Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Raabizace


Raabizace

Marie Terezie na základě merkantistického učení se rozhodla k hospodářským reformám, skoncovat s robotou a rozdělit půdu drobným zemědělcům, pro její lepší využití. Prováděním pověřen Antonín šl. Raab, vrchní ředitel státních panství v Čechách, po něm pozemková reforma nazvána raabizací. Dle Sakaře byl dříve písařem na pardubickém panství a při své znalosti panství začal s reformami právě zde. Dle instrukcí z 1.a 3. března 1777 byla císařská, městská a fundační popluží rozdělena na dílce a ty, až na půdu která zůstala dominikální, jakožto půda rustikální přiděleny zemědělcům do emphyteutického vlastnictví (se zákazem zcizení bez souhlasu panství). Dílům se říkalo familie, novým vlastníkům familianti. Založené nové osady osídlovány převážně kolonisty ze Slezska a Kladska německý mluvícími utečenci z Pruska. Přímo na katastru Pardubic vznikla Městská familie rozdělením menšího obecního dvora v Kartově ul. Rozdělením suchých, z části ladem ležících, pozemků dvora Vystrkov, vznikla 1 km východně od něho osada Familie r.1945 přejmenovaná na Slovany. V těsném sousedství Pardubic na východě vznikla Studánka s českými osadníky, dále Spojil a Staročernsko. Na jižní hranici Pardubic, na území Jesenčan založena osada Nové Jesenčany. Na západním okraji obce Čivice založeny Nové Čivice, celé obci ale zůstal název Staré Čivice. Za Labem na pozemcích dvora Hradiště vznikla osada Cihelna. Tyto osady, kromě Spojila, jsou dnes částmi Pardubic. Celkem tehdy na Pardubicku založeno na 40 nových osad, což svědčí o do té doby řídkém osídlení a malém využití neúrodných pozemků. Patrně v souvislosti s raabizací obnoveny i zaniklé vsi, na západním okraji Zeleného předměstí na místě vsi Přerov – osada Přerovsko, na severovýchodě Bílého předměstí na místě vsi Lhotka – osada Hůrka. Reformátora Raaba připomíná ves Ráby pod Kunětickou horou a Raabova ulice na Slovanech.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Familie

      Městská Familie

      Obecní dvůr

      Nové Jesenčany

      Cihelna

      Přerov

      Přerovsko

      Lhotka

      Hůrka - Hůrky

      Staročernsko


Předchozí heslo: Pyramida

Následující heslo: Raabova ulice


Diskuse k článku: Raabizace


hledám spojení mých předků s domovem v rámci stěhování za raabisace

Napsal(a): ŠIMÍČKOVÁ   |   2021-12-27 08:04:32   |   simi-ha@seznam.cz
Rodina Filipova se přistěhovala odněkud z Vlčkovic panství Kuks /zjistili jsme podle svědka, ze zápisu v matrice r.1792/ ale potřebná matrika Horních Vlčkovic byla zničena. Zde jsme našli tři rodiny, ale křestní jména jsou stejná. Co lze udělat pro to, abychom zjistili pravdu. Děkuji ŠimíčkováNapsat příspěvek k článku: Raabizace


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014