Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Vysoká škola chemicko-technologická VŠCHT


Vysoká škola chemicko-technologická VŠCHT

Dá se říci, že počátky chemického vysokého školství v Pardubicích sahají do doby okupace. Tehdy v pa.chemický závodech, jejich laboratořích a výzkumném ústavu nalezla útočiště řada vysokoškolských učitelů, špičkových specialistů i studentů ze zavřených vysokých škol. Již r.1945 vzešel z pa.závodů návrh na vybudování Vysoké školy chemické v Pardubicích. za 5 let rozhodnutím vlády ze dne 27.6.1950 zřízena Vysoká škola chemická, jako samostatná fakulta v čele s děkanem. Prvním, prozatímním, externím, byl v l.1950-51 RNDr.Vilém Santholzer, DrSc., kterého vystřídal doc.Ing.dr.Jiří Klikorka. Výuka zahájena 15.10.1950 v adaptovaných prostorách mlynářské školy v budově býv. Průmyslového muzea. Do 1.ročníku nastoupilo 120 studentů. V dalším akademické roce se počet studentů zdvojnásobil. Pro školu upravena „dočasně“ budova průmyslové školy strojnické z r.1899, kde r.1953 zahájeno vyučování. Průmyslová škola dočasně umístěna v Chrudimi. Pro vysokou školu měl být vybudován areál na pravém břehu Labe, pro který zde 50 let rezervován pozemek, je dodnes volný dnes pro UPa. Pro vysokou školu areál postaven nebyl, asi vlivem Vč.KNV po r.1960, pro průmyslovou školu v Chrudim ano. V listopadu 1953 škola změněna na samostatnou Vysokou školu chemicko-technologickou v čele s rektorem, první doc.Ing.dr.Jiří Klipkorka. Vysoká škola se ve města chemie rychle rozvíjela. Na školu přešla řada vynikajících odborníku z místních výzkumných ústavů. Vznikla potřeba nových poslucháren a laboratoří, v Semtíně vedle chemického areálu postaven pavilon pro technologické katedry. K historické budově na rohu Havlíčkovy ulice přistavěno západní křídlo, 30.12.1964 otevřené. Na pravém břehu Labe, za prostorem rezervovaným pro školu, postaveny koleje pro 1200 studentů. Na VŠCHT zřízen obor Chemického inženýrství, na zavedení se podílel americký inženýr Standart George Lenell. R.1975 dvoustranná dohoda mezi VŠCHT a Polytechnickým institutem v Burgasu v oboru získávání cenných složek z mořské vody. První vlaštovka v řešení nedostatku surovin ČSSR z moře. R.1989 studenti měli možnost vybrat si ze 17 specializací. Od r.1990 Společnost pro rozvoj Pardubicka jednala s rektorem Ing.J.Panchártkem o změně VŠCHT na univerzitu. Mezníkem bylo přijetí nového statutu 17.1.1991 umožňujícího existenci dvou fakult: chemicko-technologické a nově vzniklé fakulty územní správy. R.1992 vznikl při školy Ústav cizích jazyků, 17.10.1992 slavnostní imatrikulace posluchačů I.ročníku. Později přejmenován na Ústav cizích jazyků a humanitních studií. Vznik České republiky dal podnět ke vzniku dopravní fakulty, ustavené 1.4.1993, kam přešli čeští pedagogové z Vysoké školy dopravní v Žilině. 4.5.1993 akreditační komise ČR schválila akreditaci Dopravní fakulty Jana Pernera s právem zajišťovat od akad.roku 1993/94 výuku dopravní problematiky a udělovat absolventům titul inženýr. Fakulta územní správy akreditaci získala 23.6.1993. Dvě fakulty neodpovídaly názvu školy, proto vedení školy požádalo o změnu názvu na "Univerzita Pardubice". To, po více protivenstvích a odporu některých východočeských poslanců, 16.2.1994 schválila poslanecká sněmovna PČR. Od 31.3.1994 VŠCHT změněna na Univerzitu Pardubice - UPa.
R.2000 oslavy oslav 50 let pa.vysokého školství, vyvrcholení se 27.9.2000 zúčastnil předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus.


Zdroj: Vlastivědná abeceda dr.Theina. Vysoká škola chemickotechnologická. ZKPP 11/1980
      
Viz také:

      Univerzita Pardubice – UPa

      Vysoké školy

      Vysokoškolský umělecký soubor


Předchozí heslo: Vypsaná fixa

Následující heslo: Vysoké školy


Diskuse k článku: Vysoká škola chemicko-technologická VŠCHT


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Vysoká škola chemicko-technologická VŠCHT


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014