Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Oltář


Oltář

nejvýznamnější příslušenství každého kostela. V Pardubicích nejhodnějším oltářem je hlavní kostela sv.Bartoloměje. V průběhu staletí procházel mnoha změnami. Současný vznikl spojením barokních částí staršího oltáře a sochařské výzdoby s klasicistní architekturou určenou pro umístění obrazu. Velmi kvalitní řezby andělů nad brankami pocházejí z 30.let 18.stol., připisují se významnému východočeskému sochaři Františku Pacákovi. K vrcholnému baroku se hlásí půvabná architektura svatostánku umístěná na meze. Otevírá se dvěma bočními křídly s tordovanými sloupky. Mezi nimi vsazena vlastní schránka pro Nejsvětější svátost. Nad nimi malá plastika Ukřižovaného. Po stranách dva mladší rokokové relikviáře. Nad nim na dvou sloupech pozdně barokní baldachýn podoby koruny. Oltáři dominuje mohutná klasicistní stěna zakrývající gotické okno, štítem zasahující do lunety klenby, na bocích členěna pilastry, v horní části plastickou římsou, na níž zasazeny dobové vázy. Nad ní svítí svatozář slunečních paprsků s obláčky. Stěnu vytvořil pa.truhlář a řezbář M.Řemeslo r.1817. Původní zlacení provedl F.Pištora. Tvoří důstojný rámec obrazu Umučení sv.Bartoloměje od Leopolda Willmanna. R.1817 dostal nový rám. Hlavní oltář je skutečným vyvrcholením bohaté umělecké výzdoby farního chrámu od 17.stol. Postranní oltář v severní lodi zasvěcen P.Marii, obraz z r.1951od Jaroslava Heřmanského, nahradil starší obraz P.Marie Svatohorské, který souvisel s místní úctou k arcibiskupu Arnoštu z Pardubic, patronu města. Oltář v jižní lodi zasvěcen sv.Anně s obrazem z r.1721.

Pardubice ztratily dva oltáře. R.1918 v popřevratovém chaosu se ztratil vojenský oltář z kaple válečné nemocnice Karantény. S ním se ztratily záznamy všech úmrtí vojáků v nemocnici za války, obsáhlejší než seznam hrobu v dnes zrušením vojenském hřbitově. Také se ztratil Savojský polní oltář jezdeckého pluku č.8 k němuž se po r.1918 nikdo nehlásil. Tehdy jej zachránil A.J.Kubeš, pozdější předseda KPP, uložen v pa.muzeu v zámku. R.1941 jej zabavili okupanti, sice objeven v bunkru v Německu, do Pardubic se však nevrátil.


Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Svatý Bartoloměj

      Obraz sv. Bartoloměje


Předchozí heslo: Olšinka - Olšinky

Následující heslo: Opera


Diskuse k článku: Oltář


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Oltář


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014