Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno dle abecedy


Hesla v Parpedii dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67...4.rychlá divize

narozená 16.3.1867, zasloužilá pracovnice přeloučského muzea. 4.rychlá divize. Ve třicátých letech min.století byla v Pardubicích zřízena divize rychlého nasazení, jediné vyšší vojenské velitelství v minulosti Pardubic. Divizi tvořila motorizovaná brigáda a jezdecká brigáda, její hl avní složkou byl pardubická dragounský pluk č.8, k ní patřila cyklistická ekadrona. Dalšími složkami diviz...50. rovnoběžka

Při 5.výročí DFJP UPa 29.4.1998 v hale hlavního nádraží odhalena deska označující 50.rovnoběžku. ...Abilympiáda

celostátní soutěžní přehlídka osob se zdravotním postižením, patří od roku 1992 k nejvýznamnějším aktivitám České abilympijské asociace. Disciplíny pracovního i volnočasového charakteru s pevně stanovenými pravidly – namátkou fotografování, malování na kameny, cukrářství, počítačová editace textu nebo košíkářství – dávají vozíčkářům, nevidomým, neslyšícím i soutěžícím s jiným zdravotním handicapem...Adámek Jaroslav, prof.

narozený 1.6.1877, odborný pracovník pardubického muzea. Adámek Karel, od roku 1848 poslanec Zemského sněmu za Pardubicko- venkov, 7.12.1910 jmenován čestným občanem Přelouče. Zemřel 11.1.1918. ...Adlsbach Jiřík z Damsdorfu

hejtman pardubického panství, zemřel 24.4.1592, pohřben byl v pardubickém chrámu sv.Bartoloměje, kde v kapli piety je zasazen jeho náhrobník. Damsdorf je dnes obec Tomíkovice u Vidnavy. ...Administrativní budovy

Administrativních budov mají Pardubice nedostatek, důsledek jejich dlouholetého poddanského postavení. Po staletí stačila malému městu jen malá radnice a pro správu celého panství kancelář v zámku. Po vzrůstu velikosti a významu Pardubice proto noví schopní představitelé města přistoupili ke stavbě nové radnice dokončené r.1894 na místě malé barokní radnice a dvou sousedních domů. R.1908 postav...Administrativní centrum Vinice

jméno rozsáhlého moderní administrativního centra na místě býv. továrny Vilém Čížek na kamna a ocelové konstrukce při ulici K Vinici. Od října 2007 je vlastním nákladem postavila firma DOMEC dle projektu CODE Pardubice, otevřeno v květen 2009. Vyznamenáno jako stavba roku Pardubického kraje 2009. ...Adolfa Opálky

ulice v novém malém sidlišti na západním okraji Trnové, nedaleko pomníku Jiřího Potůčka-Tolara.
Adolf Opálka (1915 -1942) velitel paraskupiny Out Distance připravující atentát na Heydricha, zastřelil se v boji s přesilou v kostel sv. Karla Boromejského v Praze. ...Aeroklub

viz Aviatické družstvo, Východočeský aeroklub...AFI Palác

obchodní a společenské centrum, na 20000 m2 s více než 100 obchody, které zabralo celé Masarykovo nám. Stavba za miliardu Kč zahájena 8.11.2006, otevřena v listopadu 2008. Kromě obchodů je zde multikino CINEMA CITY, doplněn byl společenský a kongresový sál. V suterenu je 542 parkovacích míst. Pozoruhodná se prostorná středová pasáž napojena na obchodní dům TESCO, tvořící zastřešenou obchodn...AFK Svítkov

První stopy sportovní činnosti ve Svítkově jsou z r. 1910, kdy vznikl SK Svítkov. Ten r.1921 zanikl, ale 27.11. byl založen AFK Svítkov. Navázal ve fotbale na úspěšnou činnost SK. Ale musel hledat nové hřiště. Najmul jej od p.Velínského a Sirůčka. AFK měl také atletický a hokejový odbor. Byl aktivní do konce okupace i po ní do sjednocení. ...Agentura ochrany přírody a krajiny Pardubice

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je zařízení ministerstva životního prostředí. Její regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory a krajské středisko Pardubice má pobočku v Pardubicích v Jiráskově ulici č. p. 1665. ...Aglomerace

Za Východočeského kraje byla prosazována umělá tzv. Hradecko-pardubická aglomerace, podložená jen politicky. Rozumnější je aglomerace Chrudim-Pardubice, hospodářsky nejvýznamnější část Pardubického kraje. Při vzdálenosti 10 km je nutná co nejužší spolupráce, zejména dokončení rozestavěné trati Pardubice-Chrudim a propojení městskou hromadnou dopravou. ...Agrobanka

spolu s Domem techniky postavila na Náměstí Republiky společný moderní objekt, který zacelil proluku na západní straně náměstí a to po 100 letech uzavřel. Základní kámen byl položen 9.10.1991 a objekt otevřen 6.9.1993. Na investici se Agrobanka podílela 60 %. Před koncem století Agrobanka zanikla a dnes je zde GE Money Bank. ...Agropa

zemědělská výstava, která se od roku 1994 konala v areálu pardubického dostihového závodiště se od svého 5.ročníku roku 1998 soustřeďovala na vše co souvisí s chovem koní. Pořádalo ji sdružení KJK, jehož jednatelem byl roku 1998 Miloslav Kaše. Dne 25.6.1999 zahájen 6.ročník třídenní zemědělské výstavy v Pardubicích. Později ji nahradil širší akce Koně v akci....Agroprojekt Pardubice

byl jedním z řady projekčních ústavů, které vznikly v Pardubicích v 50. letech 20.stol. Byl založen r.1954 a projektoval zemědělské stavby, ony pověstné „velkokapacitní“ kravíny aj. zemědělská zařízení. Na dnešní tř. Jana Palacha postavil vlastní provozní budovu. R.1989 oslavil 35.výročí vzniku, po r.1990 zanikl....Agrostav

Pardubice vznikl r.1971 jako Zemědělské stavební sdružení, zajišťoval výstavbu zemědělských objektů a meliorace zemědělských pozemků na Pardubicku, výrazně přispěl ke změnám krajiny Pardubicka. V ul.Boženy Němcové postavil ve dvou etapách budovu Okresní zemědělské správy, kterou po r.1990 zvýšil pozoruhodnou nástavbou. V budově sídlí několik zemědělských organizací a Agentura ochrany přírody a...Akademický spolek Arnošt

byl ustaven 11.11.1883, když již 12.9.1883 byl schválen záměr jeho založení. Prvním předsedou se stal studující chemie Josef Krátký. Arnoštovo jméno v názvu budilo mylné představy o zaměření spolku a proto bylo r.1904 jméno změněno na Spolek akademiků Pardubických. R.1906 spolek přijal za členy absolventy reálky vedené schopným Vojtěchem Kristiánem Blahníkem. Ten však r.1912 odvedl část ml...Akademie hudby

zahájena 26.9.1961 první přednáškou pražského hudebního vědce Dr.J.Paclta. O další činnosti chybí zprávy. ...Akátová ulice

v Černé za B. u zastávky, podél železniční trati při akátovém a borovém lesíku....Akce "Z"

zajišťovala výstavbu menších investic z části financovaných a z části prováděných dobrovolnou prací občanů. V jejim rámci vznikla řada potřebných staveb hlavně v připojených částech Pardubic. V Pardubicích nejvýznamnější akcí byla výstavba víceúčelové zařízení TJ (tělovýchovná jednota) Tesla Pardubice pod Vinicí s plochou 1500 m2 ve dvou podlažích, s halou stolního tenisu, společenskými sály a u...Akciový fond zřízenců společnosti Telegrafia

vznikl krátce po přemístění akciově společnosti Telegrafie r.1920 do Pardubic. Zprávy o jeho činnosti chybí....Akvadukt

Akvaduktem jako stavěli Římané se chlubit nemůžeme. Pernštejnští rybníkaři však malými akvadukty – vodními můstky- řešili problémy mimúrovňového křížení dvou toků, jako na Opatovickém kanále i na Loučné. Na území Pardubic je akvaduktem vyřešeno křížení Haldy se Spojilským odpadem, k němuž lze přijít uličkou Do Nového. Spojilský odpad mimoúrovňově kříží také Chrudimkou, což je ale vyřešeno schybk...Akvarijní spolek

Byl v Pardubicích již před r.1914. Začátkem války pomohl Okrašlovacímu spolku osadit rybníček pod Vinicí vodním rotlinstvem a pestrými rybkami. R.1926 mu Okrašlovací spolek věnoval 600.- Kč na zřízení zoologického pavilonu...Alej

První alej vysázel r.1819 od lávky přes Chrudimku ke Kostelíčku plukovník Saiman, velitel kyrysnického pluku Sommariva, který byl v Pardubicích od r.1816. Plukovník ,,měl smysl pro přírodu a estetický vzhled města“. Hned nato pardubičtí radní zřídili městský alejní fond. Březová alej byla zřízena r.1881 u nových hřbitovů. Okrašlovací spolek r.1892 vysázel Benedettiho alej na břehu ohybu Chru...Aleš Mikoláš

Narozen 18.11.1852, český malíř a ilustrátor. Vytvořil četné kartony, řadu předloh pro výzdobu pardubických budov. Zemřel 10.7.1913. Navštěvoval často Pardubice, kde byl hostem arch. Boži Dvořáka. V ulici U Kamenné vily stojí mohutný Alšův dub, který prý po roce 1900 Aleš zasadil. Pardubice zdobí řada jeho děl: - Neznámější je plastika osazená roku 1903 na Zelené bráně od sochaře B.Vlčka. Pod...Alešova ulice

ulička v severní části Rosic n.L., za nádražím. Mikoláš Aleš slavný český malíř,1852-1913, často navštěvoval Pardubice, kde je více jeho prací. Neznámější je plastika na Zelené bráně znázorňující podle jeho obrazu pověst o vzniku znaku města Pardubic....Alliance Francaises de Pardubice (AFP)

Sdružení přátel francouského jazyka a umění, bylo založena r.1883 v Paříži, jeho úkolem je organizování výuky francouzštiny po celém světě a příprava k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám DELF a DALF. Veřejnost seznamuje též s francouzskou kulturou a uměním. V Pardubicích byla založena r.1913. R. l998 se opět sešli přátelé francouského jazyka a umění a 8.6.1998 uspořádali valné shromáždě...Alpinum

Velkou „skalku“ zřídil arch.V.Vetešník u zámecké zdi v rámci úprav zámeckého příkopu pro Celostátní výstavy tělovýchovy a sportu. V 70.letech min. století ji chtěl ve spolupráci s KPP obnovit a rozšířit Ing. Stibitz. Nedošlo k tomu....Alšův dub

V Bulharské ul. je dům čp.258 který patřil arch. B.Dvořákovi, jehož často navštěvoval Mikoláš Aleš. Díky tomu se Pardubice mohou chlubit několika Alšovými díly, m.j.ve výzdobě přístavby kostela sv. Bartoloměje, kterou arch. B.Dvořák projektoval. Při jedné návštěvě prý osobně zasadil v sousedství Dvořákova domu mladý dub. Je to již mohutný stoletý strom, lidově nazývaný Alšův dub. Je tak známý...Alžbětina třída

U býv. Veselky končila přímá císařská silnice od Chrudimi postavená 1819. (Původní cesta do Chrudimi vedla Karlovou ulicí.) Novou silnici r.1845 přetnula železnice a nedaleko křížení bylo postaveno první pa. nádraží. To zvýšilo zájem o výstavbu podle té cesty a začala vznikat druhá hlavní ulice Zeleného předměstí. R.1874, když se parforsních honů zúčastnil císař František Josef I. s císařovnou...Ambity

Na Pardubicku se nezachoval ani žádný klášter, ani zde není poutní místo, které mívají rozsáhlé ambity. Jen malý kostel Sedmibolestné panny Marie - pardubický Kostelíček, postavený jako poutní je obehnán barokní zdí a v zadní části uzavřeného areálu, přiléhající k Domovu seniorů, jsou ambity se dvěma kaplemi. Jsou zde fresky znázorňující sv.Cyrila a sv.Metoděje , které dle návrhu Mikoláše Al...Amort Vilém

Narozen 7.10.1864. Akademický sochař v Praze, autor řady plastik na fasádách pardubických budov. Zemřel 5.9.1913. V Pardubicích je autorem: - Krista na kříži ve vrcholu štítu předsíně chrámu sv.Bartoloměje. - Trojreliéfu na fasádě t.zv.Žižkova domu na Pernštýnském náměstí: Krista ve vrcholu štítu, Žižky na koni a velkého reliéfu zobrazujícího slyšení papežského legáta Fantina de Vale ...Andrlová Helena

Narozena 19.11.1914, učitelka, dlouholetá pracovnice logopedické poradny v Pardubicích. Od 15.2.1973 byla členkou Klubu přátel Pardubicka, byla členkou výboru a dlouholetou knihovnicí Klubu. Pracovala v Turistickém odboru Klubu. Byla milovnicí přírody a výtvarného umění. Organizovala kroužek přátel Východočeské galerie při Klubu a pravidelné návštěvy jejich výstav. Zemřela 5.11.1989 v Pardub...Anenská ulice

od staré polikliniky k podjezdu, který byl otevřen 1.1.1962, je pojmenovaná podle kaple sv.Anny stojící až za podjezdem. Původně to byla neobestavěná Cesta ke sv.Anně, později pojmenovaná U svaté Anny, dnešní název je z r.1904. Konec ulice je také překlenut nadjezdem Rychlodráhy na kterou byl po r.1970 zřízen prozatimní nájezd. Sem byla svedena doprava z velké části města, především ze severu...Anežky České

viz Sv.Anežky České...Anglo-Československá banka – Anglobanka

v Pardubicích koupila roku 1923 domy čp.144 a 222 vedle Zelené brány na náměstí Republiky. Na jejich místě postavila v letech 1924-25 první reprezentativní bankovní budovu v Pardubicích podle projektu arch.Josefa Gočára. Budova vyniká průčelím s hranatými polosloupy. Gočár ji navrhl s ohledem na sousedství pozdně gotické Zelené brány. Na krytinu nízkých pultových střech použil měděný plech, k...Ant.Červenka

železářský obchod na Bělobranském nám. v Pardubicích nabízí nejvýhodněji: železné válcované nosníky (traversy), železo tyčové a profilové, hřebíky, lopaty, prohazovačky, cement, lepenku patent.bez písku pro stavby. Hospodářské nářadí. Zastoupení a sklad francouzských vidlí s 5letou zárukou „Peugeot“. Veškeré nástroje řemeslnické jakosti zaučené. (1903)...Antikvariát

Antikvarijní odd. mívala dříve většina pardubických knihkupectví, větší měl knihkupec p. Bízek v Klášterní ulici a p. Lochman pod Zelenou branou. Zde byl po znárodnění knižního obchodu zřízen samostatný antikvariát, který léta vedl p.Trmal, znalec ve svém oboru. Po privatizaci převzal prodejnu p.J.Sakař, přestěhoval ji do Smilovy ulice, ale 1.12.1997 otevřel antikvariat v Klášterní ulici, tam kd...Antroposofistická společnost

vznikla v Pardubicích ve 30 letech, za okupace zřejmě zanikla. O jejim účelu a působení nejsou zprávy. ...Aostalli de Sala Ulrico

italský stavitel, pracoval od roku 1574 na úpravách komorního zámku v Pardubicích a na dostavbě zámku Litomyšli. Zemřel 10.5.1597. ...Apolenka

hipoterrapeutická farma v areálu bývalého JZD ve Spojile, vedle koní tu lze nalézt i jiná, i exotická zvířata. Na ponících i koních se mohou svézt i děti návštěvníků. Pořádány jsou zde také dětské parkurová soutěže ...Appeltauer Pavel

narozen 11.11.1837. V letech 1891-92 byl okresním hejtmanem v Pardubicích....Arbesova ulice

v západní části Ohrazenic, na jižním okraji sídliště Finské domy. Původně se jmenovala Jiráskova. Dnešní jméno má od r.1998, protože název byl duplicitní s Jiráskovou ul. Zelené předměstí. Jakub Arbes, 1840-1914, spisovatel, tvůrce Romaneta. ...Arbesův okrsek východočeských ochotnických spolků

měl po r.1920 sídlo v Pardubicích, po r. 1939 zanikl. ...Arboretum

Při sadových úpravách mezi Skřivánkem a Duklou v 60.letech min. stol. byl vysazen bohatý soubor vzácných dřevin, otázkou je, zda záměrně či náhodně. Jejich cena byla pardubické veřejnosti dlouho utajená. Objevili jej pardubičtí dendrologové po vzrůstu výsadby. Dnes zde je unikátní poučná sbírka 120 druhů domácích a exotických dřevin. K nejcennějším patří např. metasekvoj čínská, jedna z nejstarš...Archa

modlitebna Církve bratrské byla postavena r.1998 v Polabinách v Lonkově ul. podle plánů Jána Komrsky a Bohumila Kováčka z Bratislavy, nahradila modlitebnu v Pernštýnské ul čp.16. Slavnostně otevřena byla v neděli 21.11.1998. Patří mezi nezdařilejší architektury Pardubic po r.1990. ...Archeologický park

Místo klášteříště v Pardubičkách objevené při archeologickém výzkumu v 90. letech 20.stol. leží přes 10 let ladem a zarůstá plevelem. Nemocnice, která zde měla stavět nový pavilon, od toho upustila. KPP navrhl zřídit zde archeologický park připomínající počátky Pardubic. Představitelé města i MO IV. slíbili návrh uskutečnit, termín realizace není zatím známý....Archeologie

Archeologický výzkum v Pardubicích byl velmi aktivní na konci 19. a na počátku 20.stol., kdy zde působila řada významných amat0rských archeologů sdružených kolem Muzejního spolku. Ti vytvořili základ bohaté archeologické sbírky VČM. Pravěké nálezy přímo na území Pardubice jsou chudé, neb jak píše historik J.Sakař „krajina nebyla vhodná k osídlení“. Při Pernštejnské výstavbě Pardubic na počátk...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014