Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Železnice plánované


Železnice plánované

Koncem 19.stol. navrženy další železnice spojující Pardubice s okolím, bohužel se neuskutečnily, jako příměstská doprava by obsloužily většinu Pardubicka. Nejdál pokročily v l.1892-94 přípravní práce trati Pardubice-Sezemic-Holice-Týniště n.Orl. Plány Ing.Viktora Nobacka na ní zaslal pa.městský úřad 20.3.1894 pražskému místodržitelství, r.1895 se zdálo že již bude trať do Sezemic. Pro malou podporu podnikatelů, nedostatek prostředků na stavbu a nedůvěru k projektu se trať neuskutečnila. Po r.1920 se uvažovalo o elektrické dráze do Sezemic, podél sinice pro ní ponechá pruh, až po r.1945 zrušený. Od r.1893 se uvažovalo o dráze Pardubice-Rosice-Bohdaneč-Chlumec n.C-Králův Městec. R.1895 vydáno povolení na železniční spojku Rosice-Bohdaneč. Konkrétnější podobu nabyl projekt počátkem 20.stol. 26.11.1913 schůze Komitétu pro stavbu železnice Pardubice-Chlumec n.C. 2.7.1914 C.k.ministerstvo železnic nařídilo provedení pochůzky a vyvlastňovací řízení v obcích, kterými měla trať vést. Pochůzka provedena, ve vesnicích kudy trať měla procházet vyvěšeny od 27.7.plány tratě. K realizaci pro 1.světovou válku nedošlo. Ještě 1.12.1918 na pa.radnici schůze Komitétu, ale projekt upadl v zapomnění. Dodnes nerealizován plán nového spojená do Chrudimi, bez couvání z a do Rosic. To od otevření trati bylo kritizováno, znamenalo prodloužení jízdní doby a zdražení jízdného. Kolem r.1930 pa.železnické pluk postavil železniční vlečku kolem továrny Rainberk do svého areálu. Na ní měla navázat nová trať, pro níž dosud existuje průjezd dnes likvidovaným náspem cvičné vojenské trati. Vedla by po levém břehu Chrudimky, kolem Jesničánek, ve Starých Jesenčanech napojila na stávající chrudimskou trať. Pro 2.svět.válce pro odpor armády nikdy nedokončena. Proto navrženo nové, podstatně dražší řešení kolem průmyslové oblasti Černá za b. Stavba první etapy-nákladní koleje do oblasti zahájena 1.8.1961. Přemostěna Chrudimka, a proveden velký, drahý průkop kolem Pardubiček pod Nemošickou stráň. Kde zřízeno nádraží Nemošice, z něhož vlečka stoupá zpět do průmyslové oblasti. Nákladní kolej během dvou let dokončena, zprovozněna. Dnes téměř nevyužívána. Druhou etapou měla být osobní kolej po severní straně dnešního železničního koridoru, který měla u Zámečku křížit podjezdem a průkopem s nákladní kolejí zaústit do nádraží Nemošice. Odtud společná trať – Medelšická spojka opět překročí Chrudimku, obejde Jesničánky a Dražkovice, s novými zastávkami, na stávající chrudimskou trať se napojí v nádraží Medlešice. Stavba 2.etapy nikdy nezahájena. Dnes když nákladní vlečka je nevyužívaná, může sloužit i osobní dopravě, jen nutno dokončit Medlešickou spojku.

Zdroj: Jiří Paleček, Vlastivědná abeceda Dr.P.Theina. Železnice a dostavníky ZKPP5/1980
      
Viz také:

      Medlešická spojka


Předchozí heslo: Železnice

Následující heslo: Železníci


Diskuse k článku: Železnice plánované


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Železnice plánované


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014