Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Junková Věra


Junková Věra

VĚRA JUNKOVA (* 24. 6. 1917), učitelka, spojka Silveru A. Narodila se v Hronovické ulici čp. 492 v Pardubicích v rodině úředníka cukrovaru V. Junka, který zemřel za první světové války. Matka Emilie, roz. Pištorová, se pak znovu provdala za Adolfa Švarce (1888 až 1942), tiskaře firmy Otto a Růžička ve Smilově ulici. Věra maturovala r. 1935 na reálce v Pardubicích a roku 1936 absolvovala učitelský ústav v Litomyšli. Učila v Pardubicích a v Mněticích, bydlela s rodiči ve Studánce (ulice K lesu čp. 201). Alfréd Bartoš se již druhý den po seskoku - 30. 12. 1941 - obrátil na svou snoubenku Věru s prosbou o pomoc. Ta ukryla členy Sil věru A v Hošťalovicích u Heřmanova Městce v rodině Kosteleckých a poskytla úkryt radistovi J. Potůčkovi. Ten jí prozradil, že A. Bartoš se v Anglii znovu bez jejího vědomí zasnoubil. Mezi ní a Potůčkem se vyvinul milostný vztah. Tři dny před svými 25. narozeninami byla Věra zatčena, 21.6. 1942. Nacisté ji zastřelili na Zámečku 2. 7. 1942 spolu s jejím strýcem A. Pistorou, otcem básníka Jiřího Pištory.


Předchozí heslo: Jánský Josef

Následující heslo: Košťál Arnošt


Diskuse k článku: Junková Věra


oprava místa narození Věry Junkové a úmrtí otce V.Junka

Napsal(a): Zdeněk Kovář   |   2020-01-01 08:03:58   |   zdravok@centrum.cz
V době studia na Reálce bydlela V. Junková v Pardubicích ul. Palackého č. 622 (původní Palackého třída byla postupně bourána asi vletech 1965-75) Dle dostupných sčítacích archů z r.1920 bydlelo v Palackého č. 622 čtrnáct partají .Majitelka domu byla obchodnice s smíšeným zbožím paní Helena Zingerová-vdova. Václav a Emilie Junkovi zde v r.1920 bydleli s tehdy tříletou Věrou,která se zde narodila (Parpedie chybně uvádí místo narození V.Junkové ul.Hronovická čp 492 což je evangelický kostel,kde byla Věra s určitostí křtěná (víra církev čekobr..evangelická).Zřejmě někoho pomýlila pamětní deska na hospodářské části kostela,která sem byla přemístěna bez vysvětlujícího dodatku z domku čp 201 ve Studánce - při jeho rekonstrukci novými majiteli kteří nestáli o opětné umístění desky na svůj dům). Věře Junkové v jejích 9letech zemřel 29.května r.1926 otec Václav Junk(modelář fy Prokop). Ze sčítacích listů z r. 1920 lze vyčíst , že ve stejném domě Palackého č 622 bydlel také Adolf Švarc(*1888 , +1942-litograf) , pozdější nevlastní otec Věry. Po výsadku Silver A v 28.12.1941 se A.Bartoš s J.Potůčkem(*12.7.1919 ,+2.7.1942) již 30.12.1941 v Pardubicích kontaktovali V.Junkovou,kerá zprávu o Fredovi dala na jeho žádost, vědět jeho matce .V.Junková ale tehdy s rodiči Švarcovými již bydlela ve Studánce v pronajatém novém rodinném domku čp 201(postaven v r 1939-40-dnes ulice K lesu). Prostor před domkem byl ještě nezastavěný ,pole zasahovala až skoro k pracovně . Majitelem domku byl pan Laksar,dozorce „Donucovací pracovny“ , který v něm ale nebydlel (investoval předválečné úspory) Právě v tomto domku čp 201 A.Bartoš 30.12.1941 Věru vyhledal a tím jí a celé její rodině určil další jejich životní cestu (včetně jejího strýce A.Pištory *1905 ,+2.7.1942) Záznam z Hlavního katalogu sedmé třídy školního r.1934-35 -Reálka Pardubice Junková Věra nar.24.6. 1917 Pardubice Palackého č622 - bydliště Pardubice Palackého č. 622 víra –církev čekobr..evangelická otec Junk Václav +29.5.1926 modelář fy Prokop nevlastní otec Švarc Adolf litograf matka Švarcová Emilie litografka Prameny Státní okresní archiv Pardubice - Státní československá reálka v Pardubicích- Hlavní katalog sedmé třídy školního r.1934-35. Sčítací domovní listy ze sčítání osob a domů v roce 1920

oprava místa narození Věry Junkové a úmrtí otce V.Junka

Napsal(a): Zdeněk Kovář   |   2020-01-01 07:57:27   |   zdravok@centrum.cz
V době studia na Reálce bydlela V. Junková v Pardubicích ul. Palackého č. 622 (původní Palackého třída byla postupně bourána asi vletech 1965-75) Dle dostupných sčítacích archů z r.1920 bydlelo v Palackého č. 622 čtrnáct partají .Majitelka domu byla obchodnice s smíšeným zbožím paní Helena Zingerová-vdova. Václav a Emilie Junkovi zde v r.1920 bydleli s tehdy tříletou Věrou,která se zde narodila (Parpedie chybně uvádí místo narození V.Junkové ul.Hronovická čp 492 což je evangelický kostel,kde byla Věra s určitostí křtěná (víra církev čekobr..evangelická).Zřejmě někoho pomýlila pamětní deska na hospodářské části kostela,která sem byla přemístěna bez vysvětlujícího dodatku z domku čp 201 ve Studánce - při jeho rekonstrukci novými majiteli kteří nestáli o opětné umístění desky na svůj dům). Věře Junkové v jejích 9letech zemřel 29.května r.1926 otec Václav Junk(modelář fy Prokop). Ze sčítacích listů z r. 1920 lze vyčíst , že ve stejném domě Palackého č 622 bydlel také Adolf Švarc(*1888 , +1942-litograf) , pozdější nevlastní otec Věry. Po výsadku Silver A v 28.12.1941 se A.Bartoš s J.Potůčkem(*12.7.1919 ,+2.7.1942) již 30.12.1941 v Pardubicích kontaktovali V.Junkovou,kerá zprávu o Fredovi dala na jeho žádost, vědět jeho matce .V.Junková ale tehdy s rodiči Švarcovými již bydlela ve Studánce v pronajatém novém rodinném domku čp 201(postaven v r 1939-40-dnes ulice K lesu). Prostor před domkem byl ještě nezastavěný ,pole zasahovala až skoro k pracovně . Majitelem domku byl pan Laksar,dozorce „Donucovací pracovny“ , který v něm ale nebydlel (investoval předválečné úspory) Právě v tomto domku čp 201 A.Bartoš 30.12.1941 Věru vyhledal a tím jí a celé její rodině určil další jejich životní cestu (včetně jejího strýce A.Pištory *1905 ,+2.7.1942) Záznam z Hlavního katalogu sedmé třídy školního r.1934-35 -Reálka Pardubice Junková Věra nar.24.6. 1917 Pardubice Palackého č622 - bydliště Pardubice Palackého č. 622 víra –církev čekobr..evangelická otec Junk Václav +29.5.1926 modelář fy Prokop nevlastní otec Švarc Adolf litograf matka Švarcová Emilie litografka Prameny Státní okresní archiv Pardubice - Státní československá reálka v Pardubicích- Hlavní katalog sedmé třídy školního r.1934-35 Sčítací domovní listy ze sčítání osob a domů v roce 1920Napsat příspěvek k článku: Junková Věra


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014