Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Ovzduší


Ovzduší

Komise pro zlepšování životního prostředí při ONV Pardubice 3.12.1970: „Pardubice po Ostravsku a Severočeské pánvi mají nejznečištěnější ovzduší, na obyvatel připadá 16 m2 zeleně, ač má být min.23 m2. Pro příští 5letku navrhla zřízení parků pod lihovarem a na soutoku, úpravy I. a II.okrsku Polabin a další akce za celkem 7 450 000 Kčs, získaných z poplatku za znečištění ovzduší.“ Roční produkce kysličníku siřičitého tehdy na území města činila 104 125 t, na město za rok dopadalo 287 579 t popílku. K ochraně pa.ovzduší před exhalacemi z chemické oblasti zřízen ochranný lesní pás mezi Rosicemi a VCHZ. Ke zhoršení od r.1977 přispěla Elektrárna Chvaletice z jejíhož 300 m vysokého komína prý za běžných povětrnostních podmínek kouřová vlečka dopadala právě na Pardubice. Horším dopadům brání rovinatá krajina Pardubicka, umožňující rozptyl exhalací z vyšších zdrojů. Významným opatřením bylo převedení vytápění pa.elektrárny, změněné na teplárnu, z uhlí na mazut, pak její vyřazení z provozu do zálohy. Podstatně přispělo i horkovodní vytápění z Elektrárny Opatovice. Kvalita ovzduší Pardubic se zlepšovala ekologickými úpravami provozů VCHZ i PARAMO, výstavbou odpopílkovacích a odsiřovacích zařízení v elektrárnách Chvaletice i Opatovice. Významné snížení exhalací po r.1990, přineslo značné omezení chemické výroby a přechod lokálních topenišť na topení plynem.

12.5.1991 do Pardubic přivezen vůz "HORIBA" na měření znečištění ovzduší.
11.12.1997 v Rosicích uvedena do provozu nezávislá monitorovací stanice čistoty ovzduší, 95.stanice Českého hydrometeorologického ústavu.

Dnes pa.ovzduší nejvíce zatěžuje zvýšena automobilová doprava převážně přes centrum města. Prvořadým úkolem pro zlepšení čistoty ovzduší je její převedení mimo centrum a posílení MHD.

      
Viz také:

      Ochranný lesní pás


Předchozí heslo: OUL

Následující heslo: Paar Jaroslav


Diskuse k článku: Ovzduší


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Ovzduší


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014