Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Výtvarné umění v Pardubicích


Výtvarné umění v Pardubicích

Výtvarné umění v Pardubicích zaznamenalo prudký vzestup za Pernštejnů, čehož dokladem jsou četné umělecké památky. M.j.se připomíná mistr O.Avostalis de Sala z luganského kraje, jako stavitel zámku, jenž byl vyzdoben četnými barevnými freskami. Jedním z nejpozoruhodnějších výtvarných děl je portál zámeckého paláce z r. l.1541. Nelze přejít iluminátorské umění Jana Kafky z téhož století, práci Jana Willenberga z r.1602. Otázkou je Hollarovo autorství obrazu Kunětické hory z r.1543-45. Do té doby patří slezský malíř Willmann, od něhož pochází obraz umučení sv.Bartoloměje v pa.hlavním kostel. Samostatnou monografií zaslouží sochař Jakub Teplý autor výzdoby průčelí třetí pa.radnice, domu U Jonáše, balustrády se sousoším kolem Morového sloupu na Pernštýnském náměstí a řady další soch ve městě. Akad. malíř František Václav Potěšil, nar.1831ve St,Mateřově je autorem obrazu "Ješek z Pardubic před Mediolanem" a řady kostelních obrazů na Pardubicku. Sochař Antonín Popp vymodeloval pro pa.radnici sochu Vojtěch z Pernštejna, kterou z mědi vytepal František Houdek. Výtvarné umění 20.stol.v Pardubicích předznamenala Východočeská výstava českých malířů 27.8-12.9.1899, kde 70 umělců vystavovalo 541 prací. Obrazů se prodalo za 3980 rakouských zlatých. Druhá výstava uspořádána při Východočeské výstavě r.1903, kde vystavovalo 90 umělců. K výzdobě řadou svých prací přispěl malíř Mikoláš Aleš, častý host u arch.B.Dvořáka, m.j. podle jeho předloh jsou sgrafita na zadním průčení radnice, v ambitech Kostelíčka, vyzdoba v předsíni kostela sv.Bartoloměje z r.1912. Je autorem barevné předlohy pro relief na Zelené bráně zobrazující pověst o vzniku znaku Pardubic, který vytvořil sochař B.Vlček žijící v Pardubicích, osazený r.1903. Vlček je též autorem medailonů dramatiků a skladatelů na Městském divadle a výzdoby 3 domů v ul.Bratranců Veverkových. Socha génia na vrcholu štítu Městského divadla je od sochaře Bohumila Kafky. Sochař Vilém Amort ozdobil svými plastikami štít předsíně chrámu sv.Bartoloměje, průčelí Žižkova domu na Pernštýnském nám.a řady dalších domů. Akad.malíř Ludvík Vacátko,specializující se na koně, je autor řady návrhů oken pa.kostelů, zemřel 1956 a pohřben v Pardubicích. V Kostelní ulici měl ateliér malíř krajin a figuralista Jan Šír, od 1908 prof.kreslení ve Vesně. Po jeho smrti r.1928 převzal jeho ateliér ak.mal.František Kaván. R.1920 při Průmyslovém muzeu zřízen Výtvarný odbor, pořádající četné výstavy, pro ně r.1926 zřízena výstavní síň v průmyslové škole. R.1928 na nám.Legii odhalena socha T.G.Masaryka od prof.Otakara Španiela, za okupace zničená, až r.1998 nahrazena menší sochou od sochaře Jaroslava Brože. R.1930 ustaven Spolek výtvarných umělců východočeských v Pardubicích – SVUV, který organizoval 65 výtvarníků. R.1931 zřízena výstavní síň v novém Průmyslovém muzeu. Po válce ve SVUV z pa.výtvarníků: bystrý kreslíř F.V. Danihelka, mnohotvárný krajinář Sv.Havrlík, malíř a grafik O.Karel, autor mauthausenského cyklu B.Lonek, malíře sociálních námětů L.Pejchl, básník květů L.Vele, portretista a krajinář V.Veselý, akvarelista a autor význačných adres J.V. Salavec, sochař M.Baše, artchtekti K.Řepa, K.Kalvoda, M.Návesník a V.Fanta, kromě řady umělců ze širokého okolí. U vchodu do Tyršových sadů 5.11.1957 odhalen Památník osvobození od akad.sochaře, holického rodáka Josefa Malejovského. Čestným občanem Pardubic r.1971 jmenován pa.rodák, národní umělec, akad.malíř Jaroslav Grus, r.1978 v domě U Jonáše otevřena Galerie Jaroslava Gruse", první galerie žijícího umělce. R.1989 čestným občanem Pardubic jmenován akad.malíř Ota Janeček, rodák z Padubiček, jeho galerii se již nepodařilo otevřít.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Vacátko Ludvík


Předchozí heslo: Výtopna na Drážce

Následující heslo: Vyvazovací komise


Diskuse k článku: Výtvarné umění v Pardubicích


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Výtvarné umění v Pardubicích


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014