Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Východočeské muzeum


Východočeské muzeum

Pardubický Muzejní spolek, který byl zřizovatel pardubického muzea a majitelem pardubického zámku musel roku 1953 předat zámek s muzeum státu, zanedlouho ustala ve své činnost, rozpadl se. Muzeum ztratilo aktiv dobrovolných pracovníků. Postátěním došlo k profesionalizaci muzejní práce, postupně přicházejí stálí, vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, schopní vedle vzdělávací aktivity rozvinout i vědecko-výzkumnou činnost. Po zestátnění se stalo Krajským muzeem. Archívní fond městského archivu přešel k nově zřízenému okresním archivu. Při územní reorganizaci r.1960, kdy zanikl druhý Pardubický kraj, vzniklo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody - KSSPPOP se sídlem na zámku, který převzalo do své správy. Pardubické muzeum přešlo pod Vč. KNV v Hradci Králové, nazváno Východočeské muzeum. R.1974 se stalo pobočkou krajského Muzea východních Čech Hradec Králové, Pardubice byly jediným okresním městem bez vlastního muzea. Další rozvoj, spíše stagnace, ovlivněn také chátráním zámku ve správě KSSPPOP. Dlouho připravovaná rekonstrukce, patrně záměrně oddalována. Na konci r. 1977 se zřítily stropy ve druhém patře severního křídla paláce, další části v havarijním stavu. Konečně zahájeny opravy, které nijak nepostupovaly, stav ze zhoršoval. Činnost VČM téměř zastavena.
- 30.9.–31.10.1960 ve VČM na Státním zámku Pardubice výstava Život a dílo J.J. Langra.
- 8.11.1967 Vyhlášena soutěž o název odborného vlastivědného časopisu, který VČM chtělo vydávat 4x ročně, přijat název „Pardubicko“,vyšlo jediné číslo. Amatérské Zprávy KPP, přes neustálé potíže vycházely v rámci VČM, později PKO Pardubice a vycházejí dodnes.
- 12.3.1968 ce VČM výstava „Nepovšimnutí svědci“– medaile, L. Česenek
- 26.7.1969 vloupání do VČM.
- 26.4.1973 VČM mělo ve sbírkách 187 905 evidovaných předmětů, r. 1972 uspořádalo 13 výstav a 154 osvětových akcí.
- 1974 VČM nuceně spojeno s Muzeem východních Čech H.K., stalo se jeho pracovištěm.
- 21.1.1974 ve VČM na pa.zámku otevřena výstava pa.pěveckého sdružení "SUK" ke 100.výročí narození patrona, houslisty a hudeb.skladatele Josefa Suka.
- 4.11.1977 v barokním Kaňově sále pa.zámku zahájen další ročních tradičních Muzejní čtvrtků, cyklus k 60.výročí Velké říjnové revoluce.
- 21.10.1982 přednáška Dr.Šebka o počátcích Pardubic v přednáškové síni muzea U čápa.
- 1.6.1984 pozvánka na výstavu Výlety do minulosti města ve VČM, Pardubice očima fotografů.
- 22.5.1985 Muzeum východních Čech pracoviště Pardubice otevřelo v Kaňkově sále pa. zámku na ploše 5000m2 výstavu „40 let budování Pardubic“ .
- 15.10.1985 v souvislosti s opravami zámku uzavřeno muzeum, poslední skupina návštěvníků, se členy KPP, prošla výstavním sálem v přízemí s výstavou 100 let cyklistiky.
- 3.3.1987 Muzeum východních Čech, pracoviště Pardubice pro dezolátní stav zámku a jeho pomalou rekonstrukci muselo připravit nouzový náhradní výstavní sál v Pernštýnské ul. čp.43, nejbídnější prostor ze všech muzeí v ČSSR. V březnu zde otevřena miniaturní výstava loveckých zbraní, vlastivědné přednášky konány v býv. hostinci U čápa.
- Září 1987 Lid popelnicových polí, výstava VČM pod názvem „Pardubicko v 12.- 6. stol před n.l.“, mladší doba bronzová a počátek doby železné.
- 28.-29.11.1987 setkání numizmatiků v Pardubicích, v pa.muzeu uspořádalo výstavu „Medaile Pardubicka“, cenných příležitostných medailí k řadě výročí a událostí Pardubicka.
- R.1990 došlo k podstatným změnám. - 29.12.1990 Min.kultury vydalo zakládací listinu obnoveného Východočeského muzea v Pardubicích, které se po létech útisku osamostatnilo, ředitelem jmenován PhDr František Šebek, který se svou inciativou o obnoven pa.muzea zasloužil. - 1.1.1991 pa. muzeu vrácen původní název Východočeské muzeum Pardubice. Díku úsilí ředitele dr.Fr. Šebka, se VČM stalo opět majitelem zámku. Urychlena jeho obnova. Jeden z ojedinělých úspěchů Pardubic po r.1990.
- 15.2.1995 Věra Krpatová, vdova po JUDr K.Krpatovi, věnovala VČM jeho knihovnu s cca 1000 svazky, mezi nimi vzácné tisky, na př.kniha L.Fauna "Roma ristaranta" vydaná r.1543 v Benátkách.
- 20.3.1995 podepsána dohoda o spolupráci mezi a.s.Synthesia a VČG,VČD a Komorní filharmonií.
- 21.9.1995 v pa.zámku zahájena 2denní vědecká konference historiků a právníků k problematice kriminality a trestního práva v 16.-18.stol.
- 21.10.1997 po téměř 20tiletých opravách zpřístupněna část zrekonstruovaného pardubického zámku, který znovu získalo obnovené Východočeské muzeum.
- 19.11.1998 zahájil čínský velvyslanec v ČR Yan Peng dvoudenní návštěvu Pardubic a ve VČM otevřel výstavu „Draci a lidová kultura Číny“.
- 26.11.2000 ve VČM zpřístupněna unikátní stálá expozice českého skla, obsahující 650 exponátů.
- 7.12.2001 v pa.muzeu otevřeno první Muzeum pohlednic v ČR.
- 9.12.2001 VČM získalo v Praze cenu za stálou expozici "Sbírky českého skla".
- 2.03.2002 ve VČM znovu otevřena velká stálá expozice zbraní.
- 4.3.2004 v Kaňkový sále pa.zámku VČM otevřelo výstava "Gotická kamna z pa.zámku.
- 22.9.2004 ve VČM zahájena vědecká konference k 640.výročí smrti Arnošta z Pardubic, 1.pražského arcibiskupa
- 17.5.2005 v Pantheonu Národního muzea slavnostní vyhlášení výsledků III.ročníku Národní soutěže muzeí „Gloria musealis 2004“ vyhlášené Ministerstvem kultury ČR a Asociací muzeí a galerií. VČM získalo 1.cenu v hlavní kategorii „Muzejní výstava r.2004“ za instalaci stálé expozice „Příroda východního Polabí“, z rukou ministra Pavla Dostál ji převzal ředitel Fr.Šebek a zástupci autorů Věra Veselovská a Vladimír Lemberk.
- 12.6.2006 v pa.muzeu zahájena výstava o vývoji českých biblických překladů „Česká bible v průběhu staletí“
- Od jara 2013 nový prohlídkový okruh zámku věnovaný jeho historii, zahrnující i zpřístupněnou nevysvěcenou kapli.


Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Muzejní spolek

      Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody -KSPPOP

      Sbírka skla

      Zámek


Předchozí heslo: Východočeské chemické závody n.p. - VCHZ

Následující heslo: Východočeské plynárny


Diskuse k článku: Východočeské muzeum


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Východočeské muzeum


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014