Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Zdravotní řád


Zdravotní řád

Řád obecní, zdravotní. Občané Pardubic měli málo pochopení pro snahu Viléma z Pernštejna udržovat ve města a vodních tocích čistotu. Do vody házeli smetí, hnůj i zdechlin. Hnůj ukládali i v ulicích. Proto Vilém v červnu 1512 pohrozil přísnými tresty. Hrozbu byl nucen opakovat 26.121519. Pak hnůj na ulicích strpěn jen 3 dny, konšelé sami začali na čistotu dohlížet, zvláště když rostl počet dlážděných ulic. Obec platila od „klizení bláta z rynku“, někdy „strouhaly bláto na rynku a v ulicích“ podruhyně. Později, na př.r.1777 byly k metení ulic přidržovány ženské padlé. Na předměstích to bylo ještě horší, na př.r.1683 bylo třeba napomenout sousedy na Ležánkách „stran velkých neřádův, že tam nelze neřku-li vozem, ale ani nohou vstoupiti“. Nejhorší práce vykonával ras a kat, někdy v jedné osobě. V nocí obstarával „ceyzení prevétů“ a vyvážení kalů z města. R.1530 si ras za „klizení mrch z města“ vydělal víc jak kopu. Chování dobytka ve dvorcích ve městě bylo v 17.stol.zakázáno. Přesto na obecní dvůr u pivovaru, dnešní Wernerovo nábřeží, skládali sousedé mrvu u vody, kterou kolo jmenované Barborka hnalo do pivovaru. Jeden ze sousedů se bránil, že „z toho hnoje tak mnoho nečistoty nejde“ jako z domů v Kostelní ul., jichž odpad padá do vody právě u Barborky. Až r.1717 se konšelům podařilo zjednat nápravu. Stavěly se stoky ústící do zámeckého příkopu, ten ale byl většinou bez vody, bylo to opatření pochybné hygienické ceny. Okresní hejtmanství zřízené r.1850, od prvopočátku připomínalo městu čistotu, zakázalo vylévání nečistot do ulice a r.1855 uložilo před svátkem a nedělí metení před domy do poloviny ulice. Okresní inženýr dohlédl na stav stok a r.1893 rozhodnuto, že kanalizace bude provedena současně s regulací Labe. Dnes je pořádek v ulicích přece jen lepší, přesto městu chybí ras, podruhyně, ženy padle či metaři, kteří by ulice soustavně uklízeli a dohledem v lesích předcházeli vzniku skládek. Raritou byl název „počišťovači ulic“.
Viz též : Lázně, Lékaři, Nemocnice.


Zdroj: Dr.Pavel Thein
      
Viz také:

      Lázně

      Lékaři

      Nemocnice


Předchozí heslo: Zborovské náměstí

Následující heslo: Zdravotní a sociální péče 1940


Diskuse k článku: Zdravotní řád


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Zdravotní řád


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014