kdy vzniklo družstvo BUDOUCNOST, po r.1948 JEDNOTA. ...Pardubická plavební a.s.

16.3.2000 ustavující schůze, zakoupila výletní loď, která 12.10. 2000 v přístavišti pod stadiony pokřtěna "ARNOŠT Z PARDUBIC". Na svou 1.jízdu s pasažéry vyplula loď Arnošt z Pardubic v sobotu 28.10.2000 z Pardubic do Srnojed a zpět. Využívána k jízdám po Labi, proti proud do Kunětic, po proudu ke zdymadlu u Srnojed, případně až do Přelouče. V přístavišti vyžívána jako restaurační loď. R.2011 se ...Pardubická výstavní a veletržní - PVV

PVV spol.s r.o., r.1993 ji založily pa.firmy Zeus, Vidocq a Vapet 3.8.1994 PVV převzala od pa. Magistrátu do pronájmu na 99 let objekt Městských lázní s 25m bazénem. Upravila je pro výstavní a prodejní účely pod názvem IDEON. Na místě býv. bazénu zřízen víceúčelový sál pro 1000 osob, který navrhli ak.arch. Miroslav Řepa a Ing.arch. Lubomír Driml. ...Pardubické družstevnictví

Má základ již v Občanské záložně založené r.1863. Spotřební družstevnictví začíná družstvem OUL, které 22.3.1868 založili členové sdružení v „Obci Švihov“ při Měšťanské Beseda. R.1897 založeno lidové spotřební družstvo BUDOUCNOST. To se vzrostlo na největší ve východních Čechách, r.1948 mělo 16 tis. členských rodin a 122 prodejen. Toho roku spojeno se družstvem JEDNOTA Ústí n.O., převzalo jeho jm...Pardubické noviny - 19. století

orgán strany svobodomyslné, nákladem družstva, vydavatel a redaktor Antonín Štengl, Antonín Juklíček, Jaroslav Vorel, tisk Fr.Hoblík, vycházel od 5.10.1889, zanikl r.1900....Parforsní společnost

R.1850 přišel do Pardubic saský baron Zedtwitz. Rozhodl se obnovit Parforsní hony přerušené r.1848 po odchodu knížete Liechtenštejna, který je z velké části financoval. Nabídl dřívějším účastníkům honů, že je bude organizovat, když budou zajištěny prostředky na úhradu výloh. K tomu založena Parforsní společnost, pravidelní účastníci honů se stali členy s finančními, subskripčními, podíly účastník...Pedagogická poradna

otevřena pro rodiče 29.2.1956 v budově 1.osmiletky v Pardubicích, pak ve Smilově ul., dnes Pedagogicko-psychologická poradna Sukova třída....Peněžní ústavy

Banky, Městská spořitelna, Občanská záložna, Okresní záložna hospodářská
- 5.01.1863 v Pardubicích založena Občanská záložna.
- 15.7.1886 založena Městská spořitelna, záhy oblíbený a úspěšný peněžní.
- R.1886 v Pardubicích zřízena pobočka Rakousko-Uherské banky, kde ?
- R.1893 Živnostenská banka koupila Krausův dům čp.113, r.1924 jej přestavěla jej.
- 17.9.1900 1....Plemenářský podnik

po znárodnění jméno býv.Hřebčince Nemošice a název ulice v Nemošicích vedoucí k němu. ...Pohřební ústav

27.4.1905 městská rada poukázal k výplatě 3000,- Kč na zasklení pohřebního vozu dodaného místní firmou Hynka Krpaty, usnesla se opatřit vůz na věnce. Městský pohřební ústav v Pardubicích zahájil činnost 1.1.1930....Pojišťovny

- R.1981 otevřeně nová 4patrová budova Státní (dnes České) spořitelny u býv. Veselky.
- 29.6.1995 ve Smilově ulici otevřena rekonstruovaná budova Pojišťovny IPB,
- 7.10.1996 na tř.Míru předána do užívání nová budova pojišťovny Česká Kooperativa.
- 17.1.1997 v přestavěném domě ve Sladkovského ul.otevřela kanceláře divize a.s.Chmelařské pojišťovny.
- 20.5. 1998 naproti kinu J...Policie

Do r.1945 měly Pardubice jen městkou policii. Funkcí státní, s vyššími pravomocemi, vykonávali v Pardubicích i na venkově četníci, kteří měli stanici v přízemí dnešního Evropského domu. R.1945 začleněni do nově vytvořené Veřejné bezpečnosti - VB, později Sbor národní bezpečnost-SNB, který zajišťoval bezpečnost ve městě. Městská policie zrušena. Pro krajské a okresní velitelství SNB levně postavil...Pošta

Stát r.1720 převzal poštovní spoje, dříve soukromé, i s dopravou osob. Pardubice neležící na žádné císařské silnici, byly mimo její síť, hlavní poštovní sběrna byla v Chrudimi. R.1769 chrudimský poštmistr zřídil v Pardubicích listovní sběrnu pro svou stanici. Soukromou sběrnu v Pardubicích zřídil r.1771 Jan Kulhavý v domě čp.42 Pernštýnská ul., udržela se zde do jeho smrti r.1819. Jména poštovních...Přístav, akciová společnost

18.5.1994 rada města Pardubic schválila návrh na vznik společnosti, která bude spolupůsobit při splavnění Labe do Pardubic do r.2000 a při budování pa.přístavu. Zakládající smlouva a.s. Přístav Pardubice podepsána 29.9.1994. Akcionáři se staly: město Pardubice, město Přelouč, Povodí Labe a.s., České přístavy a.s., Čs. plavba labská a.s., CEVA Prachovice a.s., COMET s.r.o., Solné mlýny a.s., UNI...Průmyslová, obchodní a živnostenská poradna

založena 1919, v budově Průmyslového muzea, r.1926 ústřední výbor: předseda Ing.Josef Prokop, místopředsedové: Karel Kerhart, Karel Jičínský, Josef Sochor, pokladník: ředitel Antonín Tlustý, vedoucí tajemník: prof.JUC. Richard Kliment. Od r.1931 podstatně rozšířená působila ve prospěch rozvoje Pardubic v nové budově Průmyslového muzea....Radio Jiskra

výrobní družstvo strojníků a nástrojařů Pardubice. Vyrábělo ve strojním oddělení kuličkové věnečky, hustilkové sponky a zámky „SKAUT“. V raditechnickém odd. vyrábělo reproduktory, kondezátorové mikrofony, radiopřístroje a radiosoučásti. Po r.1948 zaniklo. ...Radioklub Pardubice

ustaven na valné hromadě 25.1.1934. V Pardubicích uspořádal celostátní Radiovýstavu, zahájenou 30.9.1934. 13.dubna 1938 pořádal v Gradu přednášku Ant.Rakouše, majora telegrafního vojska v Brně na téma: Krátkovlnní amatéři a jejich význam pro CPO a obranu státu. Ještě v květenu 1956 připravil v pardubickém Domě umění, býv. synagoze, výstavu vývoje radiopřijímačů od krystaly, přes tří a čtyřlam...Rakousko-uherská banka

zřídila v Pardubicích r.1886 pobočku, nepodařilo se zjistit kde. Živnostenská banka r.1893 koupila Krausův dům čp.119 Královská třída. Část 1.pochodí pronajala Rakousko-uherské bance. R.1906 rozhodnuto, že Městské divadlo nebude postaveno na původně uvažovaném místě, za dnešní ul. U Divadla, ale před ní. Zakoupené staveniště prodáno Rakousko-uherské bance, která zde v r.1908-09 postavila výstavný ...Ředitelství pošt a telegrafů

Zřízení filiálky poštovního ředitelství požadovalo r.1894 Obchodní gremium. Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích zahájilo činnost 13.11.1919. Stavba budovy Ředitelství pošt a telegrafů zahájena 19.1.1924 podle projektu ak.arch.Ladislava Machoně. R.1939 z budovy Ředitelství pošt a telegrafů odstraněn velký kamenný znak s českým lvem, část budovy se stal sídlem Oberlandratu, úřadu německého z...Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Předsedou Regionální skupiny budoucího kraje Pardubice zvolen 20.7.1998 primátor Pa. Ing Libor Slezák Csc. Zakládací listiny Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje podepsány 8.4.1999 na pa.radnici za účasti pa. primátora Ing.J.Stříteského a zástupců: Chrudimi, Přelouče, Č.Třebové, Ústí n.O., V.Mýta, Litomyšle, Svitav. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014